Tavaraliikenteen luvat
 

Tavaraliikenteen luvat

Toimivaltaisen viranomaisen myöntämä yhteisön tavaraliikennelupa oikeuttaa yhtiön, harjoittamaan kansainvälistä kaupallista tavarankuljetusta ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä koko EU-yhteisö alueella, noudattaen kabotaasisäännöksiä.

Mikäli kuljetus suuntautuu EU-valtiosta johonkin kolmanteen valtioon, tarvitset joko CEMT-luvan tai kolmannen maan luvan.

CEMT- tai kolmannen maan lupaa ei tarvitse esittää, jos ajoneuvo kuormataan ja/tai kuorma puretaan yhteisön alueella.

CEMT-lupa tarvitaan, jos ajoneuvo kuormataan yhteisön alueella ja kuorma puretaan ei-EU-valtiossa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää kyseessä olevien valtioiden kolmannen maan lupia.

Kahdenvälinen lupa 1.7.2018 lähtien Trafi

Lupa oikeuttaa yhtiön, jolla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä tavaraliikennelupa, harjoittamaan kansainvälistä kaupallista tavarankuljetusta ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä Suomen ja ei-EU -valtion välillä. Lupa ei oikeuta harjoittamaan maan sisäistä liikennettä.

Lupa oikeuttaa yhtiötä harjoittamaan kahdenvälisiä tavarakuljetuksia kyseessä olevien valtioiden välillä kauttakulku mukaan lukien.

Esim., jos ajoneuvo kuormataan Suomessa ja kuorma puretaan Venäjällä tai päinvastoin.

Kahdenvälinen lupa on kertalupa, mutta voimassa kalenterivuoden + 1 kk seuraavaa vuotta.

Kolmannen maan lupa

Lupa oikeuttaa yhtiön, jolla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä yhteisön tavaraliikennelupa, harjoittamaan kansainvälistä tavarankuljetusta ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä Suomen ja ei-EU -valtion välillä. Lupa ei oikeuta harjoittamaan maan sisäistä liikennettä.

Lupa oikeuttaa yhtiötä harjoittamaan kolmannen maan liikennettä kahden sellaisen valtion välillä, joista kumpikaan ei ole ajoneuvon rekisteröintivaltio (Suomi).

Esimerkiksi, jos ajoneuvo kuormataan Virossa ja kuorma puretaan Venäjällä, kuljetus tarvitsee sekä Viron että Venäjän kolmannen maan luvan. Viron lupa oikeuttaa kuormaamaan ajoneuvon Virossa ja Venäjän lupa oikeuttaa purkamaan kuorman Venäjällä tai päinvastoin.

Kolmannen maan lupa on kertalupa, mutta voimassa kalenterivuoden + 1 kk seuraavaa vuotta.

CEMT-lupa

Lupa oikeuttaa yhtiön, jolla on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä yhteisön tavaraliikennelupa, harjoittamaan kansainvälistä kaupallista tavarankuljetusta kaikkien CEMT-valtioiden välillä. Euroopan yhteisön alueella riittää pelkkä yhteisön tavaraliikennelupa.

CEMT-lupa hyväksytään kuljetuslupana kahdenkeskiseen ja kolmannen maan liikenteeseen kaikissa CEMT-jäsenvaltioissa.

Lupa tarvitaan, kun jäsenvaltion ajoneuvo kuormataan tai kuorma puretaan kolmannessa valtiossa.

Esimerkiksi, jos venäläinen ajoneuvo kuormataan Saksassa ja kuorma puretaan Suomessa tai päinvastoin.

Lupa on yrityskohtainen ja sitä voi käyttää eri ajoneuvoille, mutta lupa ei saa olla samanaikaisesti käytössä eri ajoneuvoissa.

Luvassa on EURO-standardi -leima, jonka ajoneuvo on täytettävä. Vetoautossa tulee olla kyseessä olevan euroluokituksen mukainen vetoauton sertifikaatti H142e (vaatimusten täyttymystodistus), jossa on Trafin leima sekä määräaikaiskatsastustodistus H125e ja perävaunun sertifikaatti H124e.

Vetoauton sertifikaatin voit pyytää maahantuojalta, määräaikaiskatsastustodistuksen ja perävaunun sertifikaatin katsastusasemalta.

Sertifikaatit ja määräaikaiskatsastustodistus on pidettävä autossa mukana koko kuljetuksen ajan.

Luvan ohessa olevasta kuljetuspäiväkirjasta pitää käydä ilmi mm.:

  • lähtö- tai saapumispäivämäärä,
  • kuormaus- ja purkupaikka,
  • maatunnus,
  • ajoneuvon rekisteritunnus ja
  • kokonaispaino.

Kuljetuspäiväkirjan täytetyt sivut tulee palauttaa Trafiin kahden viikon sisällä kunkin kalenterikuukauden päättymisestä.

Lupa oikeuttaa yhtiön harjoittamaan maantiekuljetuksia korkeintaan kolmen (3) kuormatun matkan ajan, jonka jälkeen ajoneuvon on palattava takaisin rekisteröintivaltioon (Suomi).

CEMT-lupa on voimassa kalenterivuoden.

Kuljetuspäiväkirjaa ei tarvitse täyttää silloin, kun kuljetukset tapahtuvat EU-valtioiden välillä.

Muutto-CEMT -lupa

Lupa oikeuttaa luvan haltijan kuljettamaan kansainvälisiä muuttokuljetuksia yksityisellä ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä määräajaksi ja kuljettamaan tällaisia ajoneuvoja kuormaamattomina kaikkien CEMT-jäsenvaltioiden välillä.

Muutto-CEMT -kuljetukseen käytettävä ajoneuvo ei tarvitse liikennelupaa.

Lisäksi huomioitavaa

EU- ja ETA-valtioiden väliseen ja näiden maiden lyhytaikaiseen sisäiseen (kabotaasi) kuljetuksiin riittää yhteisölupa.

Yksittäisen EU- tai ETA-maan ja EU:n tai ETA:n ulkopuolisen maan välinen tavarankuljetus kolmannen maan liikenteessä on vapautettu luvista seuraavien valtioiden osalta: Pohjoismaat, Iso-Britannia, Irlanti ja Unkari.

MM. seuraavien EU-valtioiden kanssa ei ole vaihdettu kolmannen maan lupia: Espanja, Italia, Kreikka ja Portugali.

Edellä mainittuihin valtioihin käy CEMT-lupa.

Ajankohtaista

Kahdenvälisiä lupia myöntää   Trafi 1.7.2018 lähtien

 

 

Säädökset

Valtiosopimukset

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 04.07.2018