Kuljetusyrittäjäkoulutus
 

Kuljetusyrittäjäkoulutus

Kuljetusyrittäjäkoulutuksen tavoitteena on antaa kuljetusyrittäjäksi aikovalle riittävä ammattitaito kuljetusalan elinkeinonharjoittamiseen alalletuloa varten.

Ammattitaito on yksi kuljetusalan elinkeinonharjoittamiseen oikeuttavan liikenneluvan myöntämisen edellytyksistä. Elinkeinonharjoittamiseen oikeuttavan liikenneluvan myöntämisestä päättää liikennelupa-asiassa toimivaltainen viranomainen, Trafi. Kuljetusyrittäjä koulutuksen käytännön järjestämisestä vastaavat yksityiset koulutustahot.

Koulutuksen vähimmäistaso määräytyy tavara- ja linja-autoliikenneyrittäjän osalta EU-lainsäädännöstä ja kansallisesta lainsäädännöstä. Suomessa ei ole pakollista kuljettajayrityskoulutusta vaan riittäväksi kuljetusyrittäjän ammattitaidon osoitukseksi katsotaan EU sääntelyn minimivaatimuksen mukainen ammattitaitotutkinnon hyväksytty suoritus. Taksikuljetusyrittäjälle ei ole pakolista koulutusta eikä tutkintoa ammattitaidon osoittamiseksi liikennelupahakemuksen tai liikenteestä vastaavan henkilön roolin hakemista varten

Mahdollinen kuljetusyrittäjäkoulutus on vapaaehtoista ja se on koulutusyhteisön ja koulutettavan välinen tapahtuma. Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu suoraan koulutusyhteisöön.

Ilmoittautuminen kuljetusyrittäjän ammattitaitotutkintoon tapahtuu sitä varten olevalla lomakkeella suoraan Trafiin vähintään 14 vuorokautta ennen aiottua tilaisuutta. Ilmoittautuja itse on vastuussa ilmoittautumisestaan.

Trafi vastaa myös ammattitaitotutkinnon järjestämisestä ja arvostelusta. Trafi on kuljetusyrittäjän ammattitaidon hallinnoinnista vastaava toimivaltainen viranomainen.

Tutkinnon hinta on 200 euroa ja todistusmaksu 42 euroa. Tutkintotodistusmaksu maksetaan ensimmäisen ilmoittatumisen yhteydessä.

 Kuljetusyrittäjätutkintojen ajankohdat

Tutkintopaikat

OSAO, Kotkantie 2, Oulu

TRAFI/Auditorio, Kumpulantie 11 HElsinki

 

Itseopiskeluun soveltuva materiaali

SKAL ry:n Kuljetusyrittäjäksi -kirjasarja (2 kirjaa)

JAMK:n Tavaraliikenneyrittäjä

 

Kouluttajaksi

Jos olet kiinnostunut antamaan elinkeinon harjoittamiseen liittyvää maantieliikenteen yrittäjäkoulutusta, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Trafiin tarkempien ohjeiden saamiseksi.

puh. 029 534 5000 (vaihde)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 08.11.2018