Kouluttaja
 

Koulutuskeskus

Kuorma- ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyyskoulutusta saavat antaa siihen hyväksytyt koulutuskeskukset. Hyväksynnän myöntää Trafi tai opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestämisluvalla toimivat yhteisöt hakevat hyväksyntää opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Yritykset, säätiöt tai muut yhteisöt hakevat hyväksynnän Trafista.

Koulutuskeskukset hyväksytään antamaan perustason ammattipätevyyskoulutusta ja jatkokoulutusta tai vain jatkokoulutusta. Asetuksessa kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä on määritelty vaatimukset hyväksynnälle.

Sekä koulutuskeskuksen että koulutusohjelman hyväksyntää on haettava kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen käsittelyaika on noin kuukausi.

Koulutuskeskuksen hyväksyminen

Hakiessasi hyväksyntää ammattipätevyyskoulutuksen koulutuskeskukseksi hakemukseen on liitettävä em. asetuksen 17 §:ssä vaaditut liitteet ja selvitykset. Hyväksyntää haetaan lomakkeella E702.

Koulutusohjelman hyväksyminen

Ammattipätevyyskoulutuksissa käytettävät koulutusohjelmat tulee hyväksyttää Trafissa. Hyväksyntää haetaan lomakkeella E701. Koulutusohjelma tulee olla hakemuksen liitteenä. Hakemus toimitetaan Trafin kirjaamoon kirjaamo (at) trafi.fi.

Perustason koulutusohjelmassa tulee olla:

 • Otsikko: Perustason ammattipätevyys tai Perustason ammattipätevyyden laajennus. Otsikossa tulee olla koulutuksen liikennelaji ja kesto.
 • Koulutuksen kesto joka ei voi poiketa direktiivin 2003/59/EY määrittämästä kestosta.
 •  direktiivin 2003/59/EY liitteen 1 oppiaineiden luettelon mukaiset tavoitteet.
 • Eroteltuna tavoitteiden mukaisten teoriatuntien ja käytännön harjoitustuntien toteutus. 
 • Koulutusohjelmaan tulee kuvata tavoite ja mahdolliset kouluttajavaatimukset.

Jatkokoulutusohjelmassa tulee olla:

 • Koulutusohjelman nimi.
 • Koulutuspäivän tavoite.
 • Käytettävät opetusmenetelmät ja koulutuksen toteutustapa.
 • Koulutuksen kokonaiskesto.
 • direktiivin 2003/59/EY liitteen 1 oppiaineiden luettelon mukainen tavoite.

Koulutusohjelman hyväksyntä on voimassa 5 vuotta.

Koulutuskeskukset voivat käyttää muiden koulutuskeskusten hyväksyttämiä koulutusohjelmia.

Koulutuskeskuksen velvoitteet koulutuksen järjestämisestä

Koulutuskeskuksen on huomioitava seuraavat toimenpiteet koulutusjärjestelyissään:

Kurssi-ilmoitus (lomake E704)

 • Kurssi-ilmoitus on oltava valvovalla viranomaisella viimeistään 10 vrk ennen koulutusta.
 • Mikäli kurssi-ilmoitusta ei ole tehty vaaditussa määräajassa, koulutuksessa olevat henkilöt eivät voi saada koulutusmerkintää ammattipätevyysrekisteriin.
 • Kurssi-ilmoitus on tehtävä lomakkeella E704.
 • Kurssi-ilmoitus voidaan toimittaa Trafin sähköisen rajapinnan kautta, kirjepostilla, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.
 • Kurssi-ilmoituksen allekirjoittaa opetuksesta vastaava johtaja.

Ilmoitus koulutuksen suorittaneista (lomake E703)

 • Ilmoitus koulutuksen suorittaneista on oltava koulutusta valvovalla viranomaisella viimeistään kahden viikon kuluessa koulutuksesta.
 • lmoitus voidaan toimittaa Trafin sähköisen rajapinnan kautta, kirjepostilla, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.
 • Ilmoitus koulutuksen suorittaneista on toimitettava samaan Ajovarman ammattiliikenteen toimipisteeseen, johon kurssi-ilmoitus on tehty.
 • Ammattipätevyyskoulutukseen osallistuneista ilmoitetaan etunimi, sukunimi ja henkilötunnus.
 • Mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan henkilön täydellinen nimi ja syntymäaika.
 • Koulutuskeskuksen on annettava koulutuksen suorittaneille todistus koulutuksen suorittamisesta viimeistään kahden viikon kuluttua koulutuksesta.
 • Ilmoituksen koulutuksen suorittaneista allekirjoittaa opetuksesta vastaava johtaja.

 

Yhteystiedot

ammattiliikenne(at)trafi.fi

Trafin palveluntuottaja Ajovarma Oy

 

 

Ammattipätevyyden perustason ohjelmat

Perustason ohjelmat

 

Ammattipätevyyden jatkokoulutusohjelmat

2013
2014
2015
2016
2017
2018

 
 
 

 

Sivu päivitetty 23.05.2018