Liikenneluvat Trafiin
 

Liikenneluvat Trafiin 1.7.2018

Toimivalta tavara-, joukko- ja taksiliikennelupa-asioissa siirtyi ELY-keskuksilta Trafille 1.7.2018. Muutos on osa liikenne- ja viestintäministeriön vetämää liikennepalvelulain kokonaisuudistusta. Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille.

Liikennepalvelulaki tuo muutoksia erityisesti henkilöliikenteen harjoittajille. Ensimmäiset muutokset ovat tulleet voimaan jo 1.1.2018 rajapintojen avaamisvelvoitteen myötä

Liikenneluvat

Liikennelupa on tieliikenteen kuljetusyrityksille myönnettävä alalletulolupa eli lupa, jonka nojalla yritys saa harjoittaa ammattimaista henkilöiden tai tavaran kuljettamista. 

Tavaraliikennelupa

  • Tarvitaan, kun ammattimaista tavarankuljetusta harjoitetaan kokonaismassaltaan yli 3 500 kiloisella ajoneuvolla tai yhdistelmällä
  • Sääntely perustuu EU-asetukseen.

Henkilöliikennelupa (30.6.2018 asti nimellä joukkoliikennelupa)

  • Tarvitaan, kun linja-autolla (min. 1+9 paikkainen) harjoitetaan ammattimaista henkilöiden kuljettamista
  • Sääntely perustuu EU-asetukseen.

Taksiliikennelupa

  • Tarvitaan, kun taksilla (max. 1+8 paikkainen ajoneuvo) harjoitetaan ammattimaista henkilöiden kuljettamista.
  • Sääntely on kansallista.

Ilmoittautumiset

  • Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan yli 2 000, mutta enintään 3 500 kiloisella ajoneuvolla tai yhdistelmällä edellyttää ilmoituksen tekemistä Trafille
  • Henkilö- ja tavaraliikennelupa oikeuttaa taksiliikenteen harjoittamiseen. Luvanhaltijan tulee kuitenkin tehdä taksiliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Trafille. Taksiliikennettä harjoitettaessa tulee noudattaa kaikkia taksiliikenteen vaatimuksia esim. linja-autolla ei saa harjoittaa taksiliikennettä.
 

Viestintämateriaalia taksiuudistuksesta eri kielillä

Trafi ja KKV ovat koonneet uudistuksen pääpointit taksimatkustajille eri kielillä esitysmateriaaliksi, joita voi hyödyntää vapaasti esim. lentokentillä ja satamissa. Materiaaliin voi lisätä oman organisaationsa logon.

Taksiuudistuksen kieliversiot

 
 
 

 

Sivu päivitetty 26.11.2018