Liikenneluvat Trafiin
 

Liikenneluvat Trafiin 1.7.2018

Toimivalta tavara-, joukko- ja taksiliikennelupa-asioissa siirtyy ELY-keskuksilta Trafille 1.7.2018. Muutos on osa liikenne- ja viestintäministeriön vetämää liikennepalvelulain kokonaisuudistusta. Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille.

Liikennepalvelulaki tuo muutoksia erityisesti taksiliikennelupien ja henkilöliikennelupien (entinen joukkoliikennelupa) haltijoille. Ensimmäiset muutokset astuvat voimaan jo 1.1.2018 rajapintojen avaamisvelvoitteen myötä. Muutoksen vaikutukset liikennelupien hakemiseen ja uusimiseen ovat vähäiset. 

Tavara- ja linja-autoliikenteen osalta mm.

 • luvanvaraisen tavarankuljetuksen alaraja nousee 3 500 kiloon. Käytännössä pakettiautolla voi siten suorittaa ammattimaista tavarankuljetusta ilman liikennelupaa. Tällaisen kuljetuksen suorittajan tulee kuitenkin rekisteröityä Trafiin.
 • enintään 60 km/h kulkevalla traktorilla saa kuljettaa tavaraa ilman liikennelupaa
 • luvanhakijan on täytettävä jatkossakin ammatillisen pätevyyden vaatimus. Vaadittavaan ammattitaitotutkintoon pääsee kuitenkin lakimuutoksen jälkeen myös suoraan ilman liikenneyrittäjäkurssin suorittamista.
 • ammattimainen henkilöiden kuljettaminen linja-autolla edellyttää henkilöliikennelupaa. Henkilöliikennelupaa hakevalle myönnetään joukkoliikenteen yhteisölupa.
 • myös ELY-keskuksen tai sitä edeltäneen viranomaisen myöntämä joukkoliikennelupa on liikennepalvelulaissa tarkoitettu henkilöliikennelupa lupa-asiakirjaan merkityn voimassaolonsa ajan
 • uusi tavara- ja henkilöliikennelupa myönnetään 1.7.2018 alkaen 10 vuodeksi
 • tavara- ja henkilöliikennelupa oikeuttaa myös taksiliikenteen harjoittamiseen, kunhan ennen toiminnan aloittamista ilmoittaa siitä Trafille
 • henkilöliikennettä harjoittavalle tulee uusia digitalisaatiota tukevia velvoitteita kuten rajapintojen avaamista 1.1.2018.

Taksiliikenteen puolella mm.

 • lupien määrää ei enää jatkossa säännellä
 • taksiliikennettä voi harjoittaa myös muulla kuin henkilöautolla
 • vaatimuksia tiedon avaamiseen rajapinnassa 1.1.2018.

Taksinkuljettajaksi haluavien pitää myös jatkossa suorittaa koe, mutta kurssia ei enää vaadita.

Taksimatkustajalle uudistus näkyy mm.

 • taksimatkan hinta voi vaihdella esim. kellonajan, taksiyhtiön tai taksin tilaustavan mukaan
 • taksin tilaamiseen syntynee uusia mobiilipalveluita aikaisempaa enemmän

Näille sivuille kootaan liikennelupien uudistukseen liittyviä ajankohtaisia asioita sekä mm. liikennelupien uudistuksesta nousseita kysymyksiä ja vastauksia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yleistä liikennelupien siirrosta

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 20.04.2018