Liikenneluvat Trafiin
 

Liikenneluvat Trafiin 1.7.2018

Liikennelupien siirto Trafiin - Liikennelupahakemukset ja ilmoitukset ovat käytössä

6.8.2018 klo 11.00.

Myönnetystä taksiliikenneluvasta tai rekisteriin merkityistä ilmoituksesta heti tieto hakijan sähköpostiin

Trafiin on tullut heinäkuun ja elokuun alun aikana yli 2 500 taksilupahakemusta. Trafin on myöntänyt noin 1 500 uutta taksiliikennelupaa. Kaikkiaan liikennelupiin liittyviä hakemuksia tai ilmoituksia on tullut yli 4 500.

Lupien ja ilmoitusten käsittely pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti ja hakemusruuhkaan on varauduttu lisäresurssein.

Käsittelyn väliaikatietojen kyselyä pyydetään kuitenkin tällä hetkellä välttämään, jotta kaikki resurssit pystyttäisiin keskittämään mahdollisimman tehokkaasti hakemusruuhkan purkuun.

Myönnetystä taksiliikenneluvasta tai rekisteriin merkitystä ilmoituksesta tulee välittömästi tieto hakijan sähköpostiin, joten postin mukana tulevaa lupaa ei tarvitse jäädä odottamaan.

 

1.7.2018 klo. 9.00.

Liikennelupahakemukset ja ilmoitukset ovat käytössä

Liikennelupien siirto ELY-keskuksista Trafiin on saatu suoritettua suunnitelmien mukaisesti.

Uuden liikennepalvelulain mukaiset liikennelupahakemukset ja -ilmoitukset ovat nyt käytettävissä. Linkit löytyvät alta.

Taksiliikennelupahakemus
Tavaraliikennelupahakemus
Henkilöliikennelupahakemus

Ilmoitus taksiliikenteen ja/tai tavaraliikenteen harjoittamisesta

Kuljettajatodistushakemus

Ilmoittaudu välitys- ja yhdistämispalvelun tarjoajaksi

Kuolinpesän oikeus jatkaa liikennettä

 

 

Toimivalta tavara-, joukko- ja taksiliikennelupa-asioissa siirtyi ELY-keskuksilta Trafille 1.7.2018. Muutos on osa liikenne- ja viestintäministeriön vetämää liikennepalvelulain kokonaisuudistusta. Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille.

Liikennepalvelulaki tuo muutoksia erityisesti henkilöliikenteen harjoittajille. Ensimmäiset muutokset ovat tulleet voimaan jo 1.1.2018 rajapintojen avaamisvelvoitteen myötä

Liikenneluvat

Liikennelupa on tieliikenteen kuljetusyrityksille myönnettävä alalletulolupa eli lupa, jonka nojalla yritys saa harjoittaa ammattimaista henkilöiden tai tavaran kuljettamista. 

Tavaraliikennelupa

  • Tarvitaan, kun ammattimaista tavarankuljetusta harjoitetaan kokonaismassaltaan yli 3 500 kiloisella ajoneuvolla tai yhdistelmällä
  • Sääntely perustuu EU-asetukseen.

Henkilöliikennelupa (30.6.2018 asti nimellä joukkoliikennelupa)

  • Tarvitaan, kun linja-autolla (min. 1+9 paikkainen) harjoitetaan ammattimaista henkilöiden kuljettamista
  • Sääntely perustuu EU-asetukseen.

Taksiliikennelupa

  • Tarvitaan, kun taksilla (max. 1+8 paikkainen ajoneuvo) harjoitetaan ammattimaista henkilöiden kuljettamista.
  • Sääntely on kansallista.

Ilmoittautumiset

  • Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan yli 2 000, mutta enintään 3 500 kiloisella ajoneuvolla tai yhdistelmällä edellyttää ilmoituksen tekemistä Trafille
  • Henkilö- ja tavaraliikennelupa oikeuttaa taksiliikenteen harjoittamiseen. Luvanhaltijan tulee kuitenkin tehdä taksiliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Trafille. Taksiliikennettä harjoitettaessa tulee noudattaa kaikkia taksiliikenteen vaatimuksia esim. linja-autolla ei saa harjoittaa taksiliikennettä.
 

Viestintämateriaalia taksiuudistuksesta eri kielillä

Trafi ja KKV ovat koonneet uudistuksen pääpointit taksimatkustajille eri kielillä esitysmateriaaliksi, joita voi hyödyntää vapaasti esim. lentokentillä ja satamissa. Materiaaliin voi lisätä oman organisaationsa logon.

Taksiuudistuksen kieliversiot

 

 

LIIKENNELUPANEUVONTA

Chat-palvelu -helppo tapa saada neuvoa ja ohjeistusta
arkisin klo 10–16

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)trafi.fi

Lähetä sähköinen viesti Trafille

 
 
 

 

Sivu päivitetty 06.08.2018