Hinnan ilmoittaminen
 

Hinnan ilmoittaminen

Liikennepalvelulain mukaan taksin tai taksin välityspalvelun tarjoajan on kerrottava matkustajalle selkeästi tieto matkan hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista jo ennen matkan vahvistamista tai sen alkamista. Laki myös edellyttää, että hintatiedot ovat selkeästi nähtävillä esimerkiksi silloin, kun taksi otetaan tolpalta tai muulta taksiasemalta.

Hintatietojen ilmoittamisen voi toteuttaa esimerkiksi tarralla, älynäytöllä tai paperilla. Tarkoituksena on, että asiakkaan on mahdollisimman helppo vertailla eri taksiyritysten hintoja taksitolpalla tai muulla taksiasemalla.

Hintataulukko näkyvälle paikalle

Hintataulukko on hyvä sijoittaa näkyvälle paikalle, niin, että se on selkeästi luettavista ajoneuvon ulkopuolelta, mutta ei häiritse kuljettajaa ajon aikana. Tällainen paikka on esimerkiksi ajoneuvon kuljettajan istumapaikan takana oleva oikea ja vasen sivuikkuna.

Hintataulukon kannattaa olla myös näkyvillä taksin sisäpuolella esim. etuistuinten takana.

Mallipohja avuksi hintataulukon tekoon

Hintataulukkoja suunnitellessa on hyvä huomioida myös eritysryhmien tarpeet. Taulukon fontilla, fontin koolla ja värimaailmalla pystytään vaikuttamaan siihen, että taulukon tiedot ovat selkeitä ja helposti luettavissa.

Trafi on tehnyt esimerkkihintataulukoita, joissa mm. nämä erityistarpeet on pyritty huomioimaan. Mallitallukoiden kirjasintyyppi on Arial ja fontin koko on 14–48.

Esimerkkitaulukoiden väritys on kelta-musta mahdollisimman hyvän erottuvuuden vuoksi.

Esimerkkihinnasto 1

Esimerkkihinnasto 2

Esimerkkihinnasto 3

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 27.04.2018