Liikenneyrittäjäkoulutus
 

Liikenneyrittäjäkoulutus

Liikenneyrittäjäkoulutuksen tavoitteena on antaa liikenneyrittäjäksi aikovalle riittävä ammattitaito kuljetusalan elinkeinonharjoittamiseen alalletuloa varten.

Ammattitaito on yksi kuljetusalan elinkeinonharjoittamiseen oikeuttavan liikenneluvan myöntämisen edellytyksistä. Elinkeinonharjoittamiseen oikeuttavan liikenneluvan myöntämisestä päättää liikennelupa-asiassa toimivaltainen viranomainen, ELY-keskus. Liikenneyrittäjäkoulutuksen käytännön järjestämisestä vastaavat Trafin myöntämällä koulutusluvalla toimivat koulutusyhteisöt.

Koulutuksen vähimmäistaso määräytyy tavara- ja linja-autoliikenneyrittäjän osalta EU-lainsäädännöstä ja kansallisesta lainsäädännöstä. Taksiliikenneyrittäjän koulutuksen vähimmäistaso määräytyy kansallisesta lainsäädännöstä. Riittävä ammattitaito osoitetaan suorittamalla hyväksytysti ammattitaitokoe, josta myönnetään ammattitaitotodistus.

Liikenneyrittäjäkoulutus on koulutusyhteisön ja koulutettavan välinen tapahtuma. Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu suoraan koulutusyhteisöön. Liikenneyrittäjäkoulutuksesta voi vapautua henkilö, jolla katsotaan olevan ilmeisenä liikenneyrittäjäkoulutusta vastaava tietotaito. Tällöin henkilölle tulee suoritettavaksi pelkästään ammattitaitokoe. Päätöksen liikenneyrittäjäkoulutuksesta vapautumisesta tekee Trafi.

Trafi vastaa myös ammattitaitotutkinnon järjestämisestä ja arvostelusta sekä liikenneyrittäjäkoulutuksen valvonnasta. Trafi on liikenneyrittäjäkoulutuksen hallinnoinnista vastaava toimivaltainen viranomainen.

Kouluttajaksi

Jos olet kiinnostunut antamaan elinkeinon harjoittamiseen liittyvää maantieliikenteen yrittäjäkoulutusta, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä Trafiin tarkempien ohjeiden saamiseksi.

puh. 029 534 5000 (vaihde)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 27.04.2017