Henkilöliikenteen vastuullisuusmalli
 

Henkilöliikenteen vastuullisuusmalli

Vastuullisuusmallissa yhdistyvät kuljetusyrityksen järjestelmällinen johtaminen ja vastuullisuusajattelu. Lain noudattaminen on vastuullisen toiminnan lähtökohta. Yritysvastuuajattelun mukaisesti yritys pyrkii toimimaan vastuullisemmin kuin mitä lain vähimmäisvaatimukset edellyttävät.

Vastuullisuusmalli huomioi yritysvastuun taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöulottuvuudet. Se sisältää tunnettujen turvallisuus-, ympäristö- ja laatujärjestelmien keskeiset osa-alueet ja tuo ne tieliikenteen kuljetusyritysten käytännön tasolle.

Kuljetusyritys voi hyödyntää vastuullisuusmallia toiminnan kehityksen apuvälineenä. Trafin myöntämän Kuljetusyrityksen vastuullisuustodistuksen avulla kuljetusyritys voi osoittaa vastuullisuutensa ulkopuolisille tahoille.

Tilaaja voi puolestaan hyödyntää vastuullisuusmallia osana kuljetussopimuksia ja kuljetusten kilpailutuksia sekä tilaaja-toimittaja-vuoropuhelun välineenä.

Vastuullisuusmallin käyttö on vapaaehtoista. Ohjeistus, seurantatyökalu ja esimerkkilomakkeet ovat vapaasti ja maksuttomasti hyödynnettävissä yrityksen omaan käyttöön.


Esittely ja yleisohjeistus

Vastuullisuusmittarit ja seurantatyökalu

Esimerkkilomakkeet ja -ohjeet

Tavoitteiden asettaminen ja seuranta

Riskienhallinta

Osaamisen hallinta

Kaluston vaatimustenmukaisuus, kunto ja huolto

Poikkeamatilanneohjeistus ja -raportointi,
hätätilanneohje

Energiatehokkuus

  • Energiatehokkuuden tarkistuslista PDF
  • Energiatehokkuuden itsearviointityökalu XLSX

Muut

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 31.08.2018