Liity vastuullisuusmalliin
 

Liity vastuullisuusmalliin

Vastuullisuusmalli on kuljetusyrityksen järjestelmälliseen johtamiseen perustuva toimintamalli,
joka huomioi talous-, turvallisuus-, ympäristö ja laatunäkökulmat. Malli määrittelee vastuullisen kuljetustoiminnan osa-alueet. Käytännön toteutustapa on yrityksen valittavissa.

Kuljetusyritys voi hakea liittymistä vastuullisuusmalliin, kun se täyttää vastuulliselle kuljetustoiminnalle asetetut edellytykset. Yritys saa todistuksen liittymisestään ja Vastuullinen kuljetusyritys- tunnuksen käyttöoikeuden, kun se on todentanut edellytysten täyttymisen Trafille.

Luettelo vastuullisista kuljetusyrityksistä on nähtävillä Trafin verkkosivuilla.
Trafi valvoo edellytysten toteutumista. Yritys, joka ei täytä edellytyksiä, poistetaan luettelosta.

Seuraavassa ovat vastuullisuusmallin osa-alueet. Liittymisen edellytykset löytyvät infopainikkeista. 
Tarkista ja merkitse ne osa-alueet, jotka yrityksen toiminta täyttää. Yrityksen on sitouduttava kaikkiin vastuullisuusmallin osa-alueisiin.

 


Täyttämällä alla olevat tiedot saat hakemuksen vastuullisuusmalliin liittymiseksi.

 
Yritys
 
Yhteyshenkilö

 
 

Liittymisen edellytykset

Tutustu liittymisen edellytyksiin

Tietoa liittymisestä

Tutustu hakemuslomakkeeseen (lomake toimitetaan liitymisen yhteydessä yrityksen sähköpostiosoitteeseen)

Lisäedellytykset alihankkijoita käyttäville yrityksille

 

Muokkaa yrityksesi tietoja

Muokkaa yrityksesi tietoja

Unohtunut salasana

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 31.01.2018