Henkilöauton ajokortti
 

Henkilöauton ajokortti

Henkilö- tai pakettiauton kuljettamiseen tarvitset B-luokan ajokortin. Sen voit saada aikaisintaan 18-vuotiaana.

Ajokortin saaminen edellyttää ajokorttilupaa. Lupa voidaan myöntää aikaisintaan kaksi vuotta ennen ikävaatimuksen täyttymistä. Lupa on voimassa kaksi vuotta. Lupaa voit hakea Trafin palveluntuottaja Ajovarman palvelupisteestä.

Autokouluilla on yleensä ajokorttilupahakemuslomakkeita. Autokoulut voivat halutessaan toimittaa oppilaidensa hakemukset heidän puolestaan Ajovarman palvelupisteeseen. Voit kuitenkin myös itse toimittaa hakemuksesi Ajovarmaan. Hakemuslomakkeita on saatavilla Ajovarman palvelupisteistä. Hakemuksen voit täyttää myös paikan päällä.

Ajokorttilupa on kuljettajantutkintoon pääsemisen edellytys. Lupa kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen ajan varaamista teoriakokeeseen.

Kuljettajaopetus

Sinun tulee suorittaa vaadittava kuljettajaopetus joko autokoulussa tai opetusluvalla. Opetusta voit saada jo ennen ajokorttiluvan hakemista, jos olet autokoulun oppilas tai opettajallesi on myönnetty opetuslupa. Perusvaiheen teoria- ja ajo-opetuksen voit aloittaa aikaisintaan 17-vuotiaana.

Kuljettajaopetukseen kuuluu kolme vaihetta: perusvaihe, harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe.

Perusvaiheeseen kuuluu vähintään 19 tuntia teoriaopetusta ja vähintään 18 tuntia ajo-opetusta.

Harjoitteluvaihe alkaa heti perusvaiheen ja ajokortin saamisen jälkeen. Se sisältää omaehtoisen harjoittelun lisäksi 1 tunnin teoriaopetusta ja 2 tuntia ajo-opetusta.

Syventävän vaiheen opetukseen voit osallistua aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua ajokokeen suorittamisesta. Syventävään vaiheeseen kuuluu vähintään 4 tuntia teoriaopetusta ja 4 tuntia ajo-opetusta.

Harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen suorittamisesta saamasi todistus sinun on toimitettava viipymättä Ajovarman palvelupisteeseen. Todistus tulee toimittaa kahden vuoden kuluessa ajokokeen suorittamisesta. Muuten poliisi määrää sinut ajokieltoon toistaiseksi. Trafi muistuttaa sinua kirjeellä todistuksen toimittamisvelvollisuudesta 1,5 vuotta ajokortin myöntämisen jälkeen.

Kuljettajantutkinto

Perusopetuksen saatuasi voit suorittaa kuljettajantutkinnon teoria- ja ajokokeen Trafin palveluntuottaja Ajovarman palvelupisteessä.

Ajokokeen vastaanottajan tekemästä päätöksestä voi hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksullinen 50€ ja valtion maksuperustelain mukaan ulosottokelpoinen ilman eri päätöstä. Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyy asiakkaan sähköpostiin lähetettävän palautteen liitteestä.

Ajokortti kotiin

Kuljettajantutkinnon vastaanottaja kirjoittaa sinulle hyväksytyn ajokokeen jälkeen todistuksen, jolla voit ajaa kuuden kuukauden ajan Manner-Suomessa. Varsinainen ajokortti postitetaan sinulle kotiin kolmen viikon kuluessa ajokokeen suorittamisesta.

Hyväksytyn kuljettajantutkinnon jälkeen saat ajokortin, joka on voimassa 15 vuotta. Sinun tulee uusia ajokorttisi 15 vuoden kuluessa, jos haluat pitää ajo-oikeutesi voimassa. Ajokortin voi uusia aikaisintaan 6 kuukautta ennen sen voimassaoloajan päättymistä.

Kortin uusimiseen ei liity uutta kuljettajaopetusta eikä -tutkintoa. Jos ajokortin voimassaolon päättymisestä on kuitenkin ehtinyt kulua pidemmän aikaa, uuden kortin saamiseksi voidaan edellyttää uutta kuljettajantutkintoa.

B-luokan ajo-oikeus

Ajoneuvot, joiden kokonaismassa on enintään 3 500 kg ja jotka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään kahdeksan henkilöä.

Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa ylittää 750 kg, mutta ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on enintään 3 500 kg.

 
 

Ajokortin korottaminen

Voit hakea uusia ryhmän 1 (AM/120, AM/121, T, LT, A1, A2, A, B, BE) ajokortttiluokkia Trafin sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelun käyttö edellyttää, että sinulla on jo ainakin yksi ryhmän 1 ajokorttiluokka ja että korottamista varten ei tarvitse toimittaa liitteitä(lääkärinlausunto, huoltajien suostumus, opetustodistus). Lue korotuspalvelun käytön edellytyksistä tarkemmin siirymällä sähköiseen asiointipalveluun.

Jos ajokortin korottamisen yhteydessä tulee toimittaa liitteitä tai haluat korottaa ajokorttiluokkaasi ryhmän 2 ajo-oikeudella, korottaminen tulee tehdä Ajovarmassa.

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 03.01.2018