Kuljettajantutkinto uudistuu
 

Ajokorttikoulutus uudistui 

Ajokorttilakia ja kuljettajantutkintoa uudistuu ja muutokset tulivat voimaan 1.7.2018. Uudistuksen myötä pakollisen opetuksen määrä vähenee ja tutkinnon merkitys kasvaa. Jatkossa tie ajokortin saamiseksi on yksilöllisemmin valittavissa.

Ajokorttilain muutosten lisäksi säädöskokonaisuuteen kuuluvat valtioneuvoston ajokorttiasetus ja ajokorttilain nojalla annettavat Trafin määräykset

Ajokorttia hankkimassa? Mitä siirtymäaikana pitää ottaa huomioon

Ajokorttilain uudistus tuo muutoksia erityisesti henkilöautokortin hankkimiseen, mutta sillä on vaikutusta myös muihin korttiluokkiin. Myös ajokorttia parhaillaan suorittaville uudistus voi tuoda muutoksia kortin saamiseen.

Tällä sivulla on kerrottu pääkohdat muutoksista, joihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota, jos olet suorittamassa tai aikeissa suorittaa ajokortin lähiaikoina.

 

 

Opetuksen muutokset

Pakolliset tuntimäärät

Pakollisen ajokorttiopetuksen määrät muuttuvat 1.7.2018 alkaen:

Kaikki ensimmäistä ajokorttia suorittavat:

 • 4 tunnin teoriakoulutus liikenteen perusteista
 • mopon, mopoauton ja traktorin ajokortin suorittamiseksi ei vaadita muuta pakollista koulutusta tai opetusta

Henkilöauton ajokorttia suorittavat lisäksi:

 • ajo-opetusta vähintään 10 tuntia
 • riskikoulutus 8 tuntia

Ensimmäistä moottoripyöräkorttia suorittavat:

 • ajo-opetusta vähintään 5 tuntia

Kuorma- ja linja-autokorttien opetusmäärät säilyvät ennallaan.

Jos olet aloittanut tai aloitat ajokortin suorittamisen ennen 1.7.2018, sinua mahdollisesti koskevat siirtymäsäännökset on kerrottu erikseen kunkin osion lopussa

 

Ensimmäisen ajokortin suorittajan pakollinen 4 tunnin teoriakoulutus

Kaikkien minkä tahansa moottoriajoneuvon ensimmäistä ajokorttia suorittavien on käytävä pakollinen 4 tunnin teoriakoulutus tieliikenteen perusteista. Koulutuksen voi käydä autokouluissa tai muun Trafin hyväksymän liikenneturvallisuustoimijan antamana. Myös jotkut koulut ja oppilaitokset voivat antaa opetusta halutessaan. Koulutusta ei voi antaa opetusluvalla.

Koulutuksessa annetaan perustiedot liikennejärjestelmästä, liikenteen vuorovaikutteisuudesta ja riskeistä, eri tienkäyttäjäryhmien turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä muista turvallisen ja ympäristön huomioon ottavan ajotavan vaatimuksista.

Tätä koulutusta ei kuitenkaan tarvitse käydä kuin kerran. Jos aiot suorittaa henkilöauton ajokortin ja sinulla on jo esim. mopokortti, ei koulutusta tarvitse käydä uudestaan. Koulutusta ei myöskään tarvitse käydä, jos sinulla on lakimuutoksen voimaantullessa 1.7.2018 jo jonkun moottoriajoneuvon ajokortti.

 

Siirtymäaikana

Jos olet aloittanut suoritettavana olevaan ajokorttiin kuuluvan koulutuksen tai opetuksen suorittamisen ennen 1.7.2018, ei sinun tarvitse käydä ensimmäisen ajokortin suorittajan 4 tunnin pakollista koulutusta, vaikka et vielä olisikaan saanut ajokorttia.

Opetus katsotaan aloitetuksi, jos opetuslupa on myönnetty tai opetus autokoulussa on aloitettu ennen 1.7.2018.

 

Henkilöauton ajokorttia suorittavan 8 tunnin riskikoulutus

Lakimuutoksen jälkeen henkilöauton ajokortin suorittamiseen kuuluu pakollinen 8 tunnin riskikoulutus. Koulutuksen voi käydä autokoulussa tai Trafin hyväksymän muun liikenneturvallisuusalan toimijan antamana.

Riskikoulutukseen sisältyy 4 tuntia teoriaopetusta ja 4 tuntia ajo-opetusta, joka voidaan osin antaa myös simulaattorilla. Koulutuksessa keskitytään vaikeissa olosuhteissa ajamisen valmiuksiin, tuetaan sääntöjä noudattavan, turvallisen ja vastuullisen ajotavan omaksumista sekä vahvistetaan valmiuksia välttää liikenteen vaaratilanteita ja onnettomuusriskiä lisääviä tekijöitä.

Riskikoulutus suositellaan suoritettavaksi siinä vaiheessa, kun ajokokemusta on jo kertynyt liikenteessä ja auton käsittely- ja hallintataidot sekä liikenteessä toimiminen ovat hyvin hallinnassa. Käytännössä riskikoulutus kannattaa käydä vasta juuri ennen kuljettajantutkintoa, kun muu harjoittelu ja opetus on jo saatu päätökseen.

 

Siirtymäaikana

Uusi riskikoulutus on oltava suoritettuna, jos tulet ajokokeeseen 1.7.2018 jälkeen.

Uuden lain vahvistamisen ja sen voimaantulon välisenä siirtymäaikana voit poikkeuksellisesti suorittaa syventävän vaiheen opetuksen autokoulussa jo ennen kuljettajantutkintoon menemistä, jos sinulla on perusvaiheen kaikki pakollinen kuljettajaopetus käytynä.

Tällä ennen teoria- ja ajokoetta suoritetulla syventävän vaiheen opetuksella voit korvata riskikoulutuksen heinä- ja elokuun aikana kuljettajantutkintoon tullessasi, mutta sen jälkeen tutkintoon tulevilla on oltava uusi riskikoulutus suoritettuna.

Huom. jos olet jo suorittanut henkilöauton ajokortin, mutta et ole vielä käynyt harjoittelu- ja syventävän vaiheen opetusta, tulee sinun suorittaa 1.7.2018 jälkeen nämä vaiheet osallistumalla riskikoulutukseen.

 

Harjoittelu- ja syventävä vaihe poistuu

Henkilöautokortin suorittamisen nykyisestä jaosta perus- sekä harjoittelu- ja syventävään vaiheeseen luovutaan ja 1.7.2018 jälkeen kaikki pakollinen koulutus tulee saada ennen tutkintoon menemistä.

 

Siirtymäaikana

Jos olet suorittanut henkilöauton kuljettajantutkinnon ennen lakimuutoksen voimaantuloa, sinun on toimitettava Trafin palveluntuottajalle Ajovarmalle todistus harjoittelu- ja syventävän vaiheen suorittamisesta kahden vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Jos et ole vielä ehtinyt käydä vanhaa harjoittelu- ja syventävän vaiheen koulutusta, on sinun lakimuutoksen jälkeen suoritettava uuden lain mukainen riskikoulutus ja toimitettava siitä saamasi todistus Ajovarmaan.

Jos olet menossa kuljettajantutkintoon juuri lain voimaantulon jälkeen heinä-elokuussa 2018, voit käydä suorittamassa syventävän vaiheen jo ennen tutkintoa. Näin ajokortin saaminen ei viivästyisi lakimuutoksen vuoksi. Kaikki pakollinen perusvaiheen opetus tulee olla suoritettuna ennen syventävän vaiheen opetuksen suorittamista. Tämä mahdollisuus on käytössä vain lain vahvistamisen ja voimaantulon (1.7.2018) välisenä aikana.

Ennen kuljettajantutkintoa suoritetulla syventävän vaiheen opetuksella ja siitä saadulla todistuksella voi korvata riskikoulutuksen kuljettajantutkintoon tultaessa 1.9.2018 saakka.

 

Opetusluvan muutokset

Opetuslupaopettajan teoriakoe poistuu lakiuudistuksen myötä. Opetusajoneuvossa pitää yhä olla opettajan jarrupoljin, mutta sitä ei tarvitse enää muutoskatsastaa.

Henkilöauton opetusluvan voimassaoloaika pitenee 3 vuoteen ja se voidaan myöntää, kun oppilas on täyttänyt 16 vuotta.

Opetusluvalla tapahtuvan ajo-opetuksen lisäksi ajokorttia suorittavan on käytävä suoritettavasta ajokorttiluokasta riippuva pakollinen opetus autokoulussa tai muun Trafin hyväksymän toimijan antamana.

 • Esim. henkilöauton ajokortin kohdalla opetusluvalla ajokorttia hankkivan tulee käydä 8 tunnin riskikoulutus sekä tarvittaessa myös ensimmäisen ajokortin suorittajan 4 tunnin pakollinen teoriakoulutus.

Opetuslupaa hakevalla on pitänyt olla opetettavan luokan ajokortti vähintään 5 vuotta. Henkilöautokortti oikeuttaa jatkossa opettamaan myös mopolla ajoa. Opetuslupia ei enää myönnetä moottoripyöräluokan korottamiseen.

Henkilöauton ajokortin tähtäävän opiskelun ja harjoittelun voi aloittaa jatkossa jo 16-vuotiaana, mutta kortin voi saada nykyiseen tapaan 18-vuotiaana.

 

Moottoripyörän harjoituslupa

A1-luokan moottoripyörän harjoituslupaa haettaessa hakemuksen liitteenä on oltava huoltajan suostumus, koska suoritettavan ajokorttiluokan vähimmäisikä on alle 18 vuotta. Lisäksi huoltajan tulee nimetä ajoharjoittelulle ohjaaja, joka seuraa harjoittelun ja ajotaidon edistymistä.

 

Koulutusta voivat antaa autokoulujen lisäksi myös muut Trafin hyväksymät toimijat

Lakiuudistus mahdollistaa myös sen, että jatkossa ajokorttiin tähtäävää koulutusta voivat antaa autokoulujen ohella myös muut liikenneturvallisuusalan toimijat, jotka Trafi on hyväksynyt.
Hyväksymisen edellytyksenä ovat koulutukseen tarvittava alan tuntemus ja osaaminen sekä kokemusta kouluttamisesta. Toimijalle myönnettävä hyväksyntä tehdään kokonaisharkinnan perusteella.

Ajokorttilakiehdotuksessa muun liikenneturvallisuusalan toimijan hyväksymiselle pakollisten koulutusten (ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus 4 h, riskikoulutus 8 h sekä ajokieltokoulutus 4 h) antajaksi on asetettu seuraavat vaatimukset:

 • liikenneturvallisuusalan toimija (ajokieltokoulutukseen käy myös muun alan toimija)
 • oltava koulutukseen tarvittava alan tuntemus
 • oltava koulutukseen tarvittava alan osaaminen
 • oltava koulutuskokemusta

Lisäksi hyväksymisessä on otettava ehdotuksen yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan huomioon myös:

 • koulutusten tavoitteet
 • koulutusten antaminen vain sellaisten toimijoiden tehtäväksi, joilla olisi edellytykset toimia koulutusten tavoitteiden mukaisesti
 • toimijoilta on edellytettävä esim. liikenneopettajalupaa tai Liikenneturvan kouluttaman kouluttajan kelpoisuutta

Tarkemmat vaatimukset ja ohjeet hyväksynnän hakemisesta julkaistaan Trafin nettisivuilla kun lain ja asetuksen sisältö vahvistuvat. Hyväksynnän hakeminen on mahdollista 1.7.2018 alkaen.

 

Kuljettajaopetuskokeilut

Ryhmä 1

Kaikkien ryhmään 1 myönnettyjen kokeilulupien voimassaoloaika päättyy 30.6.2018. Oppilaita voidaan ottaa kokeiluun luvan viimeiseen voimassaolopäivään saakka. Kokeilussa saatu opetus, joka vastaa nykyistä perusvaiheen opetusta, hyväksytään tutkintoon pääsyyn 30.6.2019 saakka. Tämän jälkeen vaaditaan uuden lain mukainen opetus. Kokeiluissa mukana olevat oppilaat, jotka eivät ole suorittaneet B- luokassa kuljettajantutkintoa 30.6.2018 mennessä, täydentävät opetusta riskikoulutuksella ennen ajokokeen suorittamista.

Jos tutkinto on suoritettu ennen 1.7.2018, on henkilön suoritettava harjoittelu- ja syventävän vaiheen opetus. Uuden lain voimaantulon jälkeen on suoritettava harjoittelu- ja syventävän vaiheen opetus joko uuden lain mukaisena riskikoulutuksena tai sen voi suorittaa kokeilun sääntöjen mukaan.

Tutkinnon 1.7.2018 jälkeen suorittaville ei synny velvollisuutta harjoittelu- ja syventävän vaiheen suorittamiseen.

Ryhmä 2

Hallituksen esitykseen ajokorttilain muuttamisesta (HE146/2017) sisältyvän lakiehdotuksen 50 § mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto voi edelleen, myös 1.7.2018 jälkeen myöntää luvan ryhmän 2 kuljettajaopetuksen kehittämiseksi tarpeellisen kokeilun järjestämiseen. Kokeilussa voidaan poiketa laissa säädetyistä kuljettajaopetuksen määrää ja toteutusta koskevista vaatimuksista.

Kokeilussa annettavan kuljettajaopetuksen tulee olla tavoitteiltaan ja sisällöltään sellainen, että kokeiluun osallistuva oppilas saa laissa tarkoitetut kuljettajan valmiudet eikä hänen oikeuksiaan vaaranneta kokeilulla. Kokeilu toteutetaan Liikenteen turvallisuusviraston valvonnassa, ja siinä on noudatettava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymää kokeilusuunnitelmaa sekä sen määräämiä ehtoja ja rajoituksia.

 

 

Kokeiden ja tutkintojen muutokset

Ajokorttikoulutuksen uudistus tuo muutoksia myös kuljettajantutkinnon sisältöön. Kuljettajantutkinnon perusrakenne – teoriakoe sekä ajokoe ja/tai käsittelykoe – säilyy kuitenkin ennallaan.

Tavoitteena on mukauttaa kuljettajantutkintoa tulevaisuuden liikennehaasteisiin. Kokeiden sisältöä kehitetään siten, että se mittaa entistä paremmin kuljettajan valmiuksia kehittyä turvalliseksi kuljettajaksi:

 • riskitilanteisiin kiinnitetään enemmän huomiota sekä teoria- että ajokokeissa
 • käsittelykokeiden tehtävät vastaavat entistä paremmin aidoissa liikennetilanteissa kohdattavia tilanteita

Myös kokeiden arviointia kehitetään, jotta ajokokeesta annettava palaute antaa entistä kattavammin eväitä ja ohjeita ajoharjoittelun jatkamiselle.

Ajokoe

Ajokokeella varmistetaan, että hakija osaa toimia vastuullisena kuljettajana huomioiden turvallisuuden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden ja kykenee soveltamaan ajamisen perustaitoja itsenäisesti ja turvallisesti erilaisissa liikennetilanteissa. Lisäksi ajokokeella varmistetaan, että hakija osaa tunnistaa ja arvioida riskejä sekä omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuudelle.

Keskeiset muutokset:

 • Luovutaan nykyisestä virheperusteisesta ajokokeen arvioinnista.
 • Otetaan osaamiseen keskittyvä arviointi.
 • Ajokokeen hyväksytty tai hylätty ratkaisu perustuu osaamisen arviointiin kokonaisuutena ajokoesuorituksen perusteella.
 • B-luokassa käsittelytehtävät suoritetaan lähtökohtaisesti osana liikenteessä ajamista aidossa liikennetilanteessa.
 • Henkilöauton uudistettu ajokoe mittaa ajokorttia suorittavan osaamista aikaisempaa monipuolisemmin ja mm. ajokoeaika pidentyy.
 • Raskaiden koe uudistetaan vastaamaan käytännön liikennetilanteiden vaatimaa osaamista.
 

Moottoripyörän käsittelykoe

Moottoripyörän uudessa käsittelykokeessa painotetaan aikaisempaa enemmän todellisten liikennetilanteiden hallintaa, motoristin liikenteessä tarvitsemia taitoja sekä kokeiden tasalaatuisuutta.

Keskeiset muutokset:

 • Hitaan nopeuden kaksi tehtävää (hidasajo ja pujottelu) yhdistetään yhdeksi hitaiden toimenpiteiden tehtäväksi ja tehtävään lisättiin kaksi pakollista pysähtymistä. Samalla pujottelutehtävän reittiä muutettiin.
 • Pujottelussa käännösten maksimileveys nyt kaikille A- luokille sama (kääntöympyrän halkaisija + 1metri, aiemmin A2- ja A- luokissa kääntöympyrän halkaisija + 2m).
 • Väistötehtävää muutetiin mitoitusta tarkistamalla vaativammaksi ja miniminopeuden mittauksen paikkaa muutetaan; nyt nopeudenmittaus tapahtuu tehtävän alussa kun se aiemmin oli esteen kohdalla.
 • Ajovarustevaatimukset päivitettiin.
 • Miniminopeuksien mittaamista tutkalla lisätään tehtävien mittaavuuden ja tasapuolisuuden.
 

Muiden luokkien käsittelykokeet ja -tehtävät

Heinäkuussa voimaan tulevat kuljettajantutkintojen käsittelykokeiden ja -tehtävien muutokset koskevat:

 • mopon
 • kevyen yhdistelmän eli BE-kortin
 • raskaiden luokkien eli kuorma- ja linja-autoyhdistelmien käsittelykokeita
 • linja-auton käsittelytehtävää
 • mopo- tai traktorimönkijällä suoritettavaa kevyen nelipyörän korttia.

Käsittelykokeet ja -tehtävät 1.7.2018 alkaen

 

Teoriakoe

Teoriakokeiden kysymykset painottuvat jatkossa entistä kunkin ajokorttiluokan erityispiirteisiin. Uutena osiona mukaan tuodaan riskitilanteissa toimimista arvioivia tehtäviä.

Keskeiset muutokset:

 • Kysymyspankkia kasvatetaan.
 • Sanallisten kysymysten aihepiirit tulevat direktiivistä.
 • Kaikkiin luokkiin tulee kuvakysymyksiä.
 • Liikenneteoriakysymykset poistuvat T-luokasta.
 • Kaikkiin luokkiin tulee riskitilanteissa toimimista arvioivia kysymyksiä.
 • Uutena tulee kuva- ja monivalintakysymyksien yhdistäminen.
 

Kokeissa tarvittavat dokumentit

Lakimuutoksen jälkeen teoriakokeeseen tulijan tulee esittää todistus ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutuksesta sekä tarvittaessa huoltajan suostumus. Aikaisemmin huoltajien suostumus käsiteltiin ajokorttiluvan hakemisen yhteydessä.

Ajokokeeseen tulijalla pitää olla pakolliset ajotunnit sekä teoriakoe ja mahdollinen käsittelykoe hyväksytysti suoritettuina. Henkilöauton ajokorttia suorittavalla pitää olla todistus riskikoulutuksen suorittamisesta mukanaan.

Muuten tutkintoon pääsyn edellytykset pysyvät entisellään eli tutkintoon menijän tulee mm. todistaa henkilöllisyytensä, tuoda täytetty opetus- ja tutkintotodistus mukanaan ja ajokorttiluvan tulee olla voimassa.

 

 

Muut muutokset

Lääkärinlausuntoa tarvitaan aiempaa harvemmin

Lakimuutoksen jälkeen ensimmäistä ajokorttia hakeva ei tarvitse enää lääkärintodistusta, vaan oma vakuutus terveysvaatimusten täyttymisestä riittää. Vakuutus annetaan hakemuslomakkeessa, jonka yhteydessä esitetään tiedot, jotka hakija vakuuttaa täyttävänsä.

Mikäli hakija ei voi tai halua antaa vakuutusta, hänen on toimitettava entiseen tapaan lääkärinlausunto ajoterveysvaatimusten täyttymisestä.

Mahdollisuus antaa oma vakuutus terveydentilasta koskee ryhmän 1 ajokortteja eli henkilöauton, moottoripyörän, mopon, mopoauton ja traktorin ajokortteja. Jos sinulla on jo joku ryhmän 1 ajokortti, ei sinun tarvitse antaa vakuutusta terveydentilasta uudelleen, kun suoritat jotain toista saman ryhmän ajokorttia.

Ryhmän 1 ajokortteja uudistettaessa lääkärinlausunto vaaditaan jatkossa vasta 70 vuotta täyttäneiltä. Käytännössä siis 70-vuotiaana uusittavan ajokortin voi uusia ilman lääkärinlausuntoa ja laajennettu lääkärinlausunto tarvitaan vasta seuraavan uudistamisen yhteydessä eli noin 75-vuotiaana. Ajokortti tulee kuitenkin uudistaa ennen sen voimassaoloajan päättymistä.

 

Ikärajojen muutokset ja ikäpoikkeusluvat

Ajokorttilain uudistus tuo muutoksia myös joihinkin ajokortin hankkimista koskeviin ikärajoihin. Henkilöauton ajokortin tähtäävän opiskelun ja harjoittelun voi aloittaa jatkossa jo 16-vuotiaana, mutta kortin voi saada nykyiseen tapaan 18-vuotiaana.

Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskeleva voi kuitenkin saada jatkossa henkilöautokortin (B- tai BE-luokka) jo 17-vuotiaana. Ajo-oikeus on kuitenkin rajoitettu vain opiskeluun liittyviin ajoihin ennen 18 vuoden iän saavuttamista.

Henkilöauton ajokortin ikäpoikkeuslupaperusteita on myös selkiytetty ja erityiset syyt myöntää poikkeuslupa mainitaan ajokorttilaissa. Ikäpoikkeuslupa myönnetään edelleen kokonaisharkinnan perusteella Trafissa ja sitä haetaan omalla lomakkeellaan.

 

Yhden huoltajan suostumus riittää

Lakimuutoksen jälkeen riittää, että yksi huoltajista antaa ajokortin hankkimiseen tarvittavan huoltajan suostumuksen. Aikaisemmin vaadittiin kaikkien huoltajien suostumus.

Huoltajan suostumus tulee esittää teoriakokeeseen mentäessä. Aikaisemmin huoltajien suostumus tuli liittää ajokorttihakemukseen.

Huoltajan suostumus vaaditaan aina ajokortin hankkimiseen, jos ajokortin vähimmäisikävaatimus on alle 18 vuotta eikä hakija ole 18-vuotias. Suostumus koskee myös ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskelevia, jotka voivat saada B-luokan ajokortin 17-vuotiaana.

 

Liikennetraktorin ajokorttiluokka poistuu

Liikennetraktorin eli LT-luokan ajokortti poistuu uudistuksen myötä.

Jatkossa traktorikortilla (T-luokka) saa ajaa traktoreita, joiden nopeus on enintään 60 km/h. T3b-ajoneuvoluokan eli ns. traktorimönkijöiden kuljettamiseen vaaditaan jatkossa kevyen nelipyörän ajo-oikeus eli ns. mopoauton ajokortti (AM/121-luokka).

Yli 60 km/h kulkevilla traktoreilla ajamiseen vaaditaan jatkossakin joko henkilöauto- tai kuorma-autokortti riippuen traktorin kokonaismassasta.

 

Siirtymäaikana

Liikennetraktorikorttiin oikeuttavan kuljettajantutkinnon voi suorittaa 30.6.2018 asti. Jos sinulla on tutkinnon suorittaminen kesken uuden ajokorttilain tullessa voimaan 1.7.2018, vastaa LT-luokan hyväksytty teoriakoe T- ja AM/121-luokkien teoriakoetta. Saat siis LT-luokan teoriakokeella suoraan T-luokan ajo-oikeuden. Jos haluat myös AM/121-luokan ajo-oikeuden, pitää sinun suorittaa vielä ajokoe.

Liikennetraktorin ajo-oikeus muutetaan 1.7.2018 traktorin ja mopoauton ajo-oikeuksiksi. Ajokortille muutos päivitetään, kun seuraavan kerran tilaat uuden ajokortin.

 

Traktorin perävaunun vetämiseen helpotuksia

Yli 60 km/h kulkevan traktorin perävaunun ajokorttivaatimuksiin tulee helpotuksia. Traktoriin voi olla kytkettynä perävaunu ilman lisäkorttivaatimuksia (E-luokkia). Jatkossa ajoneuvoyhdistelmää voi, traktorin kokonaismassasta riippuen, kuljettaa siten pelkällä B-, C1- tai C-luokan ajokortilla.

 

Tutustu myös

Liikenne- ja viestintäministeriö: Ajokorttikoulutuksen uudistus

 

 

 

 

Tutustu myös

Usein kysyttyä

 
 
 

 

Sivu päivitetty 25.09.2018