Moottoripyörän ajokortti
 

Moottoripyörän ajokortti

Kuljettajaopetus

Kuljettajatutkinto

Ennen 19.1.2013 myönnetyt moottoripyörän ajokortit

Moottoripyörän kuljettamiseen tarvitset A1-, A2- tai A-luokan ajo-oikeuden moottoripyörän koosta riippuen.

A1-luokka oikeuttaa ajamaan kevytmoottoripyörää, A2-luokka keskikokoisia moottoripyöriä ja A-luokka myös kaikkein isoimpia moottoripyöriä.

A1-luokan ikäraja on 16 vuotta ja A2-luokan ikäraja 18 vuotta. A-luokan ikäraja on 24 vuotta, jos ajokortti suoritetaan kuljettajantutkinnolla ensimmäisenä moottoripyöräluokkana.

Moottoripyöräluokan korotukset A2- ja A-luokkaan voit suorittaa kahdella tavalla: kuljettajatutkinnolla tai ajo-opetuksena autokoulussa tai opetusluvalla.

A-luokan ajokortin hankkimiseksi sinun tulee aina hakea ajokorttilupa. Hakemuksesi vastaanottaa Ajovarma.

Kuljettajaopetus

Seuraavaksi sinun tulee osallistua kuljettajaopetukseen joko autokoulussa tai opetusluvalla. Voit saada myös harjoitusluvan moottoripyörän itsenäiseen ajoharjoitteluun.

Voit aloittaa kuljettajaopetuksen aikaisintaan puoli vuotta ennen kuin täytät suoritettavaa luokkaa koskevan vähimmäisiän.

Jokaisessa moottoripyöräluokassa on suoritettava teoriaopetusta vähintään 12 tuntia ja ajo-opetusta vähintään 9 tuntia. Tietyissä tapauksissa kuljettajaopetuksen vähimmäismäärästä voidaan tehdä poikkeus.

Kuljettajantutkinto

Opetuksen jälkeen sinun tulee osallistua kuljettajantutkintoon. Osallistuaksesi tutkintoon sinulla tulee olla ajokorttilupa sekä vaadittava opetus suoritettuna.

Tutkintoon voit varata ajan Ajovarman palvelupisteestä. Ilmoittautuessasi tutkintoon sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi.

Kuljettajantutkinto sisältää teoria- ja käsittelykokeen sekä ajokokeen liikenteessä.

Ajokokeen vastaanottajan tekemästä päätöksestä voi hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksullinen 50€ ja valtion maksuperustelain mukaan ulosottokelpoinen ilman eri päätöstä. Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyy asiakkaan sähköpostiin lähetettävän palautteen liitteestä.

Ajokortti kotiin

Tutkinnon vastaanottaja antaa sinulle todistuksen hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta. Todistus oikeuttaa sinut ajamaan suorittamasi luokan mukaista moottoripyörää kuuden kuukauden ajan Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varsinainen ajokortti toimitetaan sinulle postitse kotiin. Jos postitus ei ole mahdollista, kortin luovuttaa Ajovarma.

Ennen 19.1.2013 myönnetyt moottoripyörän ajokortit

Ennen uuden ajokorttilain voimaantuloa (19.1.2013) käytössä oli varsinaisesti kaksi moottoripyöräajokorttiluokkaa: A1 ja A.

A1-luokan ajo-oikeuden sai korotettua rajoitetuksi A-luokaksi poliisille jätetyllä hakemuksella. Isoimpien moottoripyörien kuljettamiseen vaaditun A-luokan ajokortin ikäraja oli ennen lakimuutosta 21 vuotta, mutta 18-vuotiaalle voitiin myöntää rajoitettu A-luokan ajo-oikeus, jolla hän sai kuljettaa teholtaan 25-kilowattiseksi rajoitettuja moottoripyöriä.

Ennen 19.1.2013 myönnetyt rajoitetun A-luokan ajo-oikeudet ovat voimassa vanhan ajokorttilain mukaisesti.

Näiltä ajo-oikeuksilta on poistunut A-luokan rajoitus 19.1.2015 mennessä. Ennen 19.1.2013 myönnetyt rajoitetut A-luokat ovat nyt rajoittamattomia, jos ajo-oikeus on edelleen voimassa.

Rajoitetusta A-luokasta poistui tehorajoitus 2 vuoden määräajan täytyttyä. Tällaisista ajo-oikeuksista ei automaattisesti toimitettu asiakkaille uusia ajokortteja, joissa näkyisi isoimman A-luokan ajo-oikeus. Voimassaolevan ajo-oikeuden voi kuitenkin päätellä rajoitetun A-luokan alkamisajankohdasta, joka on merkitty ajokorttiin.

Voit halutessasi hakea Trafilta ajokortin, jossa isoin A-luokka näkyy. Tämä voi olla tarpeen, jos esimerkiksi ajat moottoripyörää ulkomailla. Ajokorttihakemuksen vastaanottaa Ajovarma. Voit myös tilata kortin Trafin sähköisestä asiointipalvelusta.

Harjoituslupa

Harjoitusluvan hakeminen

 

Ajokortin korottaminen

Voit hakea uusia ryhmän 1 (AM120, AM121, T, LT, A1, A2, A, B, BE) ajokortttiluokkia Trafin sähköisessä asiointipalvelussa.

Palvelun käyttö edellyttää, että sinulla on jo ainakin yksi ryhmän 1 ajokorttiluokka ja että korottamista varten ei tarvitse toimittaa liitteitä (lääkärinlausunto, huoltajien suostumus, opetustodistus).

Lue tarkemmin korotuspalvelun käytön edellytyksistä siirymällä sähköiseen asiointipalveluun.

Jos ajokortin korottamisen yhteydessä tulee toimittaa liitteitä tai haluat korottaa ajokorttiluokkaasi ryhmän 2 ajo-oikeudella, korottaminen tulee tehdä Ajovarmassa.

 

A-luokkien korottaminen

Moottoripyöräluokkien korottaminen

 

Opetussuunnitelmat

A-luokkien opetussuunnitelmat

 

Asiointipalvelut

Huoltajan suostumus -lomake (Ajokorttiluvan hakijan vanhemmmille hakijan ollessa alaikäinen)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 21.09.2017