Mopon ja mopoauton ajokortti
 

Mopon ja mopoauton ajokortti

Mopon ja mopoauton kuljettamiseen tarvitset AM-luokan ajokortin. AM-luokan ajokortti erityisehdolla 120 tarkoittaa mopoa ja erityisehdolla 121 kevyttä nelipyörää (mopoauto tai mopomönkijä). Mopoa ja mopoautoa saat kuljettaa myös B-luokan ajokortilla.

AM-ajokortin hankkimiseksi sinun tulee hakea ajokorttilupa. Lupaa voit hakea aikaisintaan vuotta ennen kuin täytät 15 vuotta.

Varaa aika

Ajokorttilupahakemuksesi vastaanottaa Ajovarma.

Varaa aika lähimmälle toimipisteelle.

 

 

Kuljettajaopetus

Seuraavaksi sinun tulee osallistua kuljettajaopetukseen joko autokoulussa tai opetusluvalla. Opetusta voit saada jo ennen ajokorttiluvan myöntämistä. Opetuslupaopetuksessa opetusluvan on oltava voimassa ennen kuin opetus aloitetaan.

Sinun tulee suorittaa vähintään 6 tuntia teoriaopetusta ja vähintään 3 tuntia ajo-opetusta, josta käsittelyopetusta on 1 tunti ja ajo-opetusta 2 tuntia. Ajoharjoittelun liikenteessä voit aloittaa täytettyäsi 15 vuotta.

Opetusmäärät ovat samat sekä mopon että mopoauton kuljettajaopetuksessa. Opetuksessa harjoitellaan muun muassa liikennetilanteiden hallintaa, risteysajon sääntöjä ja hätäjarrutusta.

Kuljettajantutkinto

Opetuksen jälkeen sinun tulee osallistua kuljettajantutkintoon. Osallistuaksesi tutkintoon sinulla tulee olla ajokorttilupa sekä vaadittava opetus suoritettuna. Teoriakokeeseen voit osallistua aikaisintaan kuukautta ennen kuin täytät 15 vuotta. Mopon käsittelykokeeseen tai mopoauton ajokokeeseen pääset täytettyäsi 15 vuotta.

Varaa aika tutkintoon

Varaa aika tutkintoon. 

 

Ilmoittautuessasi tutkintoon sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi passilla tai henkilöllisyystodistuksella.

Mopon tutkinto sisältää teoria- ja käsittelykokeen. Mopoauton tutkinnossa on teoriakokeen lisäksi ajokoe liikenteessä.

Ajokokeen vastaanottajan tekemästä päätöksestä voi hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksullinen 50€ ja valtion maksuperustelain mukaan ulosottokelpoinen ilman eri päätöstä. Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyy asiakkaan sähköpostiin lähetettävän palautteen liitteestä.

Ajokortti kotiin

Tutkinnon vastaanottaja antaa sinulle todistuksen hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta. Todistus oikeuttaa sinut ajamaan AM-luokan ajoneuvolla kuuden kuukauden ajan Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varsinainen ajokortti toimitetaan sinulle postitse kotiin. Jos postitus ei ole mahdollista, kortin luovuttaa Ajovarma.

Lisätietoa AM-kortista

Mopon ajokortti (AM/120) on pakollinen vuonna 1985 tai sen jälkeen syntyneille mopoilijoille.

Mopoauton kuljettamiseen vaaditaan aina ajokortti (AM/121). Mopoauton ajo-oikeutta ei enää 19.1.2013 lähtien ole saanut mopon ajokortilla, vaan mopoauton kuljettaminen vaatii aina oman ajokorttinsa erityisehdolla 121.

 

Ajokortin korottaminen

Voit hankkia uusia ajokorttiluokkia eli korottaa ajokorttiasi ryhmän 1 (AM/120, AM/121, T, LT, A1, A2, A, B, BE) sisällä Trafin sähköisessä asiointipalvelussa.
Palvelun käyttö edellyttää, että sinulla on jo ainakin yksi ryhmän 1 ajokorttiluokka ja että korottamista varten ei tarvitse toimittaa liitteitä(lääkärinlausunto, huoltajien suostumus, opetustodistus). Lue korotuspalvelun käytön edellytyksistä tarkemmmin siirymällä sähköiseen asiointipalveluun.

Jos ajokortin korottamisen yhteydessä tulee toimittaa liitteitä tai haluat korottaa ajokorttiluokkaasi ryhmän 2 ajo-oikeudella, korottaminen tulee tehdä Ajovarmassa.

 

Asiointipalvelut

Todistus saadusta kuljettajaopetuksesta ja hyväksytystä kuljettajantutkinnosta (E100-lomake)

Huoltajan suostumus -lomake (Ajokorttiluvan hakijan vanhemmille hakijan ollessa alaikäinen)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 21.09.2017