Traktorin ajokortti
 

Traktorin ajokortti

Traktorin kuljettamiseen tarvitset T-luokan ajokortin ja liikennetraktorin kuljettamiseen LT-luokan ajokortin. Molemmilla ajokorteilla voit ajaa myös moottorikelkkaa.

T- ja LT-luokan ajokortin voit saada 15-vuotiaana.

T-luokan ajokortilla saat ajaa traktoria, jonka enimmäisnopeus on 40 km/h. LT-luokan tratorilla sallittu enimmäisnopeus on 60 km/h. Traktorit, joiden nopeus ylittää 60 km/h, vaativat auton ajokortin.

Traktorin ajokortin hankkimiseksi sinun tulee hakea ajokorttilupaa Trafin palveluntuottaja Ajovarmalta. Voit hakea lupaa aikaisintaan vuotta ennen kuin täytät 15 vuotta.

Kuljettajantutkinto

Traktorin ajokorttia varten ei ole säädettyä kuljettajaopetusta. Esimerkiksi Ajovarman palvelupisteissä on kuitenkin myynnissä harjoitteluvihkoja T-luokan teoriakoetta varten.

T-luokan ajokortin saaminen edellyttää kuljettajantutkinnon teoriakokeen suorittamista hyväksytysti. LT-luokan suorittaminen edellyttää lisäksi käsittelykokeen suorittamista. Voit varata ajan teoriakokeeseen Ajovarman palvelupisteestä. Sinun tulee olla täyttänyt 15 vuotta ennen kokeen suorittamista.

Ilmoittautuessasi teoriakokeeseen todista henkilöllisyytesi esimerkiksi passilla tai kuvallisella henkilökortilla. Tutkinnon vastaanottaja voi määrätä traktorin ajokortin suorittajan myös käsittelykokeeseen. Liikennetraktorin ajokortin suorittajan tulee käydä aina teoriakokeen lisäksi käsittelykokeessa.

Ajokokeen vastaanottajan tekemästä päätöksestä voi hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksullinen 50€ ja valtion maksuperustelain mukaan ulosottokelpoinen ilman eri päätöstä. Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen löytyy asiakkaan sähköpostiin lähetettävän palautteen liitteestä.

Ajokortti kotiin

Tutkinnon vastaanottaja antaa sinulle todistuksen hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta. Todistus oikeuttaa sinut ajamaan T- tai LT-luokan ajoneuvoa kuuden kuukauden ajan Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varsinainen ajokortti toimitetaan sinulle postitse kotiin.

Muualla verkossa

Trafin palveluntuottaja Ajovarma Oy

 

Asiointipalvelut

Huoltajan suostumus -lomake (ajokorttiluvan hakijan vanhemmille hakijan ollessa alaikäinen)

 

Ajokortin korottaminen

Voit hakea uusia ryhmän 1 (AM/120, AM/121, T, LT, A1, A2, A, B, BE) ajokortttiluokkia Trafin sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelun käyttö edellyttää, että sinulla on jo ainakin yksi ryhmän 1 ajokorttiluokka ja että korottamista varten ei tarvitse toimittaa liitteitä(lääkärinlausunto, huoltajien suostumus, opetustodistus). Lue korotuspalvelun käytön edellytyksistä tarkemmin siirymällä sähköiseen asiointipalveluun.

Jos ajokortin korottamisen yhteydessä tulee toimittaa liitteitä tai haluat korottaa ajokorttiluokkaasi ryhmän 2 ajo-oikeudella, korottaminen tulee tehdä Ajovarmassa.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 21.09.2017