Määräaikaiskatsastus
 

Määräaikaiskatsastus

Määräaikaiskatsastus on ajoneuvolle määräajoin tehtävä katsastus, jossa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekisteriin merkityt tiedot. Lisäksi määräaikaiskatsastuksessa valvotaan ajoneuvoon kohdistuvien verojen ja maksujen suorittamista.

Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, jos katsastusta ei ole suoritettu ajoneuvolle määritettynä katsastusaikana.

Katsastuksen ajankohta

Ajoneuvon seuraavan määräaikaiskatsastuksen ajankohtaan vaikuttavat ajoneuvon ikä, käyttö, ajoneuvoluokka tai -ryhmä. Voit tarkistaa ajoneuvon seuraavan määräaikaiskatsastuksen ajankohdan

20.5.2018 voimaan tulevat katsastussäädökset harventavat henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusväliä. Ajoneuvot siirtyvät noudattamaan uutta katsastusaikaväliä, kun ne on katsastettu ensimmäisen kerran uusien säädösten tultua voimaan.

Lue lisää katsastusajankohdan määräytymisestä ajoneuvoluokittain:

 

Korjauskehotukset

Katsastuksessa määrätyt korjauskehotukset tallennetaan ajoneuvotietojärjestelmään, ja ne tulostuvat todistukselle. Korjauskehotukset poistuvat todistukselta seuraavassa määräaikaiskatsastuksessa, jos viat on korjattu.

Katsastuksessa todetut viat ja puutteet on korjattava mahdollisimman pian.

Lisätietoja katsastuksen arvosteluperusteista

 

Katsastuksen hylkääminen, jälkitarkastus ja ajoneuvon käyttö

Katsastuksessa todetut viat ja puutteet on korjattava mahdollisimman pian.

Määräaikaiskatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastus voidaan suorittaa millä tahansa katsastustoimipaikalla 1 kk:n kuluessa katsastuksesta. Jos jälkitarkastusaika on kulunut umpeen, katsastus on suoritettava kokonaan uudestaan.

Katsastuksessa hylätyn ajoneuvon käyttäminen liikenteessä

Jos ajoneuvo esitetään määräaikaiskatsastukseen katsastusaikana, sitä saa käyttää viat korjattuna 2 kk:n ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisestä.

Jos ajoneuvo esitetään määräaikaiskatsastukseen katsastusajan päätyttyä, ajoneuvo on käyttökiellossa. Käyttökiellossa olevalla ajoneuvolla saa ajaa ainoastaan katsastajan antamalla luvalla tai siirtoluvalla korjattavaksi ja ilman lupaa ennalta varattuun katsastuksen jälkitarkastukseen tai uuteen määräaikaiskatsastukseen.

Jälkitarkastuksessa hylättyä ajoneuvoa ei saa käyttää ennen kuin viat on korjattu. Vikojen korjaamisen jälkeen ajoneuvo on vietävä uudestaan määräaikaiskatsastettavaksi. Jälkitarkastuksessa hylättyä ajoneuvoa, jonka viat on korjattu, saa käyttää ennen uutta määräaikaiskatsastusta enintään 2 kk:n ajan alkuperäisen määräaikaiskatsastuksen hylkäämisestä.

Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, jos se on määrätty katsastuksessa ajokieltoon. Ajoneuvon saa kuljettaa korjattavaksi ja takaisin katsastukseen ainoastaan katsastajan antamalla luvalla tai siirtoluvalla.

 

Liikennekäytöstä poistetun tai ulkomailla olleen ajoneuvon määräaikaiskatsastus

Liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo

Liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo voidaan tuoda katsastukseen ilman, että se ensin ilmoitetaan takaisin liikennekäyttöön. Ajoneuvon siirtämisen edellytyksenä on, että sille on varattu aika katsastukseen ja ajoneuvolla on liikennevakuutus. Siirrettäessä autossa tulee olla kiinnitettynä rekisterikilvet tai ajoneuvossa tulee olla siirtolupa ja -merkit.

Ainoastaan ajo säilytyspaikasta suorinta reittiä katsastukseen on sallittua. Ajoneuvon saa siirtää katsastuksesta välittömästi edelleen säilytys- tai korjauspaikkaan. Katsastuksessa hylätyn ajoneuvon ajoaikasäädöksiä (mm. kahden kuukauden ajoaika) ei sovelleta liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon kohdalla.

Ajoneuvon rekisteröinti takaisin liikennekäyttöön ei edellytä määräaikaiskatsastuksen voimassaoloa. Katsastuksen voimassaolo on kuitenkin edellytys ajoneuvon käytölle liikenteessä.

Ulkomailla ollut ajoneuvo

Jos ajoneuvo on ollut viimeistä katsastuspäivää edeltävän 30 päivän ajan ulkomailla, se on katsastettava viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on tuotu Suomeen. Todistus ajoneuvon olosta ulkomailla on pidettävä ajossa mukana.

 

 

Katsastusaika kateissa?

Helpoiten näet seuraavan katsastuksen ajankohdan Trafin sähköisestä palvelusta.

 

Katsastukseen liittyvä neuvonta

Katsastukseen ja
ajoneuvotekniikkaan liittyvissä asioissa neuvovat katsastustoimipaikat.

Täältä näet katsastukseen liittyvät usein kysytyt kysymykset.

 

Tutustu myös

Ruoste auton katsastuksessa -video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 02.07.2018