Katsastusajankohdat ajoneuvoluokittain 19.5.2018 asti
 

Katsastusajankohdat ajoneuvoluokittain 19.5.2018 asti

20.5.2018 voimaan tuleva uudet katsastussäädökset harventavat henkilö- ja pakettiautojen sekä raskaiden nelipyörien määräaikaiskatsastusväliä.

Ajoneuvot siirtyvät uuden sääntelyn mukaisiin käytäntöihin, kun ne on ensimmäisen kerran katsastettu uuden sääntelyn aikana. Ensimmäinen katsastus 20.5.2018 alkaen määräytyy siis vielä vanhan sääntelyn mukaisesti.

Ajoneuvon seuraavan katsastusajankohdan näet:

  • rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta (I-osa
  • katsastustodistuksesta
  • Trafin sähköisestä palvelusta> Ajoneuvon julkiset rekisteritiedot > Ajoneuvon tekniset tiedot (maksuton)

Katsastusajankohta ajoneuvoluokittain

Yksityiskäytössä oleva henkilöauto (M1), nelipyörä (L7e) ja kevyt nelipyörä (L6e)

Ensimmäinen määräaikaiskatsastus on suoritettava viimeistään 3 vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä. Sen jälkeen on vapaavuosi, jolloin ajoneuvoa ei tarvitse katsastaa. Vapaavuoden jälkeen ajoneuvo on katsastettava vuosittain käyttöönottopäivämäärään mennessä.

Pakettiauto (N1) ja kokonaismassaltaan enintään 3 500 kg:n erikoisauto

Määräaikaiskatsastus on suoritettava ensimmäisen kerran viimeistään 3 vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain käyttöönottopäivämäärään mennessä.

Kuorma- ja linja-auto (N2, N3, M2, M3), taksi, sairasauto sekä kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n erikoisauto ja kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n perävaunu (O3, O4)

Määräaikaiskatsastus on suoritettava ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain käyttöönottopäivämäärään mennessä.

Kokonaismassaltaan enintään 750 kg:n perävaunu (O1)

Ajoneuvoa ei tarvitse määräaikaiskatsastaa.

Hinattava laite

Ajoneuvoa ei tarvitse määräaikaiskatsastaa.

Muu kokonaismassaltaan enintään 3 500 kg:n perävaunu (O2)

Määräaikaiskatsastus on suoritettava ensimmäisen kerran käyttöönottopäivästä laskien 2 vuoden kuluttua kyseisen vuoden loppuun mennessä ja sen jälkeen 2 vuoden välein vuoden loppuun mennessä.

Erilliskytkentäkatsastuksessa tiettyyn autoon hyväksytyn raskaan perävaunun määräaikaiskatsastus voidaan suorittaa vetoauton katsastusaikana.

Museoajoneuvo

Museoajoneuvoksi hyväksytty ajoneuvo, joka on otettu käyttöön 31.12.1959 tai aiemmin, on katsastettava joka 4. vuosi kesäkuun loppuun mennessä.

1.1.1960 tai sen jälkeen käyttöönotettu museoajoneuvo on katsastettava joka 2. vuosi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Katsastusaikavälin määrittyminen

Autojen, nelipyörien, kevyiden nelipyörien ja kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n perävaunujen osalta katsastusaikaväli määräytyy

  • ajoneuvon käyttöönottopäivän mukaisesti, jos käyttöönottopäivämäärä on merkitty rekisterissä oleviin tietoihin
    • Katsastuksen voi suorittaa aikaisintaan 4 kuukautta ennen kyseistä päivää.Esimerkiksi 6.6.2000 käyttöönotettu henkilöauto tulee katsastaa aikavälillä 6.2.–6.6.
    • Kuorma-auto, linja-auto, kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n erikoisauto ja kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n perävaunu voidaan kuitenkin katsastaa aikaisintaan 6 kuukautta ennen kyseistä päivää.Esimerkiksi 6.6.2000 käyttöönotettu kuorma-auto tulee katsastaa aikavälillä 6.12.–6.6.
  • rekisteritunnuksen viimeisen numeron mukaan, jos käyttöönottopäivämäärää ei ole merkitty ajoneuvon rekisterissä oleviin tietoihin.

Ajoneuvo on katsastettava rekisteritunnuksen viimeisen numeron mukaan seuraavasti: 

Henkilö- ja pakettiautot sekä nelipyörät ja kevyet nelipyörät

Rekisteritunnuksen viimeisen numeron mukainen katsastusaika päättyy viimeisen katsastuskuukauden viimeisenä päivänä ja alkaa 4 kk aikaisemmin kuukauden viimeisenä päivänä.

Esimerkiksi, jos henkilöauton rekisteritunnuksen viimeinen numero on 7, katsastusaikaväli on 31.5.–30.9.

Kuorma-autot, linja-autot, kokonaismassaltaan yli 3 500 kg:n erikoisautot ja raskaat perävaunut

Katsastusaika päättyy viimeisen katsastuskuukauden viimeisenä päivänä ja alkaa 6 kk aikaisemmin kuukauden viimeisenä päivänä.

Esimerkiksi, jos kuorma-auton rekisteritunnuksen viimeinen numero on 8, katsastusaikaväli on 30.4.–31.10.

Museoajoneuvot ja kokonaismassaltaan enintään 3 500 kg:n perävaunut

Määräaikaiskatsastus suoritetaan erikseen määriteltynä ajankohtana.

 

Katsastusaika kateissa?

Helpoiten näet seuraavan katsastuksen ajankohdan Trafin sähköisestä palvelusta.

 
 
 

 

Sivu päivitetty 30.04.2018