Muutoskatsastus
 

Muutoskatsastus

Muutoskatsastus on katsastus, joka suoritetaan ajoneuvon muutosten hyväksymiseksi ja rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi.

Ajoneuvo on ennen sen ottamista käyttöön liikenteessä esitettävä katsastustoimipaikalle muutoskatsastukseen, jos

 • ajoneuvon luokkaa tai ryhmää muutetaan
 • ajoneuvon suurimpaa rekisteröinnissä ja käytössä sallittua kokonaismassaa, ajoneuvoyhdistelmän massaa tai akselimassaa muutetaan
 • ajoneuvon akselisto- tai korirakennetta tai ulkomittoja muutetaan
 • ajoneuvon henkilöpaikkalukua muutetaan
 • kuorma-auto (N2- tai N3-luokka) varustetaan vetokytkimellä tai -pöydällä tai kuorma-autosta poistetaan vetokytkin tai -pöytä, vetoaisaperävaunun vetämiseen varustettu auto varustetaan keskiakseliperävaunun vetämiseen tai vetolaitteen sijoitusta tai luokkaa muutetaan
 • perävaunu (O3- tai O4-luokka) varustetaan vetokytkimellä toisen perävaunun vetämistä varten
 • ajoneuvo varustetaan iskutilavuudeltaan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla moottorilla tai ajoneuvon pakokaasujärjestelmää tai käyttövoimaa muutetaan
 • ajoneuvon laitteita ja varusteita muutetaan tai täydennetään niin, että muutos voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen (vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin kuorma- tai pakettiauton (N-luokka) tavaratilan varustaminen tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä)
 • traktoria ryhdytään käyttämään liikennetraktorina
 • paketti- ja kuorma-auto (N-luokka) sekä perävaunu (O-luokka) varustetaan erityisesti eläinten kuljetusta varten tai vaarallisten aineiden kuljetukseen
 • vuonna 1960 tai myöhemmin käyttöön otetun ajoneuvon osista 25 prosenttia tai enemmän on vaihdettu ensirekisteröinnin jälkeen (vähäisiksi muutoksiksi, jotka eivät edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin ajoneuvon kulutusosien vaihtaminen tämän prosenttiluvun jo ylitettyä)
 • ajoneuvon verovapauden tai veron alennuksen edellytykset eivät ole enää voimassa tai ajoneuvon laji-, luokittelu- tai ryhmittelytieto ei enää pidä paikkaansa (vähäiseksi muutokseksi, joka ei edellytä muutoskatsastusta, katsotaan kuitenkin traktorin varustaminen moottorityökoneeksi).

Lisätietoja muutoskatsastuksesta saa katsastustoimipaikoilta.

Katsastukseen liittyvä neuvonta

Katsastukseen ja
ajoneuvotekniikkaan liittyvissä asioissa neuvovat katsastustoimipaikat.

Usein kysyttyä katsastuksesta

 

Säädökset

Ajoneuvolaki (1090/ 2002)  (Finlex)

Ajoneuvolain 61 §:ssä on säädetty yleisellä tasolla mm., millaiseen ajoneuvoon ja milloin muutoskatsastus tulee suorittaa. Laki mahdollistaa myös muutoskatsastuksia koskevien tarkempien määräyksien säätämisen.

Asetus ajoneuvojen hyväksynnästä (1244/2002)(Finlex)

Asetuksen 4. luvussa säädetään yksityiskohtaisemmin muutoskatsastusvelvollisuudesta 25 §:ssä ja muutoskatsastuksen suorittamisesta 26 §:ssä.

Auton ja sen perävaunun rakenteen muuttaminen 
TRAFI/66404/03.04.03.00/2015(Finlex)

Päätöksessä on yksityiskohtaisesti säädetty autojen rakenteiden ja varusteiden muuttamisesta, mm. rakennemuutoksista, jotka vaativat muutoskatsastuksen, millä ehdoilla muutokset voidaan hyväksyä, mitä kirjallisia selvityksiä rakenteiden muutoksista edellytetään. Trafi on laatinut kirjallisia ohjeita tämän päätöksen soveltamiseksi.

LM:n asetus L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta (1078/2009) (Finlex)

Asetuksessa säädetty moottoripyörien ja mopojen rakenteiden ja varusteiden muuttamisesta, mm. rakennemuutoksista, jotka vaativat muutoskatsastuksen, millä ehdoilla muutokset voidaan hyväksyä, mitä kirjallisia selvityksiä rakenteiden muutoksista edellytetään.

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 01.07.2018