Ajoneuvoja koskevat poikkeusluvat
 

Ajoneuvoja koskevat poikkeusluvat

Trafi voi myöntää poikkeuslupia ajoneuvoja koskevista teknisistä vaatimuksista ja tietyissä tapauksissa myös vaatimuksista, jotka koskevat ajoneuvon käyttöä liikenteessä.

Tältä sivulta löydät tietoa ajoneuvoja koskevista poikkeusluvista, lupien hakemisesta sekä niiden myöntämisen edellytyksistä.

Kaikista poikkeuslupapäätöksistä peritään 380€ maksu. Poikkeuslupahakemus kannattaa laatia huolellisesti, sillä päätös tehdään hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Myös kielteinen päätös on maksullinen.

Ajoneuvon teknisiä vaatimuksia koskeva poikkeuslupa

Ajoneuvolle voidaan myöntää lupa poiketa Ajoneuvolain (1090/2002) nojalla annetuista teknisistä vaatimuksista. Poikkeuslupa voidaan myöntää vain erityisestä syystä, eli lupaa myönnettäessä käytetään tapauskohtaista harkintaa.

Ensisijainen vaihtoehto on aina ajoneuvon muuttaminen lainsäädännössä edellytettyjen vaatimusten mukaiseksi. Jos ajoneuvoa ei voida muuttaa, voi asianosainen hakea ajoneuvoa varten poikkeuslupaa.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että poikkeus ei lisää turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle aiheutuvaa riskiä vähäistä enempää eikä vääristä kilpailua.

Poikkeusluvan hakeminen hakemustyypeittäin:

 

Ajoneuvon käyttöä liikenteessä koskeva poikkeuslupa

Ajoneuvolle tai ajoneuvoyhdistelmälle voidaan myöntää käyttöä koskeva poikkeuslupa pääsääntöisesti sillä perusteella, että ajoneuvo ei erityisen käyttötehtävänsä vuoksi voi täyttää sille lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia.

Poikkeusluvan hakeminen hakemustyypeittäin:

 

Poikkeuslupahakemuksen käsittely

Poikkeuslupahakemukset käsitellään yksittäisinä ja niiden myöntämisessä käytetään tapauskohtaista harkintaa. Lupakäsittelyn lopputulokseen ei voida ottaa varmaa kantaa ennen kuin asia on tutkittu. Myös kielteisestä poikkeuslupapäätöksestä peritään 380 euron maksu.

Jos ajoneuvo voidaan muuttaa vaatimukset täyttäväksi, poikkeuslupaa ei yleensä myönnetä. Ajoneuvon vaatimustenmukaiseksi muuttamisesta aiheutuvat kustannukset eivät pääsääntöisesti ole erityinen syy poikkeusluvan myöntämiselle.

Tavoitekäsittelyajat

Poikkeuslupa-hakemuksen tyyppi Tavoitekäsittelyaika päivinä
Erikoiskuljetusajoneuvot 14
Sarjan viimeiset ajoneuvot (ns. häntälupa) 14
Toisessa maassa rekisterissä ja käytössä ollut
häntäluvallinen ajoneuvo (ns. jälkihäntälupa)
21
HCT-rekat 30
Auton ja sen perävaunun rakennemuutokset 30
Muut poikkeusluvat 30

 

 

 

 

Yhteystiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
PL 320
00101 HELSINKI

Trafin vaihde
Puhelin 029 534 5000 (pvm/mpm)

Sähköposti:

  • Ota yhteyttä poikkeuslupiin liittyvissä asioissa ensisijaisesti sähköpostitse. 
  • Muista merkitä sähköpostiviestiin myös omat yhteystietosi.
 
 
 

 

Sivu päivitetty 30.11.2017