Ylimittainen ja/tai -massainen ajoneuvoyhdistelmä (ns. HCT-rekka)
 

Ylimittainen ja/tai -massainen ajoneuvoyhdistelmä (ns. HCT-rekka)

HCT-rekat (High Capacity Transport) ovat normaalia pidempiä ja/tai raskaampia ajoneuvoyhdistelmiä, jotka vaativat Trafin myöntämän poikkeusluvan. Lupa voidaan myöntää uuden tekniikan kokeilun, tuotekehityksen tai muun erityisen syyn takia. Poikkeuksen myöntäminen ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta eikä vääristää kilpailua.

HCT-rekkaa ei pidetä erikoiskuljetusajoneuvona, joka myös edellyttää Trafin poikkeusluvan mitoista ja/ tai massoista.

Poikkeusluvan hakeminen

Poikkeuslupaa haetaan sähköisellä lomakkeella, jossa on otettava kantaa mm. seuraaviin asioihin:

 • Tuotava yksiselitteisesti esille, mitä ajoneuvon käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992), (myöhemmin käyttöasetus) säännöksiä ajoneuvo ja/tai ajoneuvoyhdistelmä ei täytä.
  • Kaikki haettavat poikkeukset käyttöasetuksen säännöksistä on perusteltava huolellisesti.
 • Osoitettava uuden tekniikan kokeilulle, tuotekehitykselle tai muulle erityiselle syylle tarve, jonka takia käyttöasetuksen mukaisista mitta- ja/tai massasäännöksistä pitäisi poiketa.
  • Tuotekehityksen ja uuden tekniikan kokeilun osalta on tuotava esille esimerkiksi mitä uutta kokeilussa on aiempiin kokeiluihin/tutkimuksiin verrattuna, tai mitä aiemmin kokeiltua/tutkittua jatkokehitetään tai -tutkitaan.
 • Perusteltava, miksi tutkittavia asioita ei voida selvittää esimerkiksi laskennallisesti tai simuloimalla, vaan tarvitaan käytännön kokeiluja tieliikenteessä.
 • Osoitettava, ettei poikkeusluvalla käytettävä ajoneuvoyhdistelmä vaaranna liikenneturvallisuutta.
  • Esim. simulointitulokset, laskelmat, kuvaajat, jne.
 • Osoitettava, ettei poikkeuksen myöntäminen vääristä kilpailua.
  • Esim. voimassaoleva kuljetussopimus, jonka osana poikkeusluvalla käytettävää ajoneuvoyhdistelmää tultaisiin käyttämään.
 • Ilmoitettava tarkat reitit, joilla poikkeusluvalla käytettävää ajoneuvoyhdistelmää tultaisiin käyttämään.
  • Reitit on esitettävä hakemuksen yhteydessä yksityiskohtaisesti esim. Google Mapsin reittitoiminnallisuuden avulla.
 

Asiaan liittyvät säädökset

 • Ajoneuvojen käytöstä tiellä annettu asetus (1257/1992)
  • 20 § (Akselille ja telille kohdistuvat massat
  • 21 § (Auton massa)
  • 23 § (Auton ja perävaunun yhdistelmän massa)
  • 24 § (Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmän pituus)
  • 25 § (Muut päämitat (korkeus ja leveys)
  • 26 § (Ajoneuvoyhdistelmän kääntyminen)
  • 31 § (Yleiset hinattavan ajoneuvon kytkentää koskevat ehdot)
  • 32 § (Autoon kytkettävät hinattavat ajoneuvot)
  • 52 § (Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän hyväksyminen otettavaksi käyttöön massoja ja mittoja koskevista säännöksistä poiketen)
 • Ajoneuvolaki (1090/2002)
  • 27 § (Poikkeukset ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja varusteita koskevista vaatimuksista)
 • Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteista ja varusteista (1270/2014)
  • 23 § (Yksittäiselle ajoneuvolle, henkilölle ja yhteisölle myönnettävien poikkeuslupien edellytykset)
 

Yhteystiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
PL 320
00101 HELSINKI

Trafin vaihde
Puhelin 029 534 5000 (pvm/mpm)

Sähköposti:

Poikkeuslupiin liittyvät yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse. Muista merkitä sähköpostiviestiin myös omat yhteystietosi.

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 06.09.2017