Autokoululupa
 

Autokoululuvan hakeminen

Autokoululuvan myöntää tai uusii Trafi. Autokoululupa myönnetään olemaan voimassa toistaiseksi, ja se oikeuttaa autokoulun pitämiseen koko maassa. Myöntämiseen ei sovelleta tarveharkintaa, vaan lupa myönnetään jokaiselle luvan edellytykset täyttävälle hakijalle. Myöskään yleisiä hakuaikoja autokoululuvan hakemisessa ei ole, vaan lupahakemus voidaan toimittaa mihin aikaan vuodesta tahansa.

Autokoululupa myönnetään hakijalle

  1. jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset toiminnan harjoittamiseen;
  2. joka ei ole konkurssissa ja, jos hakija on luonnollinen henkilö, joka on täysi-ikäinen ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu;
  3. jolla on säädetyt vaatimukset täyttävä opetustoiminnasta vastaava johtaja ja opetushenkilöstö sekä käytettävissään tarvittavat opetustilat, -materiaali ja -välineet.

Tarkemmat luvan saamisen edellytykset määritellään ajokorttilaissa.

Ohje autokoululuvan hakemiseen

Autokoululupa haetaan ryhmään 1 tai ryhmään 2 tai molempiin. Autokoululupa on mahdollista hakea myös pelkästään A- tai AM120-luokan kuljettajaopetukseen.

Ryhmään 1 kuuluvat ajoneuvoluokat AM120, A1, A, B, BE.
Ryhmään 2 kuuluvat ajoneuvoluokat C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE.

Liitteet

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriote. Voit tilata sen oikeusrekisterikeskuksesta. Todistus ei saa olla 3 kuukautta vanhempi.

Ote holhousasioiden rekisteristä saadaan maistraatista. Todistus ei saa olla 3 kuukautta vanhempi.

Kaupparekisteriote (vain yhtiömuotoiset hakijat) ei saa olla 3 kuukautta vanhempi. Lupahakemuksen allekirjoittajalla on oltava nimenkirjoitusoikeus. Mikäli hakemuksen allekirjoittaa toinen osapuoli, tulee hakemukseen liittää valtakirja.

Todistusta vastaavan johtajan opintojen tai autokouluyrittäjäkurssin suorittamisesta ei vaadita siltä, jolla oli autokoululupa ennen 1.6.2011 tai joka toimi ennen 1.6.2011 autokoulun opetustoiminnasta vastaavana johtajana, eikä kysymyksessä ole ollut vain tehtävän väliaikainen hoitaminen ilman säädettyä kelpoisuutta. Kyseenomaisessa tilanteessa tulee toimittaa kopio vanhasta autokoululuvasta.

Vastaavan johtajan opintojen tai autokouluyrittäjäkurssin suorittamista ei vaadita myöskään, jos haetaan autokoululupa pelkästään AM120-luokan kuljettajaopetukseen.

Selvitys työkokemuksesta osoitetaan työtodistuksin:

  • Ryhmän 1 autokoululupaa varten opetustoiminnasta vastaavalla johtajalla tulee olla vähintään yhden vuoden kokemus B-luokan ajo-opetuksessa ajokorttia varten annettavassa kuljettajaopetuksessa.
  • Ryhmän 2 autokoululupaa varten opetustoiminnasta vastaavalla johtajalla tulee olla vähintään yhden vuoden kokemus ryhmään 2 kuuluvan luokan ajo-opetuksessa autokoulussa tai ammatillisessa koulutuksessa ajokorttia varten annettavassa kuljettajaopetuksessa.
  • Mikäli haetaan autokoululupa vain A- tai AM120-luokan kuljettavaopetukseen, opetustoiminnasta vastaavalla johtajalla tulee olla vähintään yhden vuoden kokemus moottoripyörän ajokorttia varten annettavassa opetuksessa.

Autokoululupahakemukset pakollisine liitteineen lähetetään Trafin kirjaamoon.

 
 

 

Sivu päivitetty 02.07.2018