HCT-rekat
 

HCT-rekat

HCT-rekka

Lyhenne HCT tulee sanoista High Capacity Transport. Se on kansainvälisesti vakiintunut termi normaalia pidemmille tai raskaammille yhdistelmille tieliikenteessä, joita ei kuitenkaan pidetä erikoiskuljetuksina. Erikoiskuljetuksissa suurempi mitta tai massa syntyy yksittäisen kappaleen suuresta koosta tai painosta. HCT kuljetuksissa suurempi pituus tai paino syntyvät suuremmasta tavaramäärästä.

Suurten yhdistelmien havaitseminen liikenteessä

Yli 25,25m pitkät suuren kapasiteetin testikäytössä olevat yhdistelmät on merkitty yhdistelmän perään kiinnitetylle ”PITKÄ KULJETUS” kyltillä. Pitkät yhdistelmät saavat liikennöidä ainoastaan ennakkoon tarkastetuilla reiteillä ja niiden nimetyt kuljettajat ovat harjoitelleet yhdistelmien käyttöä suljetulla alueella ennen liikennöinnin aloittamista. Reilu 5 metriä pidemmän yhdistelmän ohittaminen 20km/h nopeuserolla kestää sekunnin pidempään. Tämä on hyvä muistaa, kun lähtee ohittamaan tunnuksella varustettu yhdistelmää.

"Pitkä kuljetus"

 

Suuremmalla kuljetuskapasiteetilla tavoitellaan pienempää energiankulutusta kuljetettuun hyötykuormaan nähden. Se tarkoittaa suoraan päästöjen ja kustannusten laskua. Suuremmilla yhdistelmillä saadaan hyötykuorman suhde kokonaismassaan paremmaksi, jolloin tierasitukset laskevat suuremmasta massasta huolimatta. Saman tavaramäärän kulkiessa pienemmällä ajoneuvomäärällä saadaan lähtökohtaisesti myös positiivisia vaikutuksia liikenneturvallisuuteen.

Pidempiin ja raskaampiin yhdistelmiin liittyy toistaiseksi myös paljon haasteita. Normaalissa n. 25m pitkässä ajoneuvoyhdistelmässä on kaksi niveltä. 30-33m pitkissä niveliä on yleensä kolme. 3-nivelisen yhdistelmän mitoittaminen kääntyvyys ja stabiliteetti huomioiden on huomattavasti vaikeampaa, mutta mahdollista. Mitoitukseen pitää lisäksi yhdistää oikea painojakauma, missä millekään akselille ei tule tiekuormituksen kannalta liikaa painoa ja vetäville akseleille tulee kaikissa kuormitustilanteissa riittävästi painoa talvella etenemisen kannalta.

Samat vetoautot voivat ajaa myös normaalimittaisena yhdistelmänä. Tällöin ne täyttävät kaikki yleiset tieliikenteen vaatimukset ja saavat liikennöidä vapaasti ilman reittirajoituksia.

Ylimittainen ja/tai massainen HCT-rekka tarvitsee Trafin myöntämän poikkeusluvan. Lisätietoa poikkeusluvan hakemisesta löydät täältä

Trafi lupaviranomaisena

Uusien ratkaisujen rohkeat kokeilut ovat osa nykyistä liikennepolitiikkaa. Trafin rooli suurten yhdistelmien lupien osalta on toimia niistä vastaavana viranomaisena. Tie infraan liittyvien kysymysten osalta Trafi tekee yhteistyötä kaikkien tienpitäjien kanssa joiden verkolla suuremmat yhdistelmät liikkuvat. Mukana yhteistyössä on liikennevirasto, ELY-keskukset ja kunnat.

 

Lainsäädännön kehittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut hankkeen raskaan kaluston mittojen ja massojen kehittämiseksi. Tavoitteena on parantaa kuljetustehokkuutta ja energiatehokkuutta sekä vähentää liikenteen päästöjä.

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 05.11.2018