Kuljetusyrityksille myönnetyt luvat
 

Kuljetusyrityksille myönnetyt luvat

Lupa myönnetään aina ajoneuvolle, joten luvan haltijana toimii aina ajoneuvon haltija, joka vastaa lupaehtoihin liittyvistä velvoitteista. Mikään toimija ei hoida projektia yksin, vaan kaikkiin liittyy aina auton toimittaja, perävaunujen toimittaja, kuljetusten operoija ja kuljetusten tilaaja.

Liikenteessä on tällä hetkellä 49 kpl suuria yhdistelmiä Trafin myöntämillä kokeiluluvilla. Reilusti yli 25 metriä pitkiä yhdistelmiä on 37 kpl, joista 23 on yli 76 tonnin kokonaismassalla. Viisi
yhdistelmää on 5+5-akselisia noin 25 metriä pitkiä 84 tonnin kokonaismassalla. Pidempiä ja raskaampia puoliperävaunuyhdistelmiä on 7 kpl.

Auramaa

Y. Auramaa on osa Kaukokiito-ketjua. Yhtiön toiminta painottuu Lounais-Suomeen ja erilaisiin kappaletavarakuljetuksiin. Vantaan ja Turun välisellä reitillä testataan poikkeusluvalla tehokkaampaa HCT-yhdistelmää, joka liikennöi Kaukokiidon terminaalien välillä moottoritietä pitkin.

Yhdistelmä koostuu vetoautosta, pitkästä puoliperävaunusta sekä varsinaisesta perävaunusta. Yhdistelmän kokonaispituus on 33,78 metriä ja sen suurin sallittu kokonaispaino on 75 tonnia. Lavatilaa yhdistelmässä on 28,89 lavametriä ja kuormatilojen yhteenlaskettu tilavuus on n. 220 m³. Kapasiteetti on n. 35 % suurempi tavalliseen täysperävaunuyhdistelmään verrattuna.

Projektin tavoitteena on kehittää ja tutkia Duo2-tyyppisen yhdistelmän sopivuutta kotimaiseen kappaletavaraliikenteeseen. HCT-yhdistelmällä voidaan kuljettaa kerralla isompia tavaraeriä ja sillä pystytään vähentämään automäärää kyseisellä tieosuudella. Näin ollen myös liikenteen päästöt pienenevät huomattavasti.

Projektissa Auramaa-yhtiöiden lisäksi ovat mukana VAK Oy, Suomen Kaukokiito Oy, Veho hyötyajoneuvot ja Turun ammattikorkeakoulu.

 

 

 

 

 


Lupa on myönnetty autolle FLY-228.

Katso video: Auramaa HCT 

 

Fisole Oy

Fisole toteuttaa useita erilaisia kuljetuksia Suomessa ja kansainvälisessä liikenteessä. HCT-yhdistelmä liittyy yrityksen merikonttikuljetuksiin Etelä-Suomessa.

Merikonttien tehokkaat kuljetukset ovat tärkeää Suomen ulkomaankaupalle. 40-jalkaisten konttien kohdalla yhteen kuljetukseen mahtuvan tavaran määrä on normaalimittaiseen yhdistelmään nähden kaksinkertainen Fisolen käyttämässä ratkaisussa – aivan kuten Speedin lähes kaksi vuotta sitten alkaneessa kokeilussa. Ajoneuvoyhdistelmän toteutus poikkeaa tässä ratkaisussa täysin aiemmin Suomen teillä nähdyistä kokeiluista.

Kotimainen perävaunuvalmistaja VAK Oy on yhdistänyt ensimmäisessä perävaunussa kokemukset Ruotsin markkinoille toimitetuista pitkistä puoliperävaunuista ja V-Slider-linkkivaunusta, jolloin syntyi kaksi 40-jalkaista merikonttia kerrallaan kuljettava B-junatyyppinen 28,5 m pitkä 9-akselinen 68 t yhdistelmä. Yhdistelmä vastaa ajokäytökseltään tunnetusti vakaata B-linkkiä. Kokeilussa selvitetään mm. pitkän yhdistelmän sopivuutta eri reiteille ja terminaaleille sekä pitkässä linkkivaunussa vaadittavien akselistoratkaisujen toimintaa.

Poikkeuslupa on myönnetty autolle JIT-308

 

Speed

Konttikuljetuksiin erikoistuneen konsernin ensimmäinen EKO-rekka aloitti liikenteessä 20.11.2013.

Yritys operoi tällä hetkellä neljällä kahta pitkää merikonttia kuljettavalla yhdistelmällä testaten niiden käyttöä erityyppisissä konttikuljetuksissa. Poikkeuslupa yhdistelmien suurimmat sallitut massat vaihtelevat välillä 68–90 t. Vetoautoja operoi konserniin kuuluva Sevitrans Oy.

Pitkät yhdistelmät liikennöivät Helsingin Vuosaaren satamasta Tampereen, Lahden ja Heinolan seudulle sekä Kotkan Mussalon satamasta Kouvolan, Lappeenrannan ja Imatran seudulle.

Poikkeusluvat on myönnetty seuraaville autoille:

  • TZB-682 68 t
  • MNL-301, MNL-302, MNL-303 80 t tai 90 t perävaunujen rengastuksesta riippuen

Lisätietoa ja kuvia löytyy LADEC:in sivuilta

 

Orpe Kuljetus Oy

Valkealasta tuleva kuljetusyritys suorittaa paljon erilaisia raakapuukuljetuksia ja niiden välivarastointia. UPM kehittää yhdessä Orpen kanssa tehokkaampia tapoja puutavarakuljetuksiin.

Poikkeusluvalla liikennöivä 100t yhdistelmä on suunniteltu Volvon ja Jykin kanssa mahdollisimman tehokkaaksi siirtoautoksi. Tehokkaat kuljetusratkaisut tarkoittavat pienempiä päästöjä ja kustannuksia, sekä vähemmän suoritetta maanteillä.

Suuri yhdistelmä liikennöi Saimaan ympärillä reitillä Lappeenranta –Savonlinna–Mikkeli–Lappeenranta ja reitillä Lappeenranta– Kouvola–Kotka.

  • Poikkeuslupa 100t yhdistelmämassalle on myönnetty autolle ZLV-595
  • Vara-autolle OUL-697 on sallittu 90t yhdistelmämassa

Lisätietoa hankkeesta löytyy UPM:n julkaisusta

Katso myös video tulevaisuuden puutavara-auton testauksesta.

 

Kesko logistiikka

Kesko logistiikka toteuttaa mm. K-kauppojen päivittäiset kuljetukset sopimusautoilijoiden kanssa. Kesko logistiikalla on käytössä 2 poikkeusluvalla käytettävää hct-yhdistelmää.

Ensimmäisen poikkeuslupa on myönnetty Mikko Niskala Oy:n liikennöimälle, Volvon ja VAK:n yhteistyössä kehittämälle yhdistelmälle, jonka kahteen kaksitasoperävaunuun saadaan lastattua kaksinkertainen määrä rullakoita perinteiseen 25 m pitkään 1-tasokuljetukseen nähden. Lukuisten simulointien tuloksena yhdistelmästä on kehitetty mahdollisimman vakaa ja turvallinen maantieajoon.

Yhdistelmä liikennöi nelostietä pitkin Vantaan ja Kempeleen välillä. Poikkeuslupa 90 t massalle ja 34,5 m pituudelle on myönnetty autolle OVN-100.

 

 

Toinen poikkeuslupa on myönnetty Mikko Sotarauta Oy:n liikennöimälle 31,2m pitkälle ja 74 tonnin yhdistelmämassan omaavalle yhdistelmälle, jonka avulla selvitetään kalustoratkaisun toimivuutta terminaalien välisessä sekä vähittäiskauppoihin ja tukkuihin tapahtuvassa liikennöinnissä. Poikkeuslupa on myönnetty autolle IOJ-274. Yhdistelmä liikennöi Vantaa-Turku välillä.

Kolmas poikkeuslupa on myönnetty Eero Huhtala Oy:n liikennöimälle 31,2m pitkälle ja 74 tonnin yhdistelmämassan omaavalle yhdistelmälle, jonka avulla selvitetään kalustoratkaisun toimivuutta terminaalien välisessä sekä vähittäiskauppoihin ja tukkuihin tapahtuvassa liikennöinnissä. Poikkeuslupa on myönnetty autolle IOJ-280.Yhdistelmä liikennöi Vantaa-Vaasa välillä.

 

Ketosen Kuljetus Oy

Ketosen kuljetus ajaa Pohjoislapin alueelta Metsähallituksen, Stora Enson ja Metsä Groupin raakapuuta. Kuljetusmatkat pohjoisen hakkuilta ovat kolminkertaisia muuhun Suomeen nähden. Kokeiluprojektin tavoitteena on selvittää suuremman yhdistelmän vaikutuksia ja hyötyjä pitkillä raakapuukuljetusreiteillä.

Suuren yhdistelmän lupa on myönnetty reitille Inari–Rovaniemi– Kemi. Ajoneuvoyhdistelmän massa saa olla 104 t ja pituus 33 m.

Lupa on myönnetty autolle KEY-730

Video yhdistelmästä:
https://www.youtube.com/watch?v=7mlHnA5Ab2c

 

Kilon Osuus-Auto KOA

KOA toteuttaa mm. S-ryhmälle jakelukuljetuksia pääkaupunkiseudulla ja Lahden ympäristössä.

 

 

 

 

 

 

 

 

DUO2-yhdistelmää on jatkokehitetty Suomessa ja Ruotsissa saatujen kokemusten perusteella, sekä skaalattu suunniteltuihin ajotehtäviin sopivaksi. Perusratkaisu on todettu turvalliseksi ja energiatehokkaaksi liikenteessä. Useilla eri alueilla on tehty jatkokehitystä ja vaihtoehtoisia ratkaisuja, joita testataan terminaalien välisessä liikenteessä ja uusissa käyttötehtävissä. Projektissa yhdistyy suuren autovalmistajan tuki kotimaiseen perävaunutehtaan tuotekehitykseen, missä testataan tulevaisuuden tehokkaampia ratkaisuja.

Yhdistelmän kuljetuskapasiteetti on kolmanneksen suurempi perinteiseen 25,25 m pitkään yhdistelmään nähden, ja päästöt n. 20% pienemmät kuljetussuoritteeseen nähden.

Suuri yhdistelmä liikennöi Espoon Kilon ja Lahden seudun välillä.

- Poikkeuslupa 32 m pituudelle on myönnetty autolle TZB-691, yhdistelmän suurin sallittu massa on 68 t.

Lisää kuvia yhdistelmästä 
Lisätietoa projektista 

 

Konnekuljetus Oy

Konnekuljetus Oy on konnevetinen, vuonna 1987 perustettu perheyritys, joka on keskittynyt metsäteollisuuden kuljetuksiin.

Kokeilussa kuljetetaan sellua, prosessihaketta ja metsäteollisuustuotteiden sivutuotteita (mm. kuorta ja tarvittaessa purua). Kokeilussa saadaan uutta tietoa yhdistelmän soveltuvuudesta edellä mainittuihin kuljetuksiin. Pidempi vetoauto mahdollistaa vetoauton ja perävaunun tasapainoisemman painojakauman, josta on etua talvella liikennöintiin. Yhdistelmän vetoauto on 12,7m pitkä, yhdistelmän pituus on noin 28,1m ja suurin sallittu yhdistelmämassa on 90 tonnia.

Poikkeuslupa on myönnetty vetoautolle JKZ-666 ja perävaunulle DIP-850.

 

Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy

Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy:llä on yli 50 vuoden kokemus kuljetusalalta. Palveluihin kuuluvat kappaletavara-, elintarvike- puutavarakuljetukset.

HCT-kokeilun tarkoituksena on selvittää erikoispitkän ajoneuvoyhdistelmän soveltuvuutta, toimivuutta, ympäristövaikutuksia ja elinkaarikustannuksia Lapinlahdessa sijaitsevan Valion meijerin ja Vuosaaren sataman välisissä kuljetuksissa. Tavoitteena on löytää mahdollisimman kustannustehokas ratkaisu meijerituotteiden merikonttikuljetuksissa.

Yhdistelmään kuuluu kaksi puoliperävaunua ja dolly. Yhdistelmän pituus on n. 30,2m ja suurin sallittu yhdistelmämassa on 91t. Poikkeuslupa on myönnetty vetoautolle JKX-801.

 

Kuljetusliike K. Ingman Oy

Kuljetusliike K. Ingman Oy Järvelästä on vuonna 1947 perustettu vakaa ja luotettava kotimaan liikennöintiä harjoittava kuljetusalan yritys.

Kuljetusliikkeen toiminta on keskittynyt mekaanisen metsäteollisuuden hake- ja sahatavarakuljetuksiin sekä näihin liittyviin oheistoimintoihin.

Kokeilussa HCT-ajoneuvoyhdistelmällä kuljetetaan Koskinen Oy:n sahatavaraa merikonteissa. Yhdistelmä liikennöi tuotantoyksikön (Kärkölä) ja vientisataman (Vuosaari) välillä.

Yhteisessä hankkeessa on mukana perävaunu- ja päällirakentajavalmistaja Toplift Oy, raskaan kaluston komponentteihin keskittynyt BPW Kraatz Oy ja tuotekehitykseen liittyvällä osuudella myös rengasalan toimija Bridgestone Finland Oy.

Hankkeen tutkimuksellinen osuus keskittyy kokonaislogistiikan ja ajoneuvoteknisten asioiden havainnointiin. Kuljetustehokkuus ja taloudelliset vaikutukset ovat tärkeimpänä näkökulmana. Vertailukohtana on toinen yhdistelmä, joka liikennöi samalla reitillä kuljettaen vain yhtä merikonttia.

Merikonttikuljetuksiin tarkoitettu ajoneuvoyhdistelmä muodostuu 3-akselisesta puoliperävaunun vetoautosta, 3-akselisesta puoliperävaunusta ja 5-akselisesta varsinaisesta perävaunusta. 11-akselisen yhdistelmän pituus on 30 m ja yhdistelmämassa 80 tonnia.

Poikkeuslupa on myönnetty autolle IMH-752.

 

Kuljetusliike Moilaspojat Oy

Kuljetusliike Moilaspojat Oy on jo viidettä vuosikymmentä toimiva yritys, jonka päätoimiala keskittyy puutavarankuljetukseen.

Yritykselle on myönnetty poikkeuslupa ajoneuvoyhdistelmälle, joka koostuu 5-akselisesta kuorma-autosta ja 5- tai 6-akselisesta varsinaisesta perävaunusta. 5-akselisella varsinaisella perävaunulla olevan ajoneuvoyhdistelmän pituus on 24,5 m ja massa 84 t. 6-akselisella varsinaisella perävaunulla oleva ajoneuvoyhdistelmä on pituudeltaan 26,7 m ja massaltaan 90 t. Molemmissa ajoneuvoyhdistelmissä on sama vetoauto (VZB-767).

Kokeilulla selvitetään raakapuulogistiikan kehittämistä ajoneuvoyhdistelmällä, jollaista ei ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa raakapuukuljetuksissa.

Ajoneuvoyhdistelmä liikennöi reiteillä:

Kemi - Jaalanka

Oulu - Jaalanka

Lue lisää:

QTeamin tiedote: 90 tonnin yhdistelmä puunkuljetukseen (27.4.2018)

 

Veljekset Hannonen Oy

Kiteeläinen puunkorjuuyritys operoi noin kahdeksalla yhdistelmällä pääasiassa Metsä Groupin puuta metsästä tehtaille. He ovat pitkään kehittäneet kuljetusketjuja puunkaadosta tehtaan pihalle.

hannonen hct

Hannosen ratkaisussa yhdistelmän kokoa on kasvatettu maltillisesti. Perusrakenteeltaan kyse on kuorma-autosta ja varsinaisesta perävaunusta. Vetoauto on metrin suurin sallittua pidempi, jolloin siihen mahtuu kaksi tyypillistä puutavaranippua. Yhdistelmä on 10-akselinen ja kokonaismassa 84 tonnia.

Lupa on myönnetty autolle BRU-147.

 

P&A Trans Oy

Iiläinen kuljetusyrittäjä Pentti Karvonen ajaa raakapuuta Pohjois-Suomessa mm. Metsähallituksen metsistä tehtaille ja rautatieterminaaleille. Lapin pitkiä kuljetusmatkoja varten on kehitetty Suomen ensimmäinen 5-akselinen puuauto. Käyttämällä sitä nykyaikaisen 5-akselisen puutavaraperävaunun vetäjänä syntyy kahden 42 tonnin ajoneuvon yhdistelmä.

Yhdistelmää käytetään nyt 4-tien reiteillä Rovaniemen pohjoispuolella osana Metsähallituksen ja Oulun yliopiston tutkimusprojektia.

Havainnollinen esittelyvideo yhdistelmästä
https://www.youtube.com/watch?v=8f6wbaJjkTg

Poikkeuslupa 84 t yhdistelmälle on myönnetty autolle GLH-470

 

Korsu Oy

Korsu Oy on vuonna 1923 perustettu raahelainen yritys, joka suorittaa kuiva-aineiden säiliökuljetuksia, konttikuljetuksia sekä vaihtolava- ja erikoiskuljetuksia monipuolisella kalustolla. Toimintamme ulottuu Suomen lisäksi Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan.

hct korsu

C-juna-projektissa perinteistä 76 t B-linkkiä on jatkettu 2-akselisella keskiakseliperävaunulla. Tällöin syntyy 92 tonnin ja 30 metrin yhdistelmä, jonka kantavuus on yli 65 tonnia. Suurella hyötykuormalla tavoitellaan pienempiä kustannuksia ja päästöjä turvallisuudesta tinkimättä. Tarkalla seurannalla seurataa, miten kulurakenne ja päästöt ja ajettavuus poikkeavat tavalliseen B-linkkiin ja täysperävaunuyhdistelmään verrattuna. Yhdistelmällä ajetaan sementtiä Oulusta Kittilään ja Raaheen.

Poikkeuslupa 92 tonnin, 30 metrin yhdistelmälle on myönnetty autolle HCT-92.

Video HCT-rekan ajolinjoista risteyksissä:
https://www.youtube.com/watch?v=j7hEvGzYrcQ&feature=youtu.be

 

MEK-Kuljetus Oy

Porvoolainen kuljetusalan moniosaaja ajaa mm. merikontteja ja irtoperäkuljetuksia. Pitkien merikonttien käytön kasvu on motivoinut heitä kehittämään perävaunuvalmistajan kanssa monipuolista ja tehokasta yhdistelmää, jolla voidaan kuljettaa kerrallaan 2 pitkää merikonttia.

Pidennetty B-linkki on mitoitettu siten, että sillä voidaan kuljettaa 40- ja 45-jalkaisia kontteja, ja yhdistelmä voidaan helposti muokata 68 t ja 76 t kokonaismassalle. Yhdistelmällä liikennöidään Vuosaaresta Tampereelle, Jyväskylän seudulle ja Kotkan suuntaan.

Poikkeuslupa 32m pitkälle yhdistelmälle on myönnetty autolle VXL-888

 

Koneurakointi Aki Sammalisto Oy

Koneurakointi Aki Sammalisto Oy hoitaa mekaanisen metsäteollisuuden ja energiateollisuuden kuljetuksia. Yrityksen käytössä on n. 25 yhdistelmää, joilla kuljetetaan päivittäin n. 100 kuormaa koko Suomen alueella. Pääosa näistä on irtomateriaalien kuljetukseen käytettäviä ketjupurkuyhdistelmiä. Yritys tarjoaa myös erilaisia pyöräkuormaajaurakointeja saha-, energia- ja maa-ainesteollisuudelle.

Sammaliston HCT-projektiin kuulu 2 erikoispitkää ja -raskasta täysperävaunuyhdistelmää, joita tutkimuksessa verrataan normaaleihin 4+5-akselisiin 76 tonnin yhdistelmiin.

Ensimmäinen yhdistelmä koostuu 84 t painavasta, 5-akselisesta autosta, joka on pari metriä tavallista 4-akselista pidempi, sekä normaalista 5-akselisesta perävaunusta.

Toinen yhdistelmä on 91 tonnia painava ja 29 metriä pitkä. Yhdistelmässä on 5-akselinen auto sekä 6-akselinen perävaunu, joka on pari metriä normaalia perävaunua pidempi.

Kokeilussa käytettävien 5-akselisten autojen rekisteritunnukset ovat OVR-411 ja OVR-412.

Yhdistelmiä käytetään pääosin UPM:n Korkeakosken sahalta lähteviin hakekuljetuksiin, jotka suuntautuvat Juupajoelta Rauman, Kouvolan ja Lappeenrannan sellutehtaille.

 

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy

Kuljetusliike Ilmari Lehtonen on Pohjois-Suomen suurin elintarvike- ja kappaletavarakuljetuksiin erikoistunut kuljetusyritys.

lehtonen kuva

Suurta potentiaalia osoittanut kahdella 13,6 m pitkällä kuormatilalla varustettua yhdistelmätyyppiä on jatkokehitetty sopimaan suurimpaan sallittuun 76 t massaan sopivaksi. Erilaisilla akselinnostotoiminnoilla ja ohjautuvalla perävaunun akselilla tavoitellaan nykyisiä 25,25 m pitkiä yhdistelmiä vastaavaa kääntyvyyttä taloudellisuutta tyhjänä ajettaessa sekä hyvää etenemiskykyä liukkaalla. Ratkaisun toimivuutta testataan Jyväskylän ja Rovaniemen välisessä liikenteessä.

Poikkeuslupa 32 m pituudelle on myönnetty autolle KNX-461.
Yhdistelmän suurin sallittu massa on 76 t.

 

Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy

Kuljetusliike Kalevi Huhtalalla on kaksi poikkeuslupaa.

Ensimmäinen poikkeuslupa on enintään 22 m pitkälle ja 60 t painavalle puoliperävaunuyhdistelmälle. Yhdistelmä kuljettaa pitkiä kertopuupalkkeja niitä valmistavilta tehtailta satamiin ja paluukuormana erilaisia muita metsäteollisuuden tuotteita. Projektissa tutkitaan yhden pitkän kuormatilan tilan etuja metsäteollisuuden tuotekuljetuksissa.

huhtala

Poikkeuslupa on myönnetty perävaunulle DGC-875 (kuva yllä).

Toinen poikkeuslupa on A-double-tyyppiselle yhdistelmälle MSZ-897 (kuva alla). Yhdistelmän pituus on 34 m ja massa 100 t.

Hakekuljetuksiin käytettävä yhdistelmä on yksi kolmesta UPM Hake -HCT-tutkimusajoneuvosta, jotka toimivat suuremman hyötykuorman tutkimus- ja tuotekehityskäytössä. Suurten sahojen ja sellutehtaiden välillä kuljetetaan päivittäin useita kuormia haketta. Suurempia yhdistelmiä käyttämällä pyritään pienentämään ympäristövaikutuksia ja kustannuksia liikenneturvallisuudesta tinkimättä. Perävaunujen kaikki akselit on varustettu paripyörin. Tällä ratkaisulla saadaan pieni tierasitus hyötykuormaan nähden.

Ylimittaista yhdistelmää käytetään reitillä Pori–Rauma.

Lue lisää UPM Metsämaailman artikkelista: Suuren hyötykuorman HCT-rekkojen taival jatkuu - Euroopan suurimmat HCT-hakerekat liikenteeseen 

Katso video: Erikoispitkä HCT-rekka toimii säännöllisillä reiteillä - UPM Metsä

 

Kuljetusliike Wickström Oy

Kuljetusliike Wickström Oy on Ristiinassa 60 vuotta toiminut perheyritys, jonka päätoimialaa ovat metsäteollisuuden sivutuotteiden sekä raakapuun kuljetus.

Yritykselle on myönnetty poikkeuslupa enintään 34 m ja 85 t painavalle yhdistelmälle. Yhdistelmäajoneuvolla kuljetetaan haketta UPM:n tehtaiden välillä.

Yhdistelmä on yksi UPM:n Hake-HCT-tutkimusajoneuvoista, joilla kerätään tietoa HCT-rekkojen soveltuvuudesta mekaanisen metsäteollisuuden kuljetuksiin. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää tulevaisuuden kuljetustarpeisiin sopiva, turvallinen ja ympäristöystävällinen suuren hyötykuorman ajoneuvoyhdistelmä ja kerätä tietoa vetolaite- ja runkorakenteiden rasituksista HCT-yhdistelmien jatkokehitystä varten. Tätä yhdistelmää voi pitää Huhtalan hakeyhdistelmän sisaraluksena, mutta teknisissä yksityiskohdissa on paljon eroja, koska tällä kuljetetaan kevyempiä hakelajikkeita.

Yhdistelmää käytetään reiteillä:

Ristiina–Kouvola

Ristiina–Lappeenranta

Poikkeuslupa on myönnetty autolle YJM-110

Katso video: Wickström Oy HCT

 

Kiitosimeon Oy

Simeon on nestemäisten tuotteiden kuljettamiseen erikoistunut yhtiö, joka operoi kymmenillä yhdistelmillä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yrityksellä on poikkeuslupa kahdelle puoliperävaunuyhdistelmälle, joiden sallittu pituus on 20 m ja massa 67 t. Yhdistelmillä kuljetetaan vaarallisia nesteitä ja suolaa Satakunnassa.

simeon1

Kokeilussa testataan kokonaisvaltaisesti turvallisempaa ratkaisua vaarallisten aineiden kuljetukseen maantieliikenteessä. Nesteiden kuljetuksessa yhdistelmän vakaudella on erittäin suuri merkitys.

simeon2

Poikkeusluvat on myönnetty perävaunuille DDY-464 ja DDV-787.

Lisätietoa hankkeesta:
http://www.kiitosimeon.fi/wp-content/uploads/2015/12/2015_67tn_HCT_hanke.pdf

 

OAK

OAK tarjoaa kaupalle ja teollisuudelle räätälöityjä kuljetuspalveluita Suomessa ja Pohjoismaissa. Toiminnasta merkittävä osa on lämpösäädeltyjä elintarvikekuljetuksia. Kalusto on räätälöity lämpötilahallintaa vaativien tuotteiden kuljetuksiin sekä teollisuuden monimuotoisiin tarpeisiin. Päivittäisessä kotimaan liikenteessä operoi noin 80 lämpösäädeltyä täysperävaunuyhdistelmää.

Green Double -yhdistelmä on uusi versio A-double-tyyppisestä yhdistelmästä, missä on kaksi puoliperävaunua. Valituilla ratkaisuilla on yhdistelmään saatu ketteryyttä risteyksiin ja vakautta maantienopeuksiin sekä hyvä painojakauma vetäville akseleille. Keskeisenä tavoitteena projektissa on menopaluukuljetusten energiatehokkuuden parantaminen suurempaa yhdistelmää käyttämällä.

Yhdistelmän suurin sallittu pituus on 32 m ja massa 88 t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupa on myönnetty autoille BVC-320 ja SOJ-469.

Lisätietoa projektista ja kuvia yhdistelmästä: http://www.oak.fi/fi/exclude-from-menu-fi/green-double/

 

PostNord Oy

PostNord on Pohjoismaiden alueella tarjottavien viestintä- ja logistiikkaratkaisujen johtava toimittaja, joka hoitaa myös postipalvelut yksityishenkilöille ja yrityksille Ruotsissa ja Tanskassa.

Yrityksen poikkeusluvalla käyttämä yhdistelmä koostuu 3-akselisesta vetoautosta ja pitkästä 4-akselisesta puoliperävaunusta. Puoliperävaunussa on 2-kerroslaustausmahdollisuus. Yhdistelmän kokonaispituus on 22,65 metriä ja suurin sallittu massa 56 tonnia.

Yhdistelmää liikennöidään Vantaan ja Turun välillä. Pääasiallisina tuotteina ovat lavat, paketit ja autojen varaosat.

Poikkeuslupakokeilussa tutkitaan pitkän puoliperävaunuyhdistelmän soveltuvuutta ja etuja tuotteiden kuljetuksissa ja terminaalitoiminnoissa.

Poikkeuslupa on myönnetty perävaunulle DIF-241.

 

TKH-Logistics Oy

TKH-Logistics Oy on pohjoissuomalaisessa omistuksessa oleva kuljetus- ja logistiikkapalveluja tuottava yhtiö, joka tarjoaa monipuolista rahtiliikennettä eri teollisuuden alojen ja kaupan tarpeita varten koko Suomen alueella.

Poikkeuslupakokeilun tarkoituksena on selvittää entistä pidemmän ajoneuvoyhdistelmän soveltuvuutta taloelementtien kuljetukseen tehtaiden ja asiakkaan välisissä kuljetuksissa.

Yhdistelmä muodostuu 6x4 puoliperävaunun vetoautosta, puoliperävaunusta ja dollysta ja toisesta puoliperävaunusta. Yhdistelmän pituus on 31,7m. Poikkeuslupa on myönnetty vetoautolle LOH-755.

Yhdistelmällä liikennöidään reiteillä:
Nivala – pääkaupunkiseutu
Nivala – Tampere
Tuusula – Oulu – Nivala

 

Veine

Postin konserniin kuuluvan Veinen toiminta painottuu elintarvikelogistiikkaan. Yritys tarjoaa lämpötilasäädeltyjä ja lämpösäätelemättömiä runko-, jakelu-, terminaali- ja varastopalveluita.

Yrityksen poikkeusluvalla käyttämä yhdistelmä koostuu 3-akselisesta vetoautosta ja 3-akselisesta puoliperävaunusta, 2-akselisesta dollysta sekä 3-akselisesta puoliperävaunusta. Suurin sallittu yhdistelmämassa on 76 tonnia ja kokonaispituus 31,9 metriä.

Yhdistelmää liikennöidään joko välillä Helsinki–Jyväskylä tai Helsinki–Tampere–Jyväskylä.

Poikkeuslupakokeilulla pyritään suomalaisen elintarviketeollisuuden kuljetusten tehostamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen tilanteessa, jossa maan elintarviketeollisuuden kilpailukykyä haastavat pitkät kuljetusetäisyydet verrattuna muihin EU-maihin. Kuljetuskustannusten alentamisella ja kuorman käsittelyn tehostamisella voidaan parantaa elintarviketeollisuuden vientimahdollisuuksia ja varmistaa kilpailukyky myös jatkossa.

Kokeilussa selvitetään ajoneuvoyhdistelmän ajokäyttäytymistä Suomen talviolosuhteissa sekä ns. kävelevän lattian hyödyntämistä elintarvikekuljetuksien lastauksissa ja purkamisissa.

Poikkeuslupa on myönnetty autolle GMN-783.

 

Vähälä Yhtiöt

Vähälä Yhtiöt on vuonna 1937 perustettu monipuolinen logistiikkakonserni. Konsernin pääkonttori on Oulussa ja liikenteellinen keskuspaikka Jyväskylässä. Valtakunnallisessa Kiitolinja-ketjussa Vähälä Yhtiöt on toiminut vuodesta 1956, ja sen kansainvälinen yhteistyökumppani on DB Schenker. Perinteikkään perheyrityksen johdossa on kolmas sukupolvi.

Vähälä Yhtiöille on myönnetty poikkeusluvat kahdelle pitkälle puoliperävaunulle ja kahdelle pitkälle B-linkille.

Pitkillä puoliperävaunuilla tavoitellaan tehokkuutta ja turvallisuutta terminaaleilla operointiin. 5-akselisella telillä tavoitellaan pientä tiekuormitusta, hyvää kääntyvyyttä risteyksissä ja vakaita ajo-ominaisuuksia maantiellä. Yhdistelmiä testataan Etelä-Suomen kappaletavaraliikenteessä.

Poikkeuslupa on myönnetty perävaunuille DHD-227 ja DGL-769, joita vedetään tavallisilla 3-akselisilla rekkavetureilla.

Vähälän toisessa HCT-projektissa testataan pitkiä B-linkkejä, joissa on 2x13,6 m kuormatila. Ensimmäisessä perävaunussa on vastaava 5-akselinen teli kuin yllä olevissa puoliperävaunuissa. B-linkki on stabiliteetin puolesta vakain 2-nivelinen yhdistelmä. 11-akselisella B-linkillä tavoitellaan samaa hyötykuormaa kuin aiemmin liikenteessä nähdyillä a-double-/duo2-tyyppisillä yhdistelmillä, mutta turvallisemmilla ajo-ominaisuuksilla. Yhdistelmiä käytetään moneen erilaiseen rahdin ajoon 4-tiellä Helsingin ja Rovaniemen välillä.

88 tonnisten ja 31 metristen yhdistelmien vetoautojen rekisteritunnukset ovat OVO-770 ja OVO-771.

 

 

Kuljetusliike O Malinen Oy

Malinen kuljettaa puuta Kuhmon seudun metsistä eri asiakkaille yhdeksällä puutavarayhdistelmällä. 84 tonnin Pikkujätti on P&A Transsin yhdistelmän ”sisaralus”. Kainuun kuljetustarpeissa on paljon yhtäläisyyksiä Lapin alueelle, mutta myös eroja löytyy. Kaluston osalta samaa perusperiaatetta on jalostettu ja jokainen yksityiskohta on mietitty uudelleen. Yhdistelmä on mukana Metsähallituksen tutkimuksissa, joissa selvitetään raakapuun maantiekuljetusten tehostamista.

Pikkujättiä voidaan käyttää 76 tonnin kokonaismassaan kuormattuna vapaasti Suomessa. 84 tonnim massalla ajetaan Kuhmosta Ouluun, Kuopioon ja Uimaharjulle.

Poikkeuslupa on myönnetty autolle KOO-417.

 

Rauno Tarkkonen Oy

Tarkkonen kuljettaa maa-aineksia Helsingin seudulla usealla 76 tonnin yhdistelmällä. Poikkeuslupa on myönnetty 5-akselisen auton ja 5-akselisen täysperävaunun 83,5 tonnin yhdistelmälle, jolla kuljetetaan pääasiassa hiekkaa sementtiasemille. Kuljetusmatkat pitenevät koko ajan, joten suurempien kuormien vaikutus on kasvava Helsingin seudulla. Yhdistelmässä käytetään osittain uusiutuvaa dieseliä polttoaineena, ja se on varustettu monipuolisella kamera- ja tutkajärjestelmällä. Projektin tavoitteena on selvittää kuinka paljon kuljetusten ympäristövaikutuksia ja turvallisuutta voidaan parantaa kustannuksia kasvattamatta suurempia kuormia ajamalla.

tarkkonen

Lisätietoa projektista:
http://www.vehotrucks.fi/uudet-autot/uutisia/kuljetusliike-r.-tarkkonen-oyn-835-tonnin-mercedes-benz-arocs-hct-yhdistelma-aloittanut-liikennoinnin/

Poikkeuslupa on myönnetty autolle SNO-479.

 

VR Transpoint

Yhdistelmä on ns. ETT-yhdistelmä, joka koostuu varsinaisen perävaunun vetoautosta (8x4), 2-akselisesta dollysta, 3-akselisesta B-linkki-puoliperävaunusta ja 3-akselisesta puoliperävaunusta. Kaikki perävaunujen akselit on varustettu paripyörillä ohjautuvaa akselia lukuun ottamatta. Yhdistelmän kokonaismassa on 90 tonnia ja pituus 32,93 metriä. Yhdistelmä on varustettu vaihtolavalaitteilla.

ETT-tyypin yhdistelmä on modulaarinen; jättämällä B-linkki pois yhdistelmä on normaali 25,25 m/76 t-yhdistelmä. Yhdistelmätyyppi soveltuu moneen kuljetustarpeeseen. Yhdistelmää on tarkoitus tutkia ensivaiheessa massatavarakuljetuksissa. Tämän HCT-tutkimuksen kannalta on olennaista saada kokemuksia ETT-yhdistelmästä ja antaa aikanaan yleiset suositukset ETT-tyypin yhdistelmän mitoituksesta Suomessa. Tutkimus suoritetaan osana VR Transpointin massatavaralogistiikan kuljetuksia, joita tutkimustarkoituksessa ajatetaan osana Stena Recycling Oy:lle tuotettavia kuljetuspalveluita. Stena Recycling on tutkimuksessa aktiivisesti mukana.

Yhdistelmää käytetään reiteillä:
Vantaa–Tahkoluoto,
Vantaa–Riihimäki–Tahkoluoto,
Riihimäki–Tahkoluoto (2-tien kautta).

Poikkeuslupa on myönnetty kuorma-autolle, jonka rekisteritunnus on VZC-630.

 

Schenker

DB Schenker on Suomen suurimpia kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tarjoajia. Maakuljetusten valikoima kattaa paketti- ja kappaletavarakuljetukset sekä täys- ja osakuormakuljetukset. Lisäksi DB Schenker tarjoaa intermodaali- ja erikoiskuljetuksia sekä lämpötilahallittuja kuljetuksia.

Schenker Oy haluaa olla mukana tutkimassa, miten pidempiä yhdistelmiä käyttämällä voi tehostaa kotimaan runkolinjakuljetuksia. A-double-/Duo2-tyyppisissä yhdistelmissä yhdistetään erilaisia kotimaan ja ulkomaan tavaravirtoja ja perävaunuja. Tutkimuksessa selvitetään, miten pidemmät yhdistelmät toimivat eri terminaaleilla sekä liikenteessä erilaisilla kuormilla, joiden massat vaihtelevat merkittävästi.

32 metriä pitkiä, enintään 92 tonnin yhdistelmiä testataan mm. Helsinki–Turku ja Helsinki–Seinäjoki väleillä. Vetoautojen rekisteritunnukset ovat UZU-959 ja UZU-962.

Lisätietoa:
Youtube-video Schenkerin HCT-yhdistelmästä
Network-lehden artikkeli Schenkerin HCT-yhdistelmästä

 

SE Mäkinen

SE Mäkinen on yli 60-vuotias autojen kuljettamiseen keskittyvä perheyritys. Kuljettamisen lisäksi yritys tarjoaa autojen varastointiin ja kunnostukseen liittyviä palveluita.

Puoliperävaunuyhdistelmä

HCT-projektissa testataan ja kehitetään uutta suurten ajoneuvojen kuljetukseen rakennettua yli 16,5 metriä pitkää puoliperävaunuyhdistelmää. Yhdistelmällä kuljetetaan erilaisia suurempia ajoneuvoja, kuten kuorma-autojen alustoja, suuria pakettiautoja ja matkailuautoja.

Poikkeuslupa 21 metriä pitkälle puoliperävaunuyhdistelmälle on myönnetty perävaunulle DHC-497.

Täysperävaunuyhdistelmä

SE Mäkisen HCT-hankkeen on tarkoitus tutkia nykylainsäädännön maksimipituudesta poikkeavan yhdistelmän soveltuvuutta autojen jakelukuljetuksiin toimialueena Suomi. Kuljetukset suuntautuvat etelässä sijaitsevista maahantulosatamista ja terminaaleista (Hanko, Turku, Vantaa) isoihin autokauppoihin. Autojen kuljetukseen tarkoitettu HCT-yhdistelmä koostuu 3-akselisesta varsinaisen perävaunun vetoautosta ja kolmiakselisesta varsinaisesta perävaunusta. Yhdistelmän suurin pituus on 29,50 metriä.

Poikkeuslupa on myönnetty autolle FMS-505 ja perävaunulle DHX-545.

 

Tuoretie

Tuoretie Oy hoitaa eläimien kuljetuksia elintarviketeollisuuteen ja tuotteiden kuljetusta tuotantolaitoksilta kauppoihin. Suurelle yleisölle yrityksen kuljetusratkaisuista tutuin on valkoinen lihalaatikko marketin eineshyllyssä. Yritys palvelee mm. Atriaa ja Saarioista tarjoten niille kokonaisvaltaisia logistiikkaratkaisuja.

HCT-projektissa keskitytään Seinäjoen pohjoispuolella sijaitsevan Atrian Nurmon tuotantolaitoksen runkolinjakuljetuksiin kolmella eri reitillä pääkaupunkiseudulle, Ouluun ja Kuopioon. Näitä reittejä operoivat MOS-Kiito, Kuljetusliike Eero Huhtala ja Kauko Karhu. Reiteillä testataan poikkeusluvalla 32 metriä pitkiä 11-akselisia 76 tonnin yhdistelmiä, joiden kuljetuskapasiteetti on noin 30% suurempi kuin nykyisillä 25 metriä pitkillä yhdistelmillä.

Tuoretien kuljetuskalustoa

Tuoretien HCT-projektissa keskitytään kahteen aiheeseen suuremman kaluston vaikutuksista. Vaasan yliopiston kanssa kehitetyllä seurantamallilla tutkitaan päästöjen ja kustannusten muodostumista kuljetuksen eri vaiheissa. Liikennettä operoivat sopimusliikennöitsijät testaavat kolmea erilaista akselistoratkaisua ja niiden vaikutuksia käytännön ajettavuuteen kolmella hieman erilaisella reitillä.

Luvat on myönnetty autoille XOC-152, OVN-100 ja XOC-153.

Katso video: Tuoretie HCT 1.7.2017

 

Pohjaset

Pohjaset Oy on toiminut usean vuosikymmenen ajan Kemin suunnalla. Nykyisin yritys palvelee metsäteollisuutta monipuolisesti erilaisissa kuljetustehtävissä.

Kemijärven ja Kemin alueen välisten hakekuljetusten kasvun myötä yritys lähti kehittämään suurempaa ja tehokkaampaa yhdistelmää kyseiselle välille ja haki Trafilta poikkeuslupaa sen käytännönläheiseen testaamiseen normaalissa tuotannossa.

Yhdistelmä koostuu normaalien tieliikennemittojen ja -massojen mukaisesta 12 m pitkästä 42 t autosta ja normaalimittojen mukaisesta 6 t normaalia raskaammasta perävaunusta. Näistä syntyy 28 m pitkä 90 t täysperävaunuyhdistelmä, jolla saadaan noin 20% suurempi hyötykuorma 25 m pitkään 76 t yhdistelmään verrattuna. Kokeilun aikana selvitetään suuremman yhdistelmän vaikutuksia kustannusrakenteeseen, päästöihin ja ajettavuuteen.

Lupa on myönnetty autolle ZLO-920.

Pohjasten toisessa HCT-projektissa kehitetään metsäteollisuuden tuotekuljetuksiin soveltuvaa suuremman hyötykuorman yhdistelmää. Yhdistelmällä kuljetetaan sellua ja sahatavaraa tuotantolaitosten välillä ja niiltä satamiin. Yhdistelmään on valittu paljon uutta tekniikkaa, jolla edistetään turvallisuutta. Alueen haastavat sääolosuhteet antavat hyvät puitteet tämän tyyppisen kuljetustoiminnan energiatehokkuuden, kustannusten ja turvallisuuden mittaamiseen.

Yhdistelmä liikkuu akselilla Oulu–Kemi–Tervola.

Poikkeuslupa 98 t 32,5 m -yhdistelmälle on myönnetty autolle KRC-750.

 

 

HCT-rekkojen reitit

Karttaan on merkitty vihreällä kaikki suurempien yhdistelmien reitit.

HCT-rekkojen reitit kartalla

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 19.10.2018