Liikenneopettajalupa
 

Liikenneopettajalupa

Toimiaksesi liikenneopettajana tarvitset liikenneopettajaluvan.

Hakemuksen liikenneopettajaluvan saamiseksi ottaa vastaan Ajovarman palvelupiste. Palveluntuottaja myös neuvoo asiakkaita ja tarkistaa hakemuksen edellytykset ja liitteet.

Soveltuvuusharkinta ja lupapäätökset tehdään Trafissa. Päätös ja myönnetty lupa postitetaan kotiosoitteeseesi 2 viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Liikenneopettajalupa oikeuttaa kuljettajaopetuksen antamiseen B-luokan sekä AM-luokan mopon ja kevyen nelipyörän ajokorttia varten. Kelpoisuus muiden luokkien opetukseen on osoitettava erikseen.

Liikenneopettajalupa myönnetään tai uudistetaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Jos olet täyttänyt 68 vuotta, lupa myönnetään tai uudistetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Luvan myöntämisen edellytykset

Liikenneopettajaluvan myöntämiseksi

  • sinun tulee olla vähintään 23-vuotias
  • sinun tulee olla suorittanut liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon autokoulutoimintojen hoitamista ja liikenneopettajana toimimista koskevat pakolliset tutkinnon osat
  • sinulla tulee olla opetuksen luokkaa vastaavan tai sitä ylemmän luokan ajo-oikeus (vähintään kolmen vuoden ajalta)
  • sinun tulee täyttää ryhmän 2 (luokat C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ja DE) ajokorttiluvan terveysvaatimukset
  • sinun tulee henkilökohtaisilta ominaisuuksiltasi olla sopiva liikenneopettajaksi
  • et saa olla ajokiellossa.

Lupahakemuksen liitteet

Lupahakemuksen liitteenä tulee olla

  • todistus siitä, että olet suorittanut liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon autokoulutoimintojen hoitamista ja liikenneopettajana toimimista koskevat pakolliset tutkinnon osat tai Trafin päätös kelpoisuudesta EU/ETA-valtiossa saavutetun pätevyyden perusteella
  • lääkärintodistus, jos sinulla ei ole ryhmän 2 luokkaa vastaavaa ajokorttia.
 
 

 

Sivu päivitetty 11.12.2017