Opetuslupa
 

Opetuslupa

Ajokortin kuljettajaopetuksen antamiseen voi hakea opetuslupaa. Lupa haetaan Trafista. Hakemuksen vastaanottaa Ajovarman palvelupiste.

Opetuslupaopettaja antaa oppilaalle teoria- ja ajo-opetuksen, jonka jälkeen oppilas suorittaa kuljettajantutkinnon.

Opetuksen voi aloittaa kun opetuslupa on myönnetty. Oppilaan ajokorttiluvan voi hakea etukäteen, opetusluvan hakemisen yhteydessä tai jälkikäteen. Ajokorttiluvan on oltava voimassa ennen kuljettajantutkintoon liittyvien kokeiden varaamista.

Opetusluvan hakeminen

Opetusluvan hakijan on suoritettava hyväksytysti opetuslupaopettajan teoriakoe kuljettajantutkintoja vastaanottavassa palvelupisteessä (Ajovarma) tai hänellä on oltava voimassa oleva liikenneopettajalupa.

Yksi hakija voi saada enintään kolme opetuslupaa kolmen vuoden aikana. Jos opettaja on opetettavan lähisukulainen tai huoltaja, hakija voi saada useampiakin opetuslupia. Lähisukulaiseksi luetaan opetettavan vanhempi, isovanhempi, lapsi, lapsenlapsi tai sisarus. Lähisukulaisuustiedot tarkistetaan väestötietojärjestelmästä.

B-luokan opetuslupa

B-luokan opetuslupa myönnetään kahdeksi vuodeksi. Lupa voidaan myöntää aikaisintaan silloin, kun oppilas täyttää 17 vuotta.

Opetusluvan myöntämisen edellytykset:

  • opettaja on täyttänyt 25 vuotta,
  • opettajalla on ollut vähintään kolmen vuoden ajan B-luokan ajokortti,
  • opettaja on suorittanut opetuslupaopettajan teoriakokeen tai hänellä on liikenneopettajan pätevyys,
  • opettaja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva opetustehtävään (mm. ajokiellot voivat vaikuttaa opetusluvan myöntämiseen). Soveltuvuuden arviointi tehdään Trafissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.

Opetuslupahakemus täytetään Ajovarman palvelupisteessä. Opettajalla tulee olla mukana ajokortti.

B-luokan opetuslupaan voidaan merkitä luvanhaltijoiksi kaksi opettajaa ja kaksi opetettavaa, jos opettaja tai opettajat ovat opetettavan tai opetettavien huoltajia tai lähisukulaisia. Jos opetuslupa myönnetään kahdelle henkilölle, toinen heistä on nimettävä vastuulliseksi opettajaksi, joka antaa opetustodistuksen. Vastuuopettaja on ilmoitettava hakemusta jätettäessä.

Harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen opetusluvalla antavalla tulee olla liikenneopettajalupa.

Muiden luokkien opetusluvat

Muiden luokkien opetusluvat myönnetään pääsääntöisesti enintään yhdeksäksi kuukaudeksi ja ne voivat alkaa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin opetettava täyttää kyseisen ajo-oikeusluokan saamiselle säädetyn vähimmäisiän.

Muissa luokissa opetusluvan myöntämiseen sovelletaan B-luokan opetusluvan myöntämisen edellytyksiä näillä poikkeuksilla:

  • AM/120 (mopo): Opetusluvan hakijan vähimmäisikä on 21 vuotta. Hakijalla tulee olla 19.1.2013 jälkeen myönnetty AM/120-ajokortti tai aikavälillä 1.6.2011─18.1.2013 myönnetty M-luokan ajokortti, johon liittyvä kuljettajantutkinto on suoritettu mopolla tai A-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolmen vuoden ajan. 1.6.2011 tai sitä aikaisemmin myönnetty M-luokan ajokortti ei oikeuta antamaan kuljettajaopetusta. Myöskään B-luokan kortti ei oikeuta antamaan opetusta.
  • AM/121 (kevyt nelipyörä): Opetusluvan hakijalla tulee olla 19.1.2013 jälkeen myönnetty AM/121-ajokortti tai aikavälillä 1.6.2011─18.1.2013 myönnetty M-luokan ajokortti, johon liittyvä kuljettajantutkinto on suoritettu kevyellä nelipyörällä tai B-luokan ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolmen vuoden ajan.
  • A-luokka (moottoripyörä): Opetusluvan hakijalla tulee olla opetettavaa luokkaa vastaavan moottoripyörän kuljettamiseen oikeuttava ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolmen vuoden ajan. A-luokan opetuslupaopettajalta vaaditaan liikenneopettajalupa silloin, kun on kyse A-luokan korotuksesta opetuksella.
  • C- ja D-luokka (kuorma- ja linja-auto): Opetuksen voi antaa opetusluvalla vain oppisopimuskoulutuksen yhteydessä. Opettajalla tulee olla liikenneopettajalupa C- ja D-luokan opettamista varten sekä opetettavaa luokkaa vastaava ajokortti, joka on ollut hänellä vähintään kolmen vuoden ajan.

Lisäksi opettajan tulee käydä luokkaa vastaava opetuslupaopettajan teoriakoe. Kaikissa A-luokissa on sama teoriakoe.

Opetuslupakortti postitetaan kotiin

Opetuslupahakemukseen tehdään päätös Trafissa. Jos luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, opetuslupakortti postitetaan hakijalle kotiin noin kahden viikon kuluessa luvan hakemisesta. Jos lupaa ei voida myöntää tai asiakkaalta tarvitaan lisätietoa, Trafi on yhteydessä asiakkaaseen. 

Opetuslupakorttia on pidettävä opetusajossa mukana. Jos luvalla on kaksi opettajaa, molemmat opettajat saavat oman lupakortin. Jos opetuslupakorttisi katoaa, ole yhteydessä Ajovarmaan korvaavan lupakortin saamiseksi. Korvaava kortti on asiakkaalle maksuton. 

Opetusluvan päättyminen

Opetusluvan voimassaolo päättyy, kun lupaan oppilaaksi merkitty on suorittanut hyväksytysti kyseisen luokan ajokokeen. Opetuslupa luovutetaan kuljettajantutkinnon vastaanottajalle hyväksytyn ajokokeen jälkeen. Lupa ei enää sen jälkeen ole käytettävissä.

AM-luokan opetusluvan voimassaolo päättyy mopon käsittelykokeen suorittamiseen tai mopoauton ajokokeen suorittamiseen.

Harjoittelu- ja syventävän vaiheen opetusluvan tai moottoripyöräluokan korottamista koskevan opetusluvan voimassaoloaika päättyy, kun opetuksesta on annettu opetustodistus.

 
 

 

Sivu päivitetty 19.06.2018