Taksinkuljettajan ajolupa
 

Taksinkuljettajan ajolupa

Taksin kuljettamiseen tarvitset taksinkuljettajan ajoluvan.

Hakemuksen ajoluvan saamiseksi ottaa vastaan Ajovarman palvelupiste. Ajovarma myös neuvoo asiakkaita ja tarkistaa hakemuksen edellytykset ja liitteet.

Ajolupapäätökset tehdään Trafissa. Myönnetty ajolupa postitetaan kortinvalmistajalta kotiosoitteeseesi.

Taksinkuljettajan ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi. Jos olet täyttänyt 68 vuotta, lupa myönnetään kahdeksi vuodeksi.

Ajoluvan myöntämisen edellytykset

Sinulle voidaan myöntää taksinkuljettajan ajolupa, jos

 • sinulla on voimassa vähintään vuotta aikaisemmin myönnetty B-luokan ajo-oikeus sekä kuljettajaopetuksen harjoittelu- ja syventävä vaihe suoritettuna TAI muussa EU- tai ETA -valtiossa myönnetty voimassa oleva ajokortti
 • et ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa
 • täytät ryhmän 2 ajokorttia koskevat terveysvaatimukset ja sinulla on toimintakyky, joka on tarpeen matkustajien avustamiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi
 • olet suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeen
 • olet suorittanut paikallistuntemuskokeen hyväksytysti
 • olet henkilökohtaisilta ominaisuuksiltasi sopiva taksinkuljettajaksi.

Sinua ei pidetä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltasi sopivana taksinkuljettajaksi, jos olet syyllistynyt liikenne- tai muihin rikoksiin, jotka osoittavat sinun olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana. Soveltuvuus arvioidaan Trafissa viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.

Ajoluvan hakeminen

Taksinkuljettajan ajolupahakemukseen on liitettävä

 • enintään 6 kuukautta aikaisemmin annettu lääkärinlausunto taksinkuljettajaa koskevien terveysvaatimusten täyttymisestä
 • lääkärinlausunto taksinkuljettajan toimintakyvystä (sisältyy edellisessä kohdassa mainittuun lääkärinlausuntoon; toimintakykylausunto voidaan myös toimittaa erillisenä lomakkeena vuoden 2016 loppuun asti)
 • todistus enintään 6 kuukautta aikaisemmin suoritetusta paikallistuntemuskokeesta.
 • valokuva (Jos sinulla on voimassa oleva passi tai henkilökortti, et tarvitse uusia passikuvia ajokorttia varten. Kuvat löytyvät jo Trafin järjestelmästä. Jos olet toimittanut valokuvan ajo-, kuljettaja- tai ammattipätevyyskorttia tai ADR- tai taksinkuljettajan ajolupaa varten vuonna 2013 tai sen jälkeen, et myöskään tarvitse uutta kuvaa)

Jos sinulla on voimassaoleva passi tai henkilöllisyystodistus, et tarvitse passikuvia Taksinkuljettajan ajolupaa varten. Kuvat löytyvät jo Trafin järjestelmästä.

Ajoluvan voimassaolon jatkaminen

Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon jatkamista koskevaan hakemukseen on liitettävä

 • todistus jatkokoulutuksesta (jos ajoluvan voimassaolo on päättynyt, todistus enintään 2 vuotta sitten suoritetusta jatkokoulutuksesta);
 • enintään 6 kuukautta aikaisemmin annettu lääkärinlausunto taksinkuljettajaa koskevien terveysvaatimusten täyttymisestä, jos olet täyttänyt 45 vuotta tai täytät 45 vuotta sinulla jo olevan ajoluvan voimassaoloaikana (ajokorttia varten esim. ikäkausitarkastuksen yhteydessä toimitettu lääkärinlausunto on kelvollinen 5 vuoden ajan, jos siinä on otettu kantaa ryhmän 2 terveysvaatimusten täyttymiseen);
 • lääkärinlausunto taksinkuljettajan toimintakyvystä, jos olet täyttänyt 45 vuotta tai täytät 45 vuotta sinulla jo olevan ajoluvan voimassaoloaikana (sisältyy edellisessä kohdassa mainittuun lääkärinlausuntoon; toimintakykylausunto voidaan myös toimittaa erillisenä lomakkeena vuoden 2016 loppuun asti);
 • valokuva (Jos sinulla on voimassa oleva passi tai henkilökortti, et tarvitse uusia passikuvia ajokorttia varten. Kuvat löytyvät jo Trafin järjestelmästä. Jos olet toimittanut valokuvan ajo-, kuljettaja- tai ammattipätevyyskorttia tai ADR- tai taksinkuljettajan ajolupaa varten vuonna 2013 tai sen jälkeen, et myöskään tarvitse uutta kuvaa,

Neuvonta ja hakemukset

Trafin palveluntuottaja Ajovarma Oy

 

Asiointi (suomi.fi)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 03.07.2017