Taksinkuljettajan ajolupa
 

Taksinkuljettajan ajolupa

Taksin kuljettamiseen tarvitset taksinkuljettajan ajoluvan.

Hakemuksen ajoluvan saamiseksi ottaa vastaan Ajovarman palvelupiste. Varaa aika etukäteen. Ajovarma myös neuvoo asiakkaita ja tarkistaa hakemuksen edellytykset ja liitteet.

Ajolupapäätökset tehdään Trafissa. Taksinkuljettajan ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi. Jos olet täyttänyt 68 vuotta, lupa myönnetään kahdeksi vuodeksi.

Ajoluvan myöntämisen edellytykset


Sinulle voidaan myöntää taksinkuljettajan ajolupa, jos

 • sinulla on voimassa vähintään vuotta aikaisemmin myönnetty B-luokan ajo-oikeus TAI muussa EU- tai ETA -valtiossa myönnetty voimassa oleva vähintään B-luokan ajokortti
 • et ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa
 • täytät ryhmän 2 ajokorttia koskevat terveysvaatimukset
 • olet suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan kokeen.

Taksinkuljettajan koe

Taksinkuljettajan koe koostuu teoriakokeesta ja paikallistuntemuskokeesta, jotka on mahdollista suorittaa joko erillisinä kokeina tai samassa koetilaisuutena. Kokeen järjestää Trafin palveluntuottaja Ajovarma Oy. Varaa aika koetta varten Ajovarmasta täältä.

 • Teoriakoe

Teoriakoe koostuu 30 monivalintakysymyksestä ja se on kestoltaan enintään 45 minuuttia. Jokaiseen kysymykseen on vain yksi täysin oikea vastausvaihtoehto. Kokeen sisällöstä on kerrottu tarkemmin Trafin määräyksessä taksinkuljettajan kokeesta. 

 • Paikallistuntemuskoe

Koe koostuu yhteensä 30 kysymyksestä ja se on kestoltaan enintään 45 minuuttia. Koe sisältää kysymyksiä tai tehtäviä pääasiallisen toiminta-alueen kunnan ja sen lähiympäristön

 • katu- ja tieverkoston pääväylistä ja kulkusuunnista;
 • tunnetuimmista julkisista hallinto- ja palvelulaitoksista ja niiden sijainnista
  • valtion ja kunnan virastot ja julkisesti ylläpidetyt terveyden- ja sairaanhoidon sekä urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikat.
  • muista tunnetuimmista käyntikohteista ja niiden sijainnista.
  • kulttuuri- ja virkistyskohteet, ravintola- ja majoituspalveluyritykset, matkailunähtävyydet sekä muita vastaavia merkittäviä käyntikohteita.

Taksinkuljettajan ajoluvan
myöntämisen esteet

Trafi tarkistaa päätöstä tehdessään hakijan rikos- ja sakkorekisteritiedot viimeisen viiden vuoden ajalta. Rikosrekisteriin tulee merkintä, jos henkilö on tuomittu ehdottomaan tai ehdolliseen vankeuteen. Sakkorekisteriin merkitään tiedot sakoista.

Taksinkuljettajan ajolupaa ei voida myöntää, jos henkilö on:

 1. rikosrekisteri- tai sakkorekisteritietojen mukaan syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen (RL 23:2), rattijuopumukseen (RL 23:3), törkeään rattijuopumukseen (RL 23:4) tai kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta (RL 23:10)
 2. rikosrekisteritietojen mukaan syyllistynyt sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan tekoon, seksuaalirikokseen, henkeen tai terveyteen kohdistuvaan rikokseen, vapauteen kohdistuvaan rikokseen, omaisuusrikokseen, ryöstöön, kätkemis- tai rahanpesurikokseen tai huumausainerikokseen
 3. sakkorekisteritietojen mukaan syyllistynyt edellä 2) kohdassa listattuihin rikoksiin, ja teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana.
 4. tai syyllistynyt ulkomailla 1-2 kohdissa lueteltuja tekoja vastaavaan rikokseen ja teko on merkitty rikosrekisteriin tai sakkorekisteriin.

Ajoluvan hakeminen


Taksinkuljettajan ajolupa haetaan Ajovarmasta. Hakemukseen on liitettävä

 • enintään 6 kuukautta aikaisemmin annettu lääkärinlausunto taksinkuljettajaa koskevien terveysvaatimusten täyttymisestä. 
 • 68 vuotta täyttäneen ja sitä vanhemman hakijan tulee toimittaa ikääntymisen vaikutukset huomioiva laajennettu lääkärinlausunto
 • valokuva (Jos sinulla on voimassa oleva passi tai henkilökortti, et tarvitse uusia passikuvia ajokorttia varten. Kuvat löytyvät jo Trafin järjestelmästä. Jos olet toimittanut valokuvan ajo-, kuljettaja- tai ammattipätevyyskorttia tai ADR- tai taksinkuljettajan ajolupaa varten vuonna 2013 tai sen jälkeen, et myöskään tarvitse uutta kuvaa).

 

Jos sinulla on voimassaoleva passi tai henkilöllisyystodistus, et tarvitse passikuvia Taksinkuljettajan ajolupaa varten. Kuvat löytyvät jo Trafin järjestelmästä.


Jos sinulla on muussa EU- tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti eikä suomalaista ajo-oikeutta, ajokortti tulee esittää ajolupaa haettaessa.

Taksinkuljettajan ajolupa
postitetaan kotiin

Taksinkuljettajan ajolupa toimitetaan hakijalle postitse kotiin noin kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä. Ajolupaa ei postiteta, jos hakija on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa tai ajolupa on peruutettu.

Taksinkuljettajan ajoluvan
voimassaolon jatkaminen

Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon päättyessä tulee hakea uusi lupa. Jatkoluvan saamisen edellytykset ovat pääosin samat kuin ensimmäistä ajolupaa myönnettäessä. Myös hakemuksen tarvittavat liitteet ovat samat. Taksinkuljettajan koetta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa uudestaan eikä lääkärinlausuntoa toimittaa, jos olet alle 45-vuotias. Myös jatkolupa myönnetään viideksi tai kahdeksi vuodeksi.

Taksinkuljettajan ajoluvan kaksoiskappale

Voit tilata uuden Taksinkuljettajan ajoluvan kadonneen, tuhoutuneen, rikkoutuneen tai anastetun lupakortin tilalle. Korvaava lupa myönnetään alkuperäisen luvan jäljellä olevaksi ajaksi. Tilaa uusi lupakortti Ajovarmasta.

Taksinkuljettajan ajoluvan peruuttaminen

Poliisi voi peruuttaa taksinkuljettajan ajoluvan määräajaksi, väliaikaisesti tai toistaiseksi jos ajoluvan haltija ei täytä terveysvaatimuksia tai on syyllistynyt johonkin ajoluvan myöntämisen estävään rikokseen.

Neuvonta ja hakemukset

Trafin palveluntuottaja Ajovarma Oy

 

Taksinkuljettajan koe

Esimerkkejä teoriakokeen kysymyksistä

Esimerkkejä paikallistuntemuskokeen kysymyksistä

Kunnat joihin paikallistuntemuskoemateriaali saatavissa löydät täältä (päivitetty 10.10.2018)

 

Asiointi (suomi.fi)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 10.10.2018