Tieturvallisuusarvioija
 

Tieturvallisuusarvioija

Kaikissa uusissa tiehankkeissa, jotka koskevat Euroopan laajuista tieverkkoa (TEN-T), on 1.1.2014 lähtien pitänyt olla nimettynä pätevyyden saanut tieturvallisuusarvioija. Tieturvallisuusarvioija tekee tieturvallisuusarvioinnin yleissuunnitelmaa laadittaessa, tiesuunnitelmaa laadittaessa, ennen tien avaamista liikenteelle ja tien käytön alkuvaiheessa.

Arvioija ei saa osallistua arvioinnin ajankohtana sen tiehankkeen suunnitteluun tai toteutukseen, jota hän arvioi.

Tieturvallisuusarvioijan pätevyys

Trafi antaa peruskoulutuksen hyväksytysti suorittaneelle todistuksen tieturvallisuusarvioijan pätevyydestä. Peruskoulutuksen jälkeen pätevyys on voimassa 5 vuotta. Kun pätevyys on vielä voimassa, arvioijan pitää käydä täydennyskoulutus, jotta pätevyys säilyy.

Lisätietoja saa lähettämällä sähköpostia: heini.raasakka(at)trafi.fi tai ossi.kortiainen(at)trafi.fi

Tieturvallisuusarvioijien koulutus

Trafi vastaa tieturvallisuusarvioijien koulutuksesta. Koulutuskokonaisuus on kilpailutettu ja Trafin kumppanina Destia Oy vastaa koulutuksen käytännön järjestelyistä.

Peruskoulutus on kolmipäiväinen ja se järjestetään kahdessa osassa 2+1 päivää. Koulutukseen sisältyy harjoitustyö ja loppukoe, jotka on suoritettava hyväksytysti pätevyyden saamiseksi. Seuraava koulutus järjestetään Vantaalla 21-22.11. ja 12.12.2018.

Tieturvallisuusarvioijan pätevyyden ylläpitämiseksi on osallistuttava täydennyskoulutukseen 5 vuoden välein. Täydennyskoulutuksen kesto on 1 päivä ja siihen ei sisälly koetta. Täydennyskoulutusta järjestetään syksystä 2018 alkaen.

Hinnat

  • Tieturvallisuusarvioijan peruskoulutus 2 040 €
  • Tieturvallisuusarvioijan täydennyskoulutus 815 €
  • Tieturvallisuusarvioijan koe 510 €

Koulutukseen osallistumisen edellytykset

Tieturvallisuusarvioinnin suorittaminen edellyttää riittävää tie- ja liikennetekniikan peruskoulutusta (diplomi-insinöörin tai insinöörin tutkintoa) ja vähintään viiden vuoden työkokemusta tiensuunnittelusta, tieliikenteen turvallisuustekniikasta sekä onnettomuuksien analysoinnista. Jos edellä mainittu peruskoulutusvaatimus ei täyty, vaaditaan vähintään 10 vuoden työkokemusta edellä mainituista aihealueista.

Hakijan työkokemuksen pitää koostua tie- ja liikennesuunnittelutehtävistä sekä liikenneturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä. Hankitun suunnittelukokemuksen perusteella hakija tuntee maantielain mukaisen suunnitteluprosessin eri vaiheiden ominaisuudet ja tavoitteet. Hakijalta edellytetään myös kokemusta liikenneturvallisuuteen liittyvästä selvitys- tai tutkimustyöstä kuten erilaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien tai väylien onnettomuus- ja turvallisuusanalyysien laatimisesta tai tieliikenneonnettomuuksien tutkimisesta.

Täydennyskoulutuksen vaatimuksena on tieturvallisuusarvioijan pätevyys eli peruskoulutuksen hyväksytty suorittaminen sekä vähintään yhteen tieturvallisuusarviointiin osallistuminen kurssin jälkeen.

 

Pätevyyden saaneet arvioijat

Nimi   Organisaatio Pätevyys voimassa
Eriksson Matti   WSP Finland Oy 13.12.2021
Haveri Olli   WSP Finland Oy 13.12.2021
Heikkilä Jouni   Sitowise Oy 13.12.2021
Hytönen Klas   Ramboll Finland Oy 16.12.2018
Hämäläinen Jorma   Plaana Oy 1.4.2019
Karjalainen Jani   Sito Oy 11.5.2021
Karjalainen Tiina   Lemminkäinen 1.4.2019
Kautiala Christel   Destia Oy 16.12.2018
Kelkka Marko   Uudenmaan ELY-keskus 16.12.2018
Kemppi Hannele   WSP Finland Oy 13.12.2021
Kortiainen Ossi   Trafi 14.5.2023
Krankka Maija Liisa   Sito Oy 1.4.2019
Kuha Jaakko   Uudenmaan ELY-keskus 13.12.2021
Kämäräinen Jaana   Trafix Oy 1.4.2019
Laakso Jorma   JL-Infra Oy 15.4.2020
Latvamäki Mika   Insinööritoimisto Kolmostie Oy 15.4.2020
Lautala Mikko   Strafica Oy 1.4.2019
Lesch Pilvi   Ramboll Finland Oy 13.12.2021
Lyly Tomi   WSP Finland Oy 15.4.2020
Mannola Max   Pöyry Finland Oy 1.4.2019
Nurmi Jari   Trafi 16.12.2018
Perttu Ari   Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.12.2021
Purjo Tuija   WSP Finland Oy 15.4.2020
Raappana Juha   Plaana Oy 14.5.2023
Raasakka Heini   Trafi 16.12.2018
Rautio Janne   Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK 15.4.2020
Reihe Hanna   Sitowise Oy 16.12.2018
Rintamäki Heimo   Destia Oy 16.12.2018
Ristola Tomi   Traficon Oy 1.4.2019
Sarjanoja Erkki   Ramboll Finland Oy 14.5.2023
Tolvanen Esko   Pohjois-Savon ELY-Keskus 1.4.2019
Tuhkanen Teemu   Finnmap Infra Oy 15.4.2020
Uljas Mikko   Ramboll Finland Oy 16.12.2018
Uusitalo Markku   Ramboll Finland Oy 14.5.2023
Valtonen Mika   Liikennevirasto 11.5.2021
Valtonen Juha   Liikenneturva 11.5.2021
Vehmas Juha   A-Insinöörit Suunnittelu Oy 1.4.2019
Väyrynen Riina   Pöyry Finland Oy 13.12.2021
Yli-Halkola Eija   Mikkelin kaupunki 16.12.2018

  

Asiasanat: tieturvallisuusauditoija, tie turvallisuusauditoija, tieturvallisuusauditointi, tie turvallisuusauditointi, liikenneturvallisuusauditointi, liikenneturvallisuus auditointi, liikenneturvallisuusauditoija, liikenneturvallisuus auditoija, liikenneturvallisuusarviointi, liikenneturvallisuus arviointi, tiehankkeiden turvallisuusauditointi, liikenteen turvallisuusauditointi, suunnitelman turvallisuusauditointi, suunnitelman turvallisuusarviointi, tiesuunnitelman turvallisuusauditointi, tiesuunnitelman tieturvallisuusauditointi, tiesuunnitelman turvallisuusarviointi, tiesuunnitelman tieturvallisuusarviointi

 
 

 

Sivu päivitetty 08.10.2018