Vammaisen pysäköintilupa
 

Vammaisen pysäköintilupa

Vammaisen pysäköintilupa on henkilökohtainen ja se myönnetään vammaiselle henkilölle, joka voi ajaa itse, tai häntä voidaan kuljettaa. Tällöinkin lupa myönnetään vammaiselle, ei vammaista kuljettavalle henkilölle.

Poikkeuksen muodostavat hoitolaitokset, joiden työntekijälle voidaan myöntää pysäköintilupa, jos hän kuljettaa vammaisia työssään.

Uuden pysäköintiluvan hakeminen

Voit hakea vammaisen pysäköintilupaa Trafin sähköisen Oma asiointi -palvelun kautta tai jättää hakemuksen Ajovarman palvelupisteeseen. Samalla voit hakea vapautusta ajoneuvoveron perusverosta.

Oma asiointi –palvelun kautta haettaessa lupaa voi hakea vain vammainen henkilö henkilökohtaisesti.

Ensimmäistä vammaisen pysäköintilupaa hakiessasi liitä hakemukseen lääkärinlausunto vammaisen pysäköintilupaa varten (lääkäreillä tai lääkäriasemilla on lausuntolomakkeita). Lausuntolomake on tulostettavissa täältä.

Jos haet lupaa sähköisesti, voit skannata/kuvata lausunnon sähköiseen hakemuksen liitteeksi.

Vammaisen pysäköintilupahakemusta ei tarvitse jättää henkilökohtaisesti Ajovarman palvelupisteeseen, vaan hakemus voidaan toimittaa vammaisen henkilön puolesta. Hakemus tulee maksaa hakemuksen jättämisen yhteydessä.

Vammaisen pysäköintilupa kelpaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Pysäköintiluvan myöntämisen edellytykset

  • Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ilman toisen henkilön apua ja tästä liikkumista vaikeuttavasta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu vähintään haittaluokkaan 11 (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 84§)
  • Jos vammaisuus aiheutuu heikentyneestä näöstä, on näöntarkkuuden oltava paremmassa silmässä enintään 0,1, tai näkökyky kokonaisuudessaan arvioiden on vähintään haittaluokan 17 mukainen
  • Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.

Päätöksen siitä, täyttyvätkö myöntämisen edellytykset, tekee lääkäri. Jos henkilöllä on pysyvä haitta, pysäköintilupa myönnetään 10 vuodeksi. Muussa tapauksessa lupa myönnetään lääkärin lausunnossaan erikseen ilmoittamaksi ajaksi. Lääkärin tulee ottaa lausunnossa selvästi kantaa sekä haittaluokkaan että vamman pysyvyyteen.

Vammaisen pysäköintilupa
postitetaan kotiin

Vammaisen pysäköintilupa postitetaan sinulle kotiin noin kolmen viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

Vammaisen pysäköintiluvan uudistaminen

Vanhan pysäköintiluvan uudistaminen tehdään suoraan aikaisemman pysäköintiluvan perusteella. Jos aikaisemman luvan voimassaoloaika on alle 10 vuotta, ei lupaa voida uudistaa ilman uutta lääkärinlausuntoa tai poliisin vahvistusta aiemmin todetun vamman pysyvyydestä.

Voit hakea vammaisen pysäköintiluvan uudistamista Trafin sähköisen Oma asiointi -palvelun kautta tai jättää hakemuksen Ajovarman palvelupisteeseen.

Jos haet lupaa sähköisesti, skannaa/kuvaa hakemuksesi liitteeksi aikaisempi pysäköintilupakortti. Uutta lääkärinlausuntoa ei tarvitse toimittaa, jos aiempi 10 vuodeksi myönnetty pysäköintilupa on hakemuksen liitteenä.

Jos vanha lupa on kadonnut, Ajovarma tarkistaa tarvittaessa pysäköintiluvan tiedot poliisilta. Halutessasi voit uudistaa pysäköintiluvan myös toimittamalla uuden lääkärinlausunnon vammaisen pysäköintilupaa varten.

Vammaisen pysäköintiluvan kaksoiskappale

Voit hakea kaksoiskappaletta pysäköintiluvan tilalle, jos alkuperäinen lupasi on kadonnut, anastettu tai turmeltunut.

Pysäköintiluvan kaksoiskappaletta voit hakea vain Ajovarman palvelupisteestä. Ajovarma tarkistaa aiemmin myönnetyn pysäköintiluvan tiedot poliisilta, jos aiempi pysäköintilupa ei ole enää käytettävissä (lupa on kadonnut tai anastettu) tai se on turmeltunut niin, ettei se ole enää luettavissa.

Vapautus ajoneuvoveron perusverosta

Voit hakea vammaisen pysäköintilupahakemuksen yhteydessä vapautusta ajoneuvoveron perusverosta. Ilmoita siinä tapauksessa hakemuksessa verovelvollisen henkilötunnus sekä sen ajoneuvon rekisteritunnus, jolle haet vapautusta.

Jos autolla on rekisterissä sekä omistaja että haltija, on haltija ajoneuvosta pääsääntöisesti verovelvollinen.

Vapautusta voi hakea uuden pysäköintiluvan ja aikaisemman pysäköintiluvan uudistamisen yhteydessä, mutta ei kaksoiskappalehakemuksen yhteydessä.

Jos olet uudistamassa aikaisempaa pysäköintilupaa ja sinulla on voimassa oleva vapautus ajoneuvoveron perusverosta (vammaisen pysäköintiluvan perusteella), vapautusta on haettava samassa yhteydessä uudestaan, koska vapautuksen voimassaolo on sidottu pysäköintiluvan voimassaoloaikaan.

Jos et ole hakenut verovapautusta pysäköintiluvan hakemisen yhteydessä, voit hakea vapautusta luvan myöntämisen jälkeen postittamalla verovapautushakemuksen erikseen Trafiin tai hakemalla vapautusta sähköisesti Suomi.fi- tai Trafin Oma asiointi -palvelun kautta. Ajovarmasta ei voi hakea pelkkää verovapautusta.

Vapautusta ajoneuvoveron perusverosta voi hakea takautuvasti enintään 3 viimeiseltä verokaudelta, mutta aikaisintaan siitä lähtien, kun pysäköintilupa on myönnetty. Lue ajoneuvoveron perusveron vapautuksesta lisää täältä.

 

 
 

 

Sivu päivitetty 29.08.2018