Matkustajan oikeudet
 

Matkustajan oikeudet linja-autoliikenteessä

EU on turvannut sinulle tiettyjä oikeuksia silloin, kun bussimatkasi keskeytyy. Sinulla on oikeus huolenpitoon sekä mahdolliseen korvaukseen eri tilanteissa.

Matkustajan oikeudet ovat voimassa säännöllisessä reittiliikenteessä EU-alueella, jos linja-autoreitti on vähintään 250 km. Oikeudet eivät ole voimassa tilausliikenteessä, eivätkä Venäjän-liikenteessä.

Huolenpito matkan peruuntuessa tai viivästyessä yli 90 minuuttia

Jos yli kolme tuntia kestävän matkan lähtö bussiterminaalista peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia, liikenteenharjoittajan on tarjottava sinulle maksutta huolenpitoa: 

  • välipalaa, aterioita tai virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan, jos niitä on saatavilla linja-autossa tai terminaalissa tai niitä voidaan kohtuudella toimittaa paikalle.
  • hotellihuone tai muu majoitus sekä apua terminaalin ja majoituspaikan välisen kuljetuksen järjestämisessä, jos majoitus on tarpeen järjestää yhdeksi tai useammaksi yöksi.

Liikenteeharjoittaja voi rajoittaa majoituskustannukset 80 euroon yöltä ja enintään kahteen yöhön matkustajaa kohti. Huomaathan, että oikeutta majoitukseen ei ole, jos peruuntuminen tai viivästyminen on johtunut linja-autoliikenteen turvallisen toiminnan vaarantavista ankarista sääolosuhteista tai merkittävistä luonnonkatastrofeista.  

Oikeus matkan perumiseen tai uuteen matkareittiin 

Jos bussivuoro peruuntuu, viivästyy terminaalista tai pysäkiltä yli 2 tuntia tai linja-autoon on myyty enemmän lippuja kuin on paikkoja, voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

  • matkan jatkaminen tai uudelleenreititys ilman lisäkustannuksia lopulliseen määräpaikkaan
  • matkan peruminen ja lipun hinnan palautus. Lisäksi voit vaatia maksutta mahdollisimman pikaisen paluukuljetuksen linja-autolla lähtöpaikkaasi.

Jos valitset matkan perumisen, hinnan palautus on maksettava 14 päivän kuluessa siitä, kun bussiyhtiö on vastaanottanut pyyntösi. Voit vaatia hinnan palautusta kultakin peruuntuvalta matkan osalta sekä jo tehdyltä matkalta, jos siitä ei ole alkuperäisen matkasuunnitelmasi kannalta hyötyä.

Näyttölippujen tai kausilippujen osalta palautuksen on vastattava matkan suhteellista osuutta lipun täydestä hinnasta. Palautus on maksettava rahana, paitsi jos hyväksyt muunlaisen palautustavan.

Jos linja-autoyhtiö ei tarjoa valinnan mahdollisuutta, voit vaatia lipun hinnan palauttamisen lisäksi korvausta 50 % lipun hinnasta. Yrityksen on maksettava korvaus kuukauden kuluessa. 

Matkan peruutuksesta tai viivästyksestä on tiedotettava mahdollisimman pian

Sinulla on oikeus saada tietoa matkan peruutuksesta, viivästyksestä ja arvioidusta lähtöajasta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30 minuuttia alkuperäisen lähtöajan jälkeen.

Jos menetät peruuntumisen tai viivästymisen takia jatkoyhteyden, olet oikeutettu saamaan tietoa vaihtoehtoisista jatkoyhteyksistä liikenteenharjoittajalta tai terminaalin pitäjältä.

Oikeudet linja-auton rikkoutuessa sekä onnettomuustilanteessa

Jos linja-autosta tulee matkan aikana ajokelvoton, liikenteenharjoittajan on järjestettävä jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

  • matkan jatkuminen toisella ajoneuvolla
  • kuljetus sopivaan odotuspaikkaan ja/tai terminaaliin, josta matka voi jatkua.

Jos linja-auto joutuu onnettomuuteen, joka estää linja-auton käytön, liikenteenharjoittajan on huolehdittava matkustajien välittömistä tarpeista. Liikenteenharjoittajalta voi vaatia apua majoituksen, ruoan, vaatteiden, kuljetuksen ja ensiavun järjestämisessä. Liikenteenharjoittaja voi rajoittaa majoituskustannukset 80 euroon yöltä ja enintään kahteen yöhön matkustajaa kohti. 

Tee valitus bussiyhtiölle kolmen kuukauden kuluessa

Ota ongelmatilanteessa aina ensin yhteyttä liikenteenharjoittajaan.

Matkustajan oikeuksia koskeva valitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa linja-automatkan ajankohdasta.

Liikenteenharjoittajan tai terminaalinpitäjän on yhden kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta ilmoitettava sinulle, onko valituksesi hyväksytty, hylätty vai edelleen käsiteltävänä. Lopullinen vastaus on annettava kolmen kuukauden kuluessa valituksen vastaanottamisesta. 

Jos et ole saanut vastausta 3 kuukauden kuluessa tai vastaus ei tyydytä sinua, ota yhteys kuluttajaneuvontaan.

Jos kyseessä on ulkomainen liikennöitsijä, ota yhteys Euroopan kuluttajakeskukseen.

Lisätietoja valituksen tekemisestä löydät Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta. 

Jos kyseessä oli työmatka, voit kysyä neuvoa Trafista:

sähköpostiosoite: kirjaamo(at)trafi.fi
postiosoite: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Kirjaamo, PL 320, 00101 Helsinki. 

Trafi valvoo bussimatkustajan oikeuksia yhteistyössä kuluttaja-asiamiehen kanssa.  

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 13.11.2017