Ajokortin voimassaolo
 

Ajokortin voimassaolo

Kaikki 19.1.2013 jälkeen myönnetyt uudet ajokortit ovat määräaikaisia.

Ajokorttisi on voimassa seuraavasti:

  • Henkilöautojen, moottoripyörien, mopojen ja traktorien ajokortit 15 vuotta kerrallaan. Täytettyäsi 65 vuotta ajokortti on voimassa enintään 5 vuotta kerrallaan.
  • Kuorma- ja linja-autojen ajokortit 5 vuotta kerrallaan. Täytettyäsi 68 vuotta ajokortti on voimassa enintään 2 vuotta kerrallaan.

Lähetämme sinulle kirjeen mikäli ajokorttisi voimassaolo on päättymässä tai ajokortin voimassa pitäminen vaatii sinulta muita toimenpiteitä.

Ajokortti voidaan myöntää edellä mainittuja määräaikoja lyhyemmäksi ajaksi, mikäli lääkärintodistus sitä edellyttää.

Kirjeet postitetaan väestötietojärjestelmään ilmoittamaasi suomalaiseen osoitteeseen. Ulkomailla asuville suomalaisille kirjeitä ei lähetetä.

vanhojen ajokorttien voimassaoloajat muuttuivat vuoden 2013 alussa

Ajokorttilain voimaantulo 19.1.2013 muutti myös ennen lakimuutosta myönnettyjen ajokorttien voimassaoloaikaa.

Ajokortit ovat voimassa enintään 18.1.2033 asti, vaikka niihin olisi merkitty myöhäisempi voimassaolopäivämäärä.

Näin ajokortin kaksoiskappaleen tilaaminen vaikuttaa ajo-oikeutesi voimassaoloaikaan.

Ajokortin voimassaolo ajokorttiluokkaa korotettaessa

Uuden ajokorttilain myötä kaikki 19.1.2013 jälkeen myönnetyt ajokortit ovat voimassa 2, 5 tai 15 vuotta riippuen siitä, sisältävätkö ne ryhmän 1 (AM120, AM121, T, LT, A1, A2, A, B, BE) vai ryhmän 2 (C1, C, C1, C1E, CE, D1E, D ja DE) ajo-oikeuksia. Näin käy siitä huolimatta, että aiempi ajokortti olisi ollut voimassa pidempään.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos sinulla on:

ennen 19.1.2013 myönnetty ryhmän 1 ajo-oikeusluokkia sisältävä ajokortti ja haluat korottaa sen ryhmän 2 ajokortiksi, ajokortin voimassaoloaika lyhenee samalla 5 vuodeksi.

  • Esim. sinulla on B-luokan ajokortti, jossa on viimeinen voimassaolopäivä 25.4.2047, ja haet korotusta BC-luokkaan, on uusi ajokortti (saatu v. 2016) voimassa vuoteen 2021.

ryhmän 1 ajo-oikeus ja korotat ajo-oikeusluokkaa saman ryhmän sisällä, uusi korttisi on voimassa 15 vuotta.

  • Esim. Sinulla on ajo-oikeusluokka B ja kortin viimeinen voimassaolopäivämäärä on 14.7. 2051, ja korotat BE-luokkaan (v. 2016), uusi ajokortti on voimassa vuoteen 2031 asti).

ryhmän 2 ajo-oikeus ja haet moottoripyörän ajo-oikeutta, uusi ajokorttisi on voimassa 5 vuotta, koska kaikki 19.1.2013 jälkeen myönnetyt ryhmän 2 ajokortit ovat voimassa vain 5 vuotta.

  • Esim. Sinulla on A1BC-ajokortti, jonka viimeinen voimassalopäivämäärä on 17.2.2056 ja haluat ABC-luokan ajo-oikeuden (v. 2016), uusi ajokorttisi on voimassa vuoteen 2021.

ryhmän 2 ajokortti ja korotat saman ryhmän sisällä ajo-oikeutta, uusi korttisi on voimassa 5 vuotta.

  • Esim. Sinulla on BC-luokan ajokortti, jonka viimeinen voimassaolopäivämäärä on vuonna 2025, ja korotat (v. 2016) BCD-luokkaan, uusi ajokorttisi on voimassa vuoteen 2021. 
 

 

Säädokset

Ajokorttilaki (386/2011)

Ajokorttidirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY ajokorteista)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 18.08.2017