Ulkomaisen ajokortin vaihtaminen suomalaiseen ajokorttiin
 

Ulkomaisen ajokortin vaihtaminen suomalaiseen ajokorttiin

EU- tai ETA-maassa myönnetyn ajokortin vaihtaminen

EU- tai ETA-valtiossa myönnetyllä ajokortilla saa ajaa Suomessa niin kauan kuin se on voimassa.

Vakinaisesti Suomessa asuva tai Suomessa vähintään 6 kuukautta opiskellut voi vaihtaa EU- tai ETA-valtiossa myönnetyn ajokortin vastaavaan suomalaiseen ajokorttiin tai hakea suomalaista ajokorttia kadonneen, anastetun tai tuhoutuneen EU- tai ETA-valtiossa myönnetyn ajokortin tilalle.

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärinlausunto, jos kortin voimassaolo on päättynyt. Kuljettajantutkintoa ei tarvitse suorittaa, jos ajokortti on yhä voimassa tai ryhmän 1 ajokortin voimassaolon päättymisestä on alle 2 vuotta tai ryhmän 2 ajokortin voimassaolon päättymisestä on alle vuosi.

Vaihtaaksesi ajokortin asioi Ajovarman palvelupisteessä. Ota mukaasi:

  • EU- tai ETA-valtiossa myönnetty ajokortti tai sen puuttuessa ajokorttiote ajokortin myöntäneen maan ajokorttiviranomaiselta ja lisäksi
  • passi tai muu virallinen henkilötodistus ja
  • kaksi valokuvaa

Lisäksi tarvittaessa:

  • lääkärinlausunto, jos vaihdettavan EU- tai ETA-valtion kortin voimassaolo on päättynyt tai haluat korottaa ajokorttiluokkaa ryhmästä 1 ryhmään 2,
  • opiskelutodistus, jos olet opiskellut Suomessa vähintään 6 kuukautta, mutta vakinainen osoitteesi ei ole Suomessa.

Uusi ajokortti postitetaan sinulle kotiin 3 viikon kuluessa siitä, kun jätät ulkomaisen kortin vaihdettavaksi. Saat täksi ajaksi väliaikaisen kortin käyttöösi.

Sopimusvaltiossa myönnetyn ajokortin vaihtaminen suomalaiseen ajokorttiin

Suomessa vakinaisesti asuva henkilö, jolla on Geneven tai Wienin tieliikennesopimusvaltioissa, Hongkongissa, Macaossa tai Taiwanissa (jatkossa sopimusvaltiot) myönnetty voimassa oleva ajokortti, voi vaihtaa ajokortin suomalaiseen A1-, A2-, A- tai B-luokan ajokorttiin ilman kuljettajantutkinnon suorittamista.

Ryhmän 2 ajo-oikeusluokkien saaminen edellyttää aina kuljettajantutkinnon (teoria- ja ajokoe) suorittamista.

Ajokortin vaihtaminen tulee tehdä kahden vuoden sisällä vakinaisen Suomessa asumisen alkamisesta, mutta kuitenkin ennen ajokortin voimassaoloajan päättymistä.

Ajokortin vaihtaminen edellyttää lisäksi, että sinulla on vähintään kuuden kuukauden ajokokemus Suomessa. Ajokokemus on voinut muodostua myös tilapäisen asumisen tai muun Suomessa oleskelun aikana.

Jos vaihdettavan ajokortin voimassaoloaika on päättynyt tai olet asunut vakinaisesti Suomessa yli 2 vuotta, sinun tulee suorittaa myös kuljettajantutkinto (teoria- ja ajokoe).


Vaihtaaksesi sopimusvaltiossa myönnetyn ajokortin Ajovarmassa, ota mukaasi:

  • passi tai muu virallinen henkilötodistus
  • kaksi valokuvaa
  • lääkärinlausunto
  • vaihdettava ulkomainen ajokortti (+ kääntäjän tekemä suomen-, ruotsin-, tai englanninkielinen käännös, jos ajokortti ei ole kirjoitettu latinalaisin kirjaimin)

Vaihdettava ajokortti jätetään hakemuksen liitteenä Ajovarmaan, josta se lähetetään Trafiin säilytettäväksi. Vaihtoprosessin ajaksi saat tilapäisen ajokortin, joka on voimassa 6 kuukautta, mutta ei pidempään kuin vaihdettava ulkomainen kortti olisi voimassa. Tilapäinen ajokortti ei oikeuta ajamaan ulkomailla.

Useimmissa tapauksissa sopimusvaltiossa myönnetyn ajokortin vaihdon käsittely Trafissa ja suomalaisen ajokortin saaminen kotiosoitteeseesi kestää noin 3 viikkoa hakemuksen jättämisestä.

Jos vaihdettavan ajokortin aitoudesta ei voida suoraan varmistua tai asiakkaalta tarvitaan lisäselvityksiä, asian käsittely voi kestää 1-4 kuukautta hakemuksen jättämisestä.

Jos olet hakenut myös ryhmän 2 ajo-oikeuksia ja sinulle myönnetään ajokorttilupa kuljettajantutkinnon suorittamiseen, saat suomalaisen ajokortin 3 viikon kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Ulkomaisen viranomaisen myöntämän ajokortin saat takaisin itsellesi vain, jos muutat kokonaan pois Suomesta. Suomalainen ajokortti tulee tällöin palauttaa Ajovarmaan.

Jos sopimusvaltiossa annettu ajokortti on myönnetty sinä aikana, kun olet asunut vakinaisesti Suomessa, ei korttia voi suoraan vaihtaa suomalaiseen ajokorttiin. Sinun tulee toimittaa luotettava selvitys saamastasi opetuksesta sekä opetussuunnitelma tai -ohjelma ja suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännös siitä Ajovarmaan.

Muussa kuin EU-, ETA tai
sopimusvaltiossa myönnetyt ajokortit

Muussa kuin EU-, ETA- tai sopimusvaltiossa myönnetyn ajokortin haltijan on haettava ajokorttilupaa, osoitettava täyttävänsä ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset ja suoritettava kuljettajantutkinto saadakseen suomalaisen ajokortin.

Hakijan tulee toimittaa Ajovarmaan aiemmassa asuinmaassa saamansa ajokortti, jonka perusteella tutkinnon vastaanottaja arvioi mahdollisen lisäopetuksen tarpeen.

Jos ajokortti on myönnetty muussa kuin Suomen tunnustamassa valtiossa tai tällaisen maan ajokortin haltijan vakituinen asuinpaikka on ollut korttia myönnettäessä Suomessa, ei sitä voi hyväksyä perusteeksi tutkinnon suorittamiselle.

Silloin henkilön on toimitettava luotettava selvitys saamastaan opetuksesta ajokokeen vastaanottajalle. Päätöksen tarvittavista muista liitteistä tekee Ajovarman tutkinnon vastaanottaja.

Uusi ajokortti postitetaa sinulle kotiin 3 viikon kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Tutustu myös

Geneven ja Wienin tieliikennesopimusvaltiot sekä EU- ja ETA-valtiot   (sopimusvaltioihin luetaan myös Hong Kong, Macao ja Taiwan)

 

Ajo-oikeudet

Ryhmä 1: AM120, AM121, T, LT, A1, A2, A, B, BE

Ryhmä 2: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 11.12.2017