Oman ajoneuvon palvelut
 

Oman ajoneuvon palvelut

Ajoneuvon sähköinen rekisteröinti

16.11.2015 alkaen ajoneuvon omistajanvaihdoksen on voinut tehdä Trafin sähköisissä palveluissa, jos ajoneuvolle on ostettu vakuutus etukäteen. Vakuutusyhtiöiden verkkopalveluissa omistajanvaihdoksen voi tehdä samalla, kun ajoneuvolle ostaa vakuutuksen. Palvelun saatavuutta voi tiedustella omasta vakuutusyhtiöstä.

Sähköinen rekisteröinti ei poista mahdollisuutta henkilökohtaiseen asiointiin. Rekisteröinnin voi hoitaa myös tuttuun tapaan rekisteröintejä tekevässä vakuutusyhtiössä, katsastustoimipaikalla tai muulla taholla, joka toimii Trafin rekisteröintikumppanina. Myös yhä useampi autoliike voi hoitaa jatkossa rekisteröinnin ajoneuvon vakuuttamisen yhteydessä.

Sähköinen varmenne korvaa rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan

Ajoneuvon sähköisen varmenteen eli rekisteröintitodistuksen korvaavan turvakoodin ansiosta omistajan vaihdon rekisteröinnin yhteydessä ei tarvitse enää esittää mitään asiakirjoja. Käytännössä myyjä hakee Trafin sähköisen asioinnin kautta ajoneuvolle varmenteen ja luovuttaa varmenteen ostajalle. Tämän jälkeen ostaja rekisteröi ajoneuvon sähköisessä palvelussa varmenteen avulla.

Varmenne on kuusi merkkiä pitkä turvakoodi, joka annetaan vain rekisteriin merkitylle omistajalle. Varmenne katsotaan rekisteröinnissä riittäväksi selvitykseksi omistusoikeudesta, ja se on saatavilla ja käytettävissä 24/7 Trafin sähköisistä palveluista. Se on voimassa 14 vrk.

 

Tarkista oman ajoneuvosi tiedot

Voit tarkistaa Trafin sähköisissä palveluissa veloituksetta omien ajoneuvojesi tietoja, joita on tallennettu Trafin ylläpitämään ajoneuvoliikennerekisteriin. Nähdäksesi ajoneuvon tietoja sinun tulee olla ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija. Siirry palveluun tästä.

 

Tarkista autosi ajoneuvoverotiedot

Ajoneuvoveroa on maksettava ajoneuvoliikennerekisteriin merkitystä henkilö-, paketti- linja- ja kuorma-autoista. Ajoneuvoveron maksaa joko rekisteriin merkitty omistaja tai haltija. Voit tarkistaa autosi erääntyneet ja erääntyvät ajoneuvoverotiedot veloituksetta Trafin sähköisissä palveluissa. Tarkistusta varten tarvitset auton rekisteritunnuksen. Siirry palveluun tästä. 

Auto on käyttökiellossa, jos sillä on maksamatonta ajoneuvoveroa.

Lue lisää ajoneuvoverosta täältä.

 

Määräaikaiskatsastus

Ajoneuvo katsastetaan määräajoin. Katsastuksessa varmistetaan ajoneuvon kunto sekä sillä ajamisen turvallisuus. Katsastuksia tehdään katsastustoimipaikoilla.

Voit tarkistaa ajoneuvosi määräaikaiskatsastuksen katsastusajankohdan veloituksetta Trafin sähköisissä palveluissa. Nähdäksesi ajoneuvon tietoja sinun tulee olla ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija. Siirry palveluun tästä.

Lue lisää määräaikaiskatsastuksesta ja muista katsastuksista täältä. 

 

Rekisteröintitodistus

Rekisteröintitodistusta ei anneta tai postiteta automaattisesti rekisteröinnin yhteydessä. I osan (teknisen osan) saat maksutta ja II osan (ilmoitusosan) maksua vastaan Trafin sähköisistä palveluista tai rekisteröintejä tekevältä katsastustoimipaikalta.

I osan tarvitset vain ulkomailla - et kotimaassa

Paperinen I osa pitää olla mukana vain, kun ajoneuvolla lähdetään ulkomaille tai Ahvenanmaalle. Et tarvitse I osaa Suomessa ajon aikana mukana, sillä poliisi pystyy näkemään ajoneuvon tiedot suoraan tietojärjestelmästä.

Määräaikaiskatsastuksesta saat katsastustodistuksen, joka on pidettävä määräaikaiskatsastuksen piiriin kuuluvissa ajoneuvoissa ajossa mukana. Katsastustodistuksesta käy ilmi ajoneuvon katsastuksessa havaitut viat sekä seuraava katsastusajankohta.

II osaa et tarvitse rekisteri-ilmoituksen tekemiseen

Et tarvitse rekisteröintitodistuksen II osaa rekisteri-ilmoituksen tekemiseen. Oman ajoneuvon rekisteri-ilmoituksia voit tehdä ilman paperista rekisteröintitodistusta Trafin sähköisissä palveluissa, vakuutusyhtiösi palveluissa tai rekisteröivällä katsastustoimipaikalla.

Sähköinen varmenne on korvannut II osan omistajanvaihdoissa. Omistajan vaihdoksia voi kuitenkin rekisteröidä II osalla jatkossakin. Jos olet myymässä ajoneuvosi, katso Käytetyn ajoneuvon myynti.

Rekisteröintitodistuksen luovuttaminen asiakkaalle henkilöpalvelussa

Uusi rekisteröintitodistus ei tulostu automaattisesti rekisteri-ilmoituksen yhteydessä. Ajoneuvon rekisteriin merkittynä omistajana saat rekisteröintejä tekevältä katsastustoimipaikalta halutessasi uuden todistuksen. Todistuksen I osa on maksuton, muttet tarvitse sitä kotimaan ajossa vaan ainoastaan, jos lähdet ajoneuvollasi ulkomaille. Jos haluat myös II osan, todistus on maksullinen. Todistusta vastaanottaessasi sinun on todistettava henkilöllisyytesi.

Ajoneuvon haltijana olet oikeutettu vastaanottamaan todistuksen I osan. Omistajan suostumuksella (valtakirja) voit vastaanottaa myös II osan. Omistaja tai haltija voi myös valtuuttaa kolmannen henkilön hoitamaan valtuuksiensa puitteissa rekisteröintiasioita puolestaan. Mikäli omistaja haluaa, että II osa luovutetaan valtuutetulle, on siitä oltava maininta valtakirjassa.

Jos henkilö asioi yrityksen puolesta ja haluaa vastaanottaa rekisteröintitodistuksen kokonaisuudessaan (I ja II osa), hänen on esitettävä yrityksen kaupparekisteriote, josta voidaan todeta nimenkirjoitusoikeus. Jos asiamiehellä ei ole nimenkirjoitusoikeutta, hänen on esitettävä toimenpiteeseen oikeuttava valtakirja.

Rekisteröintitodistuksen kääntöpuolen rekisteri-ilmoitusohjeet eivät täysin ajantasaiset

Huomioithan, että rekisteröintitodistuslomakkeen kääntöpuolelle painetut rekisteri-ilmoitusohjeet eivät enää 16.11.2015 alkaen ole täysin ajantasaiset. Tarkista siis oikeat toimintaohjeet joko www.trafi.fi-sivuilta tai rekisteröinnin neuvonnasta, puh. 029 534 5100.

Rekisteröintitodistuksen tietojen korjaus

II osaan eli ilmoitusosaan rekisteri-ilmoituksen tekemistä varten täytettyjen tietojen tulee olla yksiselitteisiä. Ilmoitusosaan tehdyt muutokset on vahvistettava allekirjoituksella.

Jos huomaat ajoneuvosi rekisteröintitodistuksella tai omissa ajoneuvotiedoissasi virheitä, ota yhteyttä rekisterineuvontaan 029 534 5100, josta saat tarkemmat ohjeet tietojen korjaamiseksi.

Kadonnut tai turmeltunut rekisteröintitodistus

Rekisteröintitodistuksen II osa ei ole enää välttämätön rekisteröintiin ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle. Jos kuitenkin haluat tehdä rekisteröinnin II osalla, mutta se on esimerkiksi revennyt, tahraantunut tai sotkettu lukukelvottomaksi, sitä ei voida hyväksyä rekisteröintiin.

Henkilö- ja yritysasiakkaat voivat tilata uuden, maksullisen rekisteröintitodistuksen Trafin sähköisestä palvelusta, mikäli ajoneuvolla ei ole tilauksen tekemistä estäviä rekisterimerkintöjä. Kadonneen tai turmeltuneen rekisteröintitodistuksen tilalle voi tulostaa uuden, maksullisen todistuksen myös rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla.

Sähköisestä palvelusta tilattaessa rekisteröintitodistus toimitetaan omistajalle postitse. Ajoneuvon haltija voi tilata kadonneen tai turmeltuneen rekisteröintitodistuksen tilalle pelkän rekisteröintitodistuksen teknisen osan (osa I), jolloin se voidaan toimittaa haltijalle postitse. Jos rekisteröintitodistus ei saavu 14 päivän sisällä tilauksesta, voi tilaaja käydä hakemassa uuden todistuksen tätä seuraavan 7 päivän kuluessa rekisteröintejä tekevältä katsastustoimipaikalta maksutta.

Vanhat rekisteröintitodistukset ja rekisteriotteet kelpaavat edelleen

Vanhanmallinen punavalkoinen rekisteriote korvautui harmonisoidulla vihreäsävyisellä rekisteröintitodistuksella toukokuun 2004 aikana (osa I, osa II). Rekisteröintitodistusta uudistettiin marraskuussa 2007 uuden ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Vuoden 2010 alussa Ajoneuvohallintokeskus AKE muodosti Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin yhdessä Ilmailuhallinnon, Rautatieviraston ja Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminnon kanssa. Tällöin myös rekisteröintitodistus päivitettiin Trafi-aikaan. Kaikki edellä mainitut rekisteröintitodistukset kelpaavat jatkossakin niin ajoneuvon rekisteröintiin kuin liikenteessä käyttöön – myös ulkomailla.

Perustietoa rekisteröintitodistuksesta ja EU-direktiivin edellytykset

Rekisteröintitodistus koostuu kahdesta osasta. Osa I (tekninen osa) sisältää ajoneuvon teknisiä tietoja sekä tiedot omistajasta ja haltijasta. Osa II (ilmoitusosa) on tarkoitettu rekisteriin tehtävien muutosten ilmoittamiseen. Molemmat osat tulostetaan A4-kokoiselle lomakkeelle, jotka ovat esipainatukseltaan samanlaiset. Rekisteröintitodistuksen osat erottaa toisistaan lomakkeen yläosaan tulostuvan asiakirjan nimen ja osan numeron perusteella.

Rekisteröintitodistus pohjautuu EU-direktiiviin (1999/37/EU) ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista. Direktiivin keskeisimpiä ajatuksia on yhdenmukaistaa EU-jäsenvaltioiden ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjojen ulkoasu ja sisältö. Näin helpotetaan asiakirjojen ymmärtämistä eri jäsenvaltioissa ja edistetään toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon vapaata liikkuvuutta.

Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoja koskeva direktiivi edellyttää, että rekisteröintitodistukseen käytettävä paperi on suojattava väärentämistä vastaan erilaisilla turvatekijöillä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on valinnut turvatekijöiksi vesileiman ja grafiikan. Vesileiman mallina on käytetty viraston logoa. Lomakkeiden vasemmassa reunassa olevassa grafiikassa (tie-elementti) toistuu sana Trafi.

Direktiivi asettaa tiettyjä vaatimuksia todistuksen sisällölle. Molemmissa osissa on oltava

 • todistuksen antaneen jäsenvaltion nimi (Suomi) ja sen kansainvälinen tunnus (FIN)
 • toimivaltaisen viranomaisen nimi (Liikenteen turvallisuusvirasto)
 • sana ”rekisteröintitodistus” sekä kyseessä olevan osan nimi (osa I tai osa II) kaikilla EU-kielillä
 • sanat ”Euroopan yhteisö” jäsenvaltion kielellä tai kielillä eli Suomessa molemmilla kotimaisilla kielillä
 • asiakirjan numero (painetaan sivun oikeaan alakulmaan).

Todistukseen tulostetaan keskeisimmät ajoneuvoliikennerekisterin tiedot. Direktiivi määrittelee todistuksen pakolliset tiedot, joita edeltävät yhdenmukaistetut yhteisön koodit. Teknisen osan eli I osan pakollisia tietoja ovat mm. tyyppi, variantti tai versio (D.2), kauppanimi (D.3) ja tyyppihyväksyntänumero (K). Edellä mainitut tiedot on merkittävä myös ilmoitusosaan eli II osaan, minkä lisäksi siihen tulee myös käyttöönottopäivämäärä (B) ja ajoneuvoluokka (J).

 

Ajoneuvon poisto liikenteestä

Tilapäinen poisto

Poista ajoneuvosi tilapäisesti liikenteestä (liikennekäytöstäpoisto), jos et tarvitse sitä vähään aikaan, mutta aikomuksesi on kuitenkin ottaa se myöhemmin uudelleen liikenteeseen. Tee
ajoneuvolle lopullinen poisto, jos et aio käyttää ajoneuvoasi
liikenteessä enää koskaan. Voit poistaa ajoneuvosi tilapäisesti liikenteestä sähköisesti joko Trafin sähköisissä palveluissa tai oman vakuutusyhtiösi sähköisessä palvelussa. Poisto tulee voimaan heti ilmoituksen tekemisen jälkeen, mutta voit ajaa ajoneuvolla ilmoitusvuorokauden loppuun saakka, kunhan ajoneuvossa on rekisterikilvet kiinni ja vakuutus on voimassa.

Tilapäisen poiston voit tehdä myös rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössäsi

Tilapäisen poiston voit tehdä myös rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössäsi, jossa et tarvitse välttämättä rekisteröintitodistuksen II osaa. Toimipaikalla henkilöllisyytesi tunnistetaan ja rekisteristä tarkistetaan, että olet kyseisen ajoneuvon omistaja tai haltija.

Älä palauta ajoneuvon rekisterikilpiä tilapäisen poiston yhteydessä, jotta ajoneuvon otto liikenteeseen olisi mahdollinen sähköisesti ja ilman lisäkuluja uusista kilvistä.

Miten tilapäinen poisto vaikuttaa ajoneuvon maksuihin?

Auton tilapäisen liikenteestä poiston ajalta (pois lukien poistopäivä) ei peritä ajoneuvoveroa. Poiston jälkeiseltä ajalta maksettu vero siirtyy palautettavaksi (mikäli sinulla ei ole avointa veroa maksettavana) tilillesi tai se hyvitetään seuraavalla verolipulla. Ilmoita tilinumerosi -palvelussa voit ilmoittaa tilinumerosi palautusta varten. Ilmoitus on kertaluonteinen, eikä tilinumero tallennu Trafin järjestelmiin. Palvelu edellyttää tunnistautumista.

Huomioithan, että jos otat ajoneuvon liikennekäytöstäpoistojen välillä liikennekäyttöön, lähetetään käyttöajalta aina vähintään 10 euron suuruinen ajoneuvoverolasku (ajoneuvoveron pienin maksuunpantava määrä).

Poiston vaikutus ajoneuvon vakuutusmaksun suuruuteen riippuu vakuutussopimuksestasi vakuutusyhtiön kanssa, joten tarkista asia omasta vakuutusyhtiöstäsi. Jos haluat päättää liikennevakuutuksesi poiston yhteydessä kokonaan, sovi siitä erikseen vakuutusyhtiösi kanssa. Huomioi, ettei rekisterikilpien palautus päätä vakuutustasi.

Voinko tehdä tilapäisen poiston, jos olen myynyt ajoneuvoni?

Jos olet myynyt ajoneuvosi, et voi enää poistaa sitä tilapäisesti liikenteestä. Tee sen sijaan luovutusilmoitus, jolla varmistat, että ajoneuvoverovelvollisuutesi ja liikennevakuutuksesi ajoneuvoon päättyvät.

Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttö

Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa saat käyttää:

 • siirtoluvalla
 • koenumerotodistuksella
 • väliaikaisrekisteröintitodistuksella (vientirekisteröintitodistuksella).

Lisäksi voit käyttää liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa liikenteessä sen päivän loppuun saakka, jona olet poiston tehnyt, jos ajoneuvossa on rekisterikilvet kiinni eikä sen vakuutus ole päättynyt. Voit myös siirtää liikennekäytöstä poistamasi ajoneuvon suorinta reittiä ennalta varaamaasi määräaikaiskatsastukseen ja sieltä korjaukseen tai säilytykseen, jos ajoneuvossa on rekisterikilvet eikä sen vakuutus ole päättynyt.

Muissa tilanteissa liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon käyttäminen on kiellettyä. Käyttökielto koskee myös liikennekäytöstä poistettuna ostettua ajoneuvoa.

Sanktiot liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon väärinkäytöksistä

Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa et saa käyttää liikenteessä kuin yllämainituissa poikkeustapauksissa.

Jos käytät ajoneuvoasi liikennekäytöstäpoiston aikana, poliisi voi ottaa ajoneuvosta rekisterikilvet ja mahdollisen rekisteröintitodistuksen pois ja määrätä ajoneuvorikkomuksesta sakon. Ajoneuvolta voidaan maksuunpanna liikenteeseen käyttöajalta ajoneuvovero jälkiverotuksena sekä rangaistusluonteinen ajoneuvoveron lisävero. Lisäveron määrä on 12 kuukauden vero viisinkertaisena, kuitenkin aina vähintään 1 000 euroa. Lisävero on ajoneuvokohtainen ja maksamaton lisävero estää ajoneuvon käytön liikenteessä. Lisäveroa ei kuitenkaan maksuunpanna, jos verovelvollinen on saanut samassa asiassa toisen rangaistuksen.

Vakuuttamattomalta ajalta Liikennevakuutuskeskus perii vakuuttamattomuusmaksua.

Liikennekäytöstäpoisto ulkomaille

Voit tehdä ilmoituksen ajoneuvosi liikennekäytöstä poistosta ulkomaille tai Ahvenanmaalle silloin, kun ajoneuvosi on todistettavasti poistunut ulkomaille tai Ahvenanmaalle. Ilmoituksen voit tehdä rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla ulkomaisen rekisteröintitodistuksen tai Suomen Tullin poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen perusteella. Ajoneuvosi verokausi sekä liikennevakuutuksen voimassaolo katkeavat ulkomaille poiston yhteydessä.

Kun ajoneuvo on ensimmäistä kertaa rekisteröity toiseen ETA-valtioon, Trafin tulisi saada kyseisen valtion rekisteriviranomaiselta ilmoitus ajoneuvon rekisteröinnistä. Ilmoituksen perusteella ajoneuvolle tehdään ajoneuvoliikennerekisteriin liikennekäytöstä poisto ulkomaille. Mikäli Trafi ei saa edellä mainittua ilmoitusta, ajoneuvon omistaja tai haltija voi toimittaa Trafiin kopion ulkomaisesta rekisteröintitodistuksesta tai Suomen Tullin poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen. Trafissa voidaan tällöin tehdä liikennekäytöstäpoisto ulkomaille.

Lopullinen poisto

Kun ajoneuvosi on tullut tiensä päähän, tee sille lopullinen poisto. Se päättää lopullisesti ajoneuvoverovelvollisuuden, vakuutusmaksut ja rekisteritunnuksen voimassaolon.

Lue lisää lopullisesta poistosta täällä.

 

Ajoneuvon otto liikenteeseen

Voit ottaa tilapäisesti liikenteestä poistetun ajoneuvosi uudelleen liikenteessä käytettäväksi (ns. liikennekäyttöönotto) sähköisesti joko Trafin sähköisissä palveluissa tai oman vakuutusyhtiösi sähköisessä palvelussa. 

Huomioithan, että jos otat ajoneuvon liikennekäytöstäpoistojen välillä liikennekäyttöön, lähetetään käyttöajalta aina vähintään 10 euron suuruinen ajoneuvoverolasku (ajoneuvoveron pienin maksuunpantava määrä).

Liikenteeseen oton voit tehdä myös rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössäsi

Voit tehdä liikenteeseen oton myös rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössäsi, jossa et tarvitse välttämättä rekisteröintitodistuksen II osaa. Toimipaikalla henkilöllisyytesi tunnistetaan ja rekisteristä tarkistetaan, että olet kyseisen ajoneuvon omistaja tai haltija. Jos olet palauttanut ajoneuvon rekisterikilvet liikennekäytöstäpoiston yhteydessä, liikenteeseen otto tulee tehdä katsastustoimipaikalla.

Voinko tehdä liikenteeseen oton jo etukäteen?

Voit tehdä ilmoituksen ajoneuvosi liikenteeseen otosta ennen ajoneuvon varsinaista käyttöönottoa samana päivänä, jolloin aiot ottaa sen liikenteessä käytettäväksi. Liikenteeseen otto on voimassa toistaiseksi eikä sitä voi tehdä etukäteen, takautuvasti tai määräajaksi.

Liikenteeseen oton edellytykset

Ajoneuvon liikenteeseen otto ei vaadi normaalisti rekisteröintikatsastusta.

Rekisteröintikatsastus vaaditaan liikenteeseen oton yhteydessä seuraavissa tapauksissa:

 • Ajoneuvolle on tehty liikennekäytöstäpoisto ulkomaille tai Ahvenanmaalle.
 • Ajoneuvolle on tehty vaurioituneena poisto.
 • Ajoneuvolle on tehty rekisteristä poisto ennen 2.11.2007 (pois lukien moottorityökone tai muu traktori kuin liikennetraktori).

Määräaikaiskatsastuksen on oltava voimassa, jotta ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä. Liikenteeseen oton voi tehdä vaikka määräaikaiskatsastus ei ole voimassa, tällöin ajoneuvo on kuitenkin käyttökiellossa.

Maksamaton ajoneuvovero estää liikenteeseen oton!
Huomioithan, että maksun päivittyminen kestää 1—3 päivää, jonka aikana voit tehdä liikenteeseen oton ainoastaan rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla esittämällä tositteen maksusta.

Kuorma-auton vetolaite

Kuorma-auton vetolaite on lähtökohtaisesti aina käytössä, kun kuorma-auto otetaan liikennekäyttöön. Vetolaitteen ei-käyttöilmoitus pitää tehdä uudestaan, kun kuorma-auto otetaan liikennekäyttöön.

Vapautus ajoneuvoveron perusverosta

Liikennekäytöstäpoisto katkaisee vapautuksen ajoneuvoveron perusverosta. Ajoneuvon liikenteeseen oton yhteydessä saat aktivoitua vapautuksen joko soittamalla tai lähettämällä sähköpostia ajoneuvoveroneuvontaan.

 

Ilmoita rekisteritietojen muutoksista

Kun omistamasi tai hallitsemasi ajoneuvon rekisteritiedoissa tapahtuu muutoksia, tee muutoksesta rekisteri-ilmoitus viipymättä, mutta viimeistään 7 päivän kuluessa muutoksen tapahtumisesta. Ilmoitettavia muutoksia ovat esimerkiksi omistajan- ja haltijanvaihdokset sekä ajoneuvon käyttöön liittyvät muutokset.

Omistaja- ja haltijatietojen muutos

Ajoneuvon omistajana voit lisätä, poistaa tai muuttaa ajoneuvosi omistaja- ja haltijatietoja. Myös haltijana voit muuttaa tietoja, jos omistaja on antanut sinulle varmenteen tai rekisteröintitodistuksen II osan tietojen muuttamista varten.

Rekisteri-ilmoituksen voit tehdä varmenteella tai voimassa olevalla rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla. Jos sinut voidaan tunnistaa ajoneuvon rekisteriin merkityksi omistajaksi tai haltijaksi, voit tehdä ilmoituksen ilman varmennetta tai ilmoitusosaa. Ilmoituksen voit tehdä Trafin tai vakuutusyhtiön sähköisissä palveluissa, rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla tai vakuutusyhtiössä, jossa ajoneuvo on vakuutettu. Rekisteri-ilmoitus on tehtävä myös liikennekäytöstä poistetulle ajoneuvolle.

Haltijalla tarkoitetaan muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt ja jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella. Ajoneuvon ensimmäisellä haltijalla tulee olla ikänsä puolesta oikeus kuljettaa kyseistä ajoneuvoa liikenteessä.

Mikäli ajoneuvon omistaja tai omistaja ja 1. haltija on yritys, rekisteriin on merkittävä haltijaksi myös ajoneuvon todellinen käyttäjä (henkilö).

Haltijan ilmoitus ajoneuvon luovutuksesta omistajalle

Ajoneuvon haltijana voit tehdä ilmoituksen haltijuudesta luopumisesta, jos haltijuutesi ajoneuvoon on päättynyt ja olet palauttanut ajoneuvon takaisin omistajalle, eikä omistaja ole tehnyt rekisteri-ilmoitusta haltijan poistosta 7 päivän kuluessa haltijuuden päättymisestä. Jos ajoneuvolla on useampia haltijoita, voidaan ilmoitus tehdä vain, jos kaikki haltijat ovat luovuttaneet ajoneuvon takaisin omistajalle.

Ilmoituksen voit tehdä joko rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla tai ajoneuvon liikennevakuutusyhtiössä.

Ilmoituksessa tulee olla

 • ajoneuvon tiedot
 • omistajan nimi- ja osoitetiedot
 • hallintaoikeuden päättymispäivä ja tieto, että ajoneuvo luovutettu takaisin omistajalle
 • haltijan/haltijoiden allekirjoitukset.

Osoite- ja nimitietojen muutos

Henkilön ei tarvitse tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta osoitteen- tai nimenmuutoksesta, koska tieto siirtyy väestörekisteristä automaattisesti ajoneuvoliikennerekisteriin. Omat henkilötiedot voi tarkistaa Trafin sähköisistä palveluista.

Yrityksen tai yhteisön ei tarvitse tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta pääyksikön osoitteen- tai nimenmuutoksesta, koska tieto siirtyy Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) automaattisesti ajoneuvoliikennerekisteriin. Yrityksen tai yhteisön on kuitenkin tehtävä erillinen osoitteen- tai nimenmuutosilmoitus silloin, kun kyseessä on joku muu toimipaikka kuin pääyksikkö, tai jos yrityksen/yhteisön tietoja ei löydy YTJ:stä.

PL- ja poste restante –osoitteet

Henkilölle voidaan ajoneuvoliikennerekisteriin viedä PL- tai poste restante -osoite, mikäli henkilöllä ei ole muuta osoitetta tai hänellä on turvakielto. Trafi saa automaattisesti tiedon, jos luonnollisen henkilön osoite muuttuu PL- tai poste restante -osoitteeksi väestötietojärjestelmässä (VTJ). Turvakiellollisen henkilön on ilmoitettava uusi osoitteensa Trafiin tietoturvasyistä kirjallisesti (Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki).

Kuolinpesän osoitteen muutos

Tieto kuolinpesän osoitteen muutoksesta ei välity automaattisesti Trafiin. Kuolinpesän osakas voi tehdä ilmoituksen osoitteen muutoksesta Trafiin joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Yrityksen tai yhteisön osoite- ja nimitietojen muutos

Yrityksen tai yhteisön ei tarvitse tehdä erillistä rekisteri-ilmoitusta pääyksikön osoitteen- tai nimenmuutoksesta, koska tieto siirtyy Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ) automaattisesti ajoneuvoliikennerekisteriin. Yrityksen tai yhteisön on kuitenkin tehtävä erillinen osoitteen- tai nimenmuutosilmoitus silloin, kun kyseessä on joku muu toimipaikka kuin pääyksikkö, tai jos yrityksen tai yhteisön tietoja ei löydy YTJ:stä.

Yritys tai yhteisö voi tehdä ilmoituksen osoitteenmuutoksesta Trafille lomakkeella Yrityksen/yhteisön osoitteenmuutosilmoitus.
Yritys tai yhteisö voi tehdä nimenmuutokset toimipaikoilleen joko Trafin sähköisessä palvelussa sähköisen tunnistamisen perusteella tai rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla lomakkeella Yrityksen/yhteisön osoitteenmuutosilmoitus.

Yritysten toimipaikkatunnukset

Yritys voi ilmoittaa Trafille saman Y-tunnuksen alla toimivista erillisistä toimipaikoista, jos tämä on tarpeen esimerkiksi yrityksen laskutuksen tai raportoinnin vuoksi. Ilmoitus tehdään rekisteröinnin yhteydessä, jossa ajoneuvoliikennerekisteriin lisätään tieto uudesta toimipaikasta. Ajoneuvoliikennerekisterissä toimipaikat erotetaan toisistaan Y-tunnuksen perässä olevalla kirjainosalla, jonka jälkeen yrityksen hallussa olevat ajoneuvot voidaan rekisteröidä tietyn toimipaikan nimiin.

Ajoneuvoveron laskutussopimusta tulee hakea erikseen jokaiselle toimipaikalle. Myös rekisteritiedoista poikkeava ajoneuvoveron laskutusosoite on ilmoitettava joko siten että sen ilmoitetaan koskevan kaikkia ajoneuvoliikennerekisterissä olevia toimipaikkoja tai toimipaikoittain jos sen halutaan koskevan vain tiettyjä toimipaikkoja. Lue lisää laskutussopimuksesta täältä.

Vakuutustietojen muutos

Ajoneuvon omistajana tai haltijana voit tehdä vakuutusyhtiön tai vakuutuksenottajan vaihdon milloin tahansa ajoneuvosi vakuutuskauden aikana. Ota tällöin yhteyttä vakuutusyhtiöösi ja tee uusi vakuutussopimus. Uudet vakuutustiedot välittyvät vakuutusyhtiöstä sähköisesti Trafin ajoneuvoliikennerekisteriin, joten tietojen muutos ei vaadi sinulta muita toimenpiteitä.

Lue lisää vakuutustietojen muutoksesta täältä. 

Käytön muutos

Ajoneuvon omistajana tai haltijana voit muuttaa ajoneuvon käytön joko yksityiseksi, luvanvaraiseksi, kouluajoneuvoksi, vuokraukseksi ilman kuljettajaa tai myyntivarastoksi (ryhmäliikennevakuutukseksi). Ilmoituksen voit tehdä rekisteröivällä katsastustoimipaikalla tai omassa vakuutusyhtiössä rekisteröintitodistuksen II osalla. Jos sinut voidaan tunnistaa ajoneuvon rekisteriin merkityksi omistajaksi tai haltijaksi, et tarvitse II osaa.

Käyttötarkoituksen muutos voi vaatia muutoskatsastuksen. Esimerkiksi yksityiskäyttöön merkitty henkilöauto on muutoskatsastettava ennen kuin sitä ryhdytään käyttämään luvanvaraisessa liikenteessä.
Ryhmäliikennevakuutetun ajoneuvon käytön muutos vaatii uuden liikennevakuutuksen.

Lisätietoja saat katsastustoimipaikoilta.


Muutoskatsastus

Ajoneuvo on muutoskatsastuksen tarpeessa, jos sen rakennetta tai käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti. Myös varusteiden lisääminen tai poistaminen saattaa aiheuttaa tarpeen muutoskatsastukseen.

Tavanomaisia katsastusta edellyttäviä muutoksia ovat esimerkiksi

 • ajoneuvoluokan tai -ryhmän muutos
 • moottorin vaihto tai muutos
 • alustasarjan asennus
 • auton mittojen ja massojen muuttaminen
 • auton käyttäminen kuljettajaopetuksessa
 • auton merkitseminen museoajoneuvoksi.

Lisätietoja muutoskatsastuksesta saat katsastustoimipaikoilta tai lukemalla täältä.

Käyttövastaavatiedon ilmoitus ja peruutus

Yrityksen on ilmoitettava ajoneuvoliikennerekisteriin käyttövastaava, mikäli yrityksen autolle ei ole merkitty rekisteriin haltijaksi henkilöä. Käyttövastaavalla tarkoitetaan täysi-ikäistä, Suomessa asuvaa henkilöä, jolla on tiedot auton kuljettajista tai joka on auton pääasiallinen kuljettaja olematta kuitenkaan sen omistaja tai haltija. Käyttövastaavalla on oltava vähintään B-luokan ajo-oikeus.

Lue lisää käyttövastaavasta täältä. 

Mistä muutoksista ei tarvitse ilmoittaa?

Rekisteri-ilmoitusta ei tarvitse tehdä seuraavista rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista

 • Henkilön nimen, osoitteen ja kotikunnan muutoksesta
 • Yrityksen päätoimipaikan nimen ja osoitteen muutoksesta
 • Henkilön kuolemasta
 • Muutos- ja kytkentäkatsastuksessa hyväksytystä ajoneuvon rakenteen tai varusteiden muuttamisesta
 • Sellaisesta rakenteen tai varusteiden muutoksesta, jota ei tarvitse esittää muutoskatsastukseen
 

Rekisteritietojen korjaus

Ajoneuvoliikennerekisteriin tehtävien rekisteri-ilmoitusten ja rekisteriin merkittävien tietojen tulee vastata todellisuutta. Trafilla on ajoneuvolain 95 §:n nojalla mahdollisuus korjata virheellisiä rekisteritietoja, jos Trafi saa selvyyden rekisterimerkintöjen virheellisyydestä.

Voit pyytää Trafilta rekisteritietojen korjausta, jos ajoneuvosi rekisterimerkinnät ovat mielestäsi virheelliset. Korjauspyynnössä tulee olla selvitys virheellisyydestä, esim. minkä vuoksi rekisteriin merkitty luovutuspäivä on väärä. Liitä pyyntöön virheellisyyttä selventävät asiakirjat kuten luovutuskirjat tai tilisiirtotositteet.

Jos rekisteritietojen korjauksella on vaikutusta johonkin toiseen osapuoleen, kuten edelliseen omistajaan tai haltijaan, korjauspyynnön tulisi olla joko osapuolten yhdessä allekirjoittama tai vaihtoehtoisesti molemmat toimittavat Trafiin omat pyyntönsä.

Voit toimittaa korjauspyynnön Trafiin joko

 • sähköpostitse osoitteeseen  (pyyntö voi olla pelkkä sähköpostiviesti, tarvittaessa molemmilta osapuolilta omat) tai
 • postitse osoitteeseen Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Ilmoita korjauspyynnössä omat yhteystietosi (puhelinnumero, sähköposti), jotta Trafi voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.

 

Museorekisteröinti

Museoajoneuvoksi voidaan rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa hyväksyä ajoneuvo, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 30 vuotta ja joka on säilytetty alkuperäistä vastaavassa kunnossa tai entisöity asianmukaisesti. Lausunnon museoajoneuvokelpoisuudesta antaa valtakunnallinen rekisteröity museoajoneuvojärjestö.

Museoajoneuvon hyväksymisestä (rekisteröinti- tai muutoskatsastus) saat lisätietoa katsastustoimipaikoilta.
Museoajoneuvolausunnon ja lisätietoa museoajoneuvoista saat museoajoneuvojärjestöiltä, esim. Suomen Automobiili – Historiallinen Klubi ry:ltä, FHRA ry:ltä ja Autohistoriallinen Seura ry:ltä.

Ajoneuvolaissa ei aseteta rajoituksia museoajoneuvojen käyttöajalle. Käyttöaikaa koskevat rajoitukset liittyvät ajoneuvon vakuutukseen ja niistä saa lisätietoja omasta vakuutusyhtiöstä.

Rekisterissä olevasta ajoneuvosta museoajoneuvo

Jos museorekisteröitävä ajoneuvo on jo rekisterissä, ajoneuvo tulee viedä muutoskatsastukseen. Katsastuksen yhteydessä vaaditaan rekisteröintitodistuksen lisäksi museoajoneuvolausunto.

Rekisteröimättömästä ajoneuvosta museoajoneuvo

Jos rekisteröimätön ajoneuvo rekisteröidään museoajoneuvoksi, ajoneuvo tulee ensin viedä rekisteröintikatsastukseen. Katsastuksen yhteydessä on esitettävä museoajoneuvolausunto.

Hyväksytyn rekisteröintikatsastuksen jälkeen asiakkaan tulee esittää seuraavat asiakirjat rekisteröinnin yhteydessä:

 • rekisteröintikatsastustodistus (josta selviää, että ajoneuvo on hyväksytty rekisteröintikatsastuksessa museoajoneuvoksi
 • omistusoikeusselvitysliikennevakuutus
 • Verohallinnon lupa rekisteröintiin (tulee ajoneuvoliikennerekisteriin sähköisesti), mikäli kyseessä on ulkomailta tuotu autoverollinen museoajoneuvo. Omistajaksi merkitään Verohallinnon ilmoittama verovelvollinen.

Ajoneuvon omistusoikeusselvityksen tulee pääsääntöisesti sisältää katkeamaton omistusoikeusketju viimeisestä rekisteriin merkitystä omistajasta lähtien. Ulkomailta maahantuodun autoverollisen museoajoneuvon omistajaksi merkitään Verohallinnon ilmoittama verovelvollinen. Autoverottoman museoajoneuvon omistusoikeusselvitys tarvitaan viimeisestä ulkomaisesta omistajasta lähtien.

Verohallinto on autoveroviranomainen ennen ensirekisteröintiä suoritettavassa autoverotuksessa. Ajoneuvon maahantuonnista vastaa Tulli.

Museoajoneuvolle voidaan myöntää museoajoneuvosarjaan kuuluva mustapohjainen museoauton tai museomoottoripyörän rekisterikilpi.

 

 
 
 

 

Sivu päivitetty 28.08.2017