Rekisterikilvet
 

Rekisterikilvet

Yleistä rekisterikilvistä

Trafi vastaa ajoneuvojen rekisteröinnistä Suomessa ja valmistuttaa viralliset rekisterikilvet. Tällä hetkellä valmistetaan kaikkiaan 28 erilaista kilpityyppiä, joiden lisäksi liikenteessä voi nähdä vanhoja kilpiä. Puolustusvoimien ajoneuvoilla ja Ahvenmaalle rekisteröidyillä ajoneuvoilla on omat kilpensä.

EU-rekisterikilvet otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2001. Ajoneuvolle annetaan automaattisesti EU-kilvet, jollei omistaja erikseen pyydä vanhanmallisia kilpiä. Ajoneuvolla olevat EU-kilvet voi halutessaan vaihtaa vanhanmallisiin kilpiin katsastustoimipaikalla.

Suomessa käytettävät rekisterikilvet valmistetaan alumiinista, jonka pinnalla on heijastava kalvo. Numerot ja kirjaimet ovat pakottamalla pinnasta kohotettuja, ja niissä on peiteväri. Pakotuskorkeus on 1–1,2 mm.

Rekisteritunnuksen numerosarja ei saa alkaa nollalla eikä nolla voi olla ainoana numerona. Kirjainyhdistelmä CD on varattu diplomaattiajoneuvoihin.

Ajoneuvon rekisteritunnukseksi annetaan normaalisti seuraava vapaana oleva tunnus. Halutessaan ajoneuvolle voi hakea haluamallaan tunnuksella varustetun erityiskilven. Erityiskilpi on muuten tavallinen kilpi, mutta siinä olevan rekisteritunnuksen voi valita tietyin rajoituksin ja sen saamisen edellytyksenä on maksullinen päätös. Erityiskilpipäätös maksaa 850 euroa.

Ajoneuvolla on ajoneuvoluokasta riippuen yksi tai kaksi kilpeä. Tietyissä tapauksissa ajoneuvolle voidaan myöntää lisäkilpi.

 

Kadonnut tai turmeltunut rekisterikilpi

Jos ajoneuvosi rekisterikilpi on kadonnut tai turmeltunut, voit tilata uuden katsastustoimipaikalla.

Ajoneuvon rekisteriin merkityn omistajan tai haltijan on tehtävä rekisterikilven katoamisesta tai turmeltumisesta kirjallinen selvitys katsastustoimipaikalla. Katsastustoimipaikalla on rekisterikilven tilauslomakkeita, joka omistajan tai haltijan on täytettävä ja allekirjoitettava. Kadonneen tai turmeltuneen rekisterikilven tilalle tilattava kilpi tai kilvet on noudettavissa tilauksen tehneeltä katsastustoimipaikalta. Kilpi tai kilvet maksetaan tilattaessa.

Kaksikilpinen ajoneuvo: vain toinen rekisterikilpi kadonnut

Asiakkaan on annettava rekisterikilven tilauslomakkeella kilven katoamisesta tarkka selvitys. Kadonneen kilven tilalle tilataan uusi rekisterikilpi, joka asiakkaan on noudettava katsastustoimipaikalta. Katsastustoimipaikka voi antaa asiakkaalle oikeuden kuljettaa ajoneuvoa enintään kuukauden ajan väliaikaisella rekisterikilvellä, johon on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus.

Kaksikilpinen ajoneuvo: molemmat rekisterikilvet kadonneet

Jos ajoneuvon molemmat rekisterikilvet ovat kadonneet, kirjallisen selvityksen lisäksi on esitettävä poliisille tehty rikosilmoitus. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa, että ajoneuvolle tehdään rekisteritunnuksen vaihdos. Tällöin asiakas saa katsastustoimipaikalta heti mukaansa uudet rekisterikilvet uudella tunnuksella, jolloin hänelle ei koidu hankaluuksia liikenteessä esimerkiksi poliisin tai Tullin kanssa.

Jos asiakas haluaa vanhan rekisteritunnuksen käyttöönsä, voi hän joutua poliisin pysäyttämäksi, koska anastusilmoitus säilyy poliisin rekisterissä, kunnes kadonneet rekisterikilvet löytyvät.

Yksikilpinen ajoneuvo: kilpi kadonnut

Jos yksikilpisen ajoneuvon, esim. mopon, ainoa kilpi on kadonnut tai anastettu, asiakkaan on esitettävä rekisterikilven tilauslomakkeen lisäksi poliisille tehty rikosilmoitus. Vaihtoehtoisesti asiakas voi esittää muun luotettavan selvityksen kilven katoamisesta. Selvitys voidaan hyväksyä, jos sen perusteella ei jää epäilystä, että rekisterikilpi olisi anastettu tai että sitä voitaisiin käyttää väärin. Katsastustoimipaikka voi antaa asiakkaalle oikeuden kuljettaa ajoneuvoa enintään kuukauden ajan väliaikaisella rekisterikilvellä, johon on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus.

 

Erityiskilpi

Voit hakea ajoneuvollesi itse valitsemaasi yksilöllistä rekisteritunnusta (erityistunnus) Trafin sähköisellä lomakkeella. Erityiskilpipäätös maksaa 850 euroa.

Jos haluat kysellä vapaita rekisteritunnuksia tai et pysty hyödyntämään sähköistä lomaketta, ota yhteys Trafin palvelunumeroon 029 534 5100 (pvm/mpm).

Erityiskilven hakeminen

Erityiskilpeä voit hakea sähköisellä erityiskilpihakemuslomakkeella. Sähköistä hakemuslomaketta ei tulosteta, vaan se lähetetään Trafiin sähköisesti.

Jos et pysty hyödyntämään sähköistä erityiskilpihakemuslomaketta, voit tilata hakemuslomakkeen Trafin palvelunumerosta  029 534 5100 ja toimittaa hakemuksen sähköpostitse osoitteeseen kilvet (at) trafi.fi, faksitse numeroon 029 534 5606 tai postitse hakemuslomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Ennen erityiskilpipäätöksen antamista ja rekisterikilpien tilaamista tulee erityiskilpihakemuksessa olla yksilöidyt tiedot ajoneuvosta, johon rekisterikilvet kiinnitetään. Hakemusta voit tarvittaessa täydentää puhelimitse 029 534 5100 tai sähköpostitse kilvet (at) trafi.fi. Täydennystä odottava hakemus on voimassa Trafissa kolme kuukautta. Erityiskilpipäätös tehdään, kun hakemuksen tiedot ovat täydelliset. Päätöksen yhteydessä tilataan rekisterikilvet.

Erityiskilpipäätöksen lunastaminen

Jos toimitat erityiskilpihakemuksen Trafiin sähköisesti, voit hakemuksessa valita joko sähköisen tai paperisen erityiskilpipäätöksen.

Sähköisen erityiskilpipäätöksen voit vastaanottaa ainoastaan, jos käytössäsi on sähköpostiosoite ja voimassa olevat henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. Tällöin sähköpostiisi lähetetään linkki, jonka kautta voit lunastaa sähköisen päätöksen verkkopankkitunnuksillasi lomakepalvelusta.

Paperinen erityiskilpipäätös lähetetään sinulle postitse.

Erityiskilpipäätöksestä peritään 850 euron maksu. Lunastamatta jätetystä päätöksestä voidaan periä maksu ulosottoteitse ilman eri päätöstä.

Erityiskilpien rekisteröinti

Maksettua erityiskilpipäätöstä vastaan voit tehdä rekisteröinnin ja vastaanottaa rekisterikilvet hakemuksessa ilmoittamallasi katsastustoimipaikalla. Katsastustoimipaikka perii maksun rekisteröinnistä ja rekisterikilvistä. Ajoneuvo on rekisteröitävä erityiskilville kolmen kuukauden kuluessa erityiskilpipäätöksen tekemisestä.

Erityiskilpipäätös on ajoneuvokohtainen. Jos haluat siirtää myönnetyt erityiskilvet toiseen ajoneuvoon, sinun pitää hakea uusi erityiskilpipäätös.

Erityiskilven rekisteritunnukseen liittyvät rajoitukset

Erityiskilven rekisteritunnukseen liittyvät rajoitukset:

 • Auton rekisterikilvessä voi olla joko 2–3 kirjainta ja enintään kolminumeroinen luku.
 • Moottoripyörän ja mopon erityiskilvessä voi olla joko 2 tai 3 kirjainta ja enintään kolminumeroinen luku, tai toisinpäin.
 • Perävaunun erityiskilpi alkaa aina P-, W- tai D -kirjaimella.
 • CD-kirjainyhdistelmä on vain diplomaattiautoille.
 • Nolla ei voi olla numero-osan alussa eikä ainoana numerona.
 • Kirjainten W, Q, Å, Ä ja Ö käytössä on rajoituksia muiden ajoneuvojen kuin autojen rekisteritunnuksissa.

Mustapohjaiset rekisterikilvet voidaan antaa joko

 • museoajoneuvolle tai ajoneuvolle, jossa on ollut aikaisemmin tällaiset kilvet,

  tai
 • ulkomailta tuodulle ajoneuvolle, joka on otettu käyttöön ennen vuotta 1972.
 

Lisäkilpi

Voit hakea Trafilta lupaa lisäkilpeä varten, jos ajoneuvosi rekisterikilpi peittyy esimerkiksi tilapäisen laitteen takia.

Trafi voi myöntää maksullisen luvan lisäkilpeä varten, jos

 • ajoneuvon etu- tai takaosassa on jokin tilapäinen laite, joka peittää rekisterikilven,
 • suomalaisella vetoautolla vedetään ulkomaista perävaunua, jota ei ole kotimaassaan rekisteröity, eli perävaunulla ei ole rekisterikilpeä.

Hakeminen

Lisäkilpeä voi hakea joko Trafin lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisesti. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee olla seuraavat asiat:

 • hakijan nimi (ajoneuvon omistaja/haltija),
 • ajoneuvon rekisteritunnus,
 • ajoneuvon merkki,
 • valmistenumeron kolme viimeistä numeroa,
 • selvitys lisäkilven käyttötarkoituksesta,
 • tarvittaessa valtakirja.

Lisäkilpihakemus toimitetaan täytettynä:

 • postitse osoitteeseen: Trafi, PL 320, 00101 Helsinki,
 • sähköpostitse osoitteeseen: ,
 • faksilla 029 534 5095.

Kilven käyttö

Lisäkilpi toimitetaan asiakkaalle postitse. Lasku kilvestä lähetetään myöhemmin. Lisäkilven kokonaishinta muodostuu luvasta lisäkilven käyttöön sekä varsinaisen rekisterikilven hinnasta (muu rekisterikilpi). Hinnan voit tarkistaa Rekisteröinnin asiakashinnat -sivulta. Lisäkilpi valmistetaan tilauksesta ja toimitusaika on noin 2–4 viikkoa.

Trafi ei toimita lisäkilven myöntämisestä erillistä päätöstä. Tieto lisäkilvestä merkitään ajoneuvoliikennerekisteriin.

Lisäkilpi tulee palauttaa, kun ajoneuvon omistaja vaihtuu. Kilpi palautetaan katsastustoimipaikalle, jossa lisäkilpitieto poistetaan. Muutos on maksuton.

 

EU-rekisterikilvet

EU-rekisterikilvet otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2001. Tästä lähtien ajoneuvoille on annettu automaattisesti EU-kilvet, jollei omistaja erikseen pyydä vanhanmallisia kilpiä. Ajoneuvolla olevat EU-kilvet voi halutessaan vaihtaa vanhanmallisiin kilpiin katsastustoimipaikalla.

Jos ajoneuvossa on EU-rekisterikilvet, se ei tarvitse erillistä kansallisuustunnusta liikkuessaan EU-alueella. EU:n ulkopuolella kansallisuustarra vaaditaan.

EU-kilpi uudella rekisteritunnuksella

Ajoneuvon vanhanmalliset rekisterikilvet voi vaihtaa EU-kilpiin katsastustoimipaikalla. Vaihdoin yhteydessä ajoneuvon rekisteritunnus muuttuu.

Ajoneuvon omistaja tai haltija voi hakea EU-rekisterikilvet katsastustoimipaikalta. Tapahtuma tehdään tunnistettuna tai rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla. Ajoneuvosta on palautettava vanhat rekisterikilvet.

Tapahtumasta peritään rekisteröinti- ja kilpimaksut.

EU-kilpi vanhalla rekisteritunnuksella

Jos ajoneuvolle halutaan EU-kilvet vanhalla rekisteritunnuksella (nykyisellä tunnuksella), rekisterikilvet tilataan katsastustoimipaikalta.

Kilpien toimitusaika on normaalisti 2 viikkoa tilauksesta. Tilaaja noutaa valmiit kilvet katsastustoimipaikalta. Noudettaessa uusia kilpiä katsastustoimipaikalta vanhat kilvet on palautettava.

EU-kansallisuustarrat

EU-kansallisuustarralla tarkoitetaan EU-maan omalla tunnuksella varustettua tarraa, joka tulee olla kiinnitettynä ajoneuvoon EU-maiden ulkopuolella liikuttaessa. Ajoneuvolla, jolla ei ole EU-kilpeä, tulee olla kansallisuustarra myös muissa EU-maissa liikuttaessa.

Suomen kansallisuustarran tunnus on FIN. Kansallisuustarran voi hankkia esimerkiksi hyvin varustetulta huoltoasemalta tai Autoliiton nettikaupasta.

Ulkomailla käytettäväksi edellytettävien kansallisuustarrojen lisäksi myynnissä on ns. EU-tarroja, joiden käyttö on vapaaehtoista. EU-tarran tai vastaavan EU-merkin käyttö ei korvaa kansallisuustarraa ulkomailla liikuttaessa.

EU-kansallisuustarrojen kiinnittäminen

Kansallisuustarra tulee kiinnittää ajoneuvoon näkyvälle paikalle, kuten takaluukkuun tai ikkunaan.

Ajoneuvolle kuuluvien rekisterikilpien tai siirtomerkkien tulee olla luettavissa ilman vaikeuksia. Muita tarroja tai merkkejä ei saa kiinnittää rekisterikilpeen tai sen välittömään läheisyyteen. Siirtomerkki voidaan kuitenkin kiinnittää rekisterikilven päälle, jos rekisterikilpi peittyy kokonaisuudessaan.

 

Rekisterikilpien haltuunotto

Jos ajoneuvosi rekisterikilvet on otettu viranomaisen haltuun valvonnallisesta syystä, voit noutaa rekisterikilvet katsastustoimipaikalta suoritettuasi viranomaisen vaatiman toimenpiteen. Haltuunotettuja rekisterikilpiä säilytetään katsastustoimipaikalla 3 kuukautta, jonka jälkeen ne romutetaan.

 

Rekisterikilpien puhdistus

Rekisterikilpien tunnuksen on oltava liikenteessä luettavissa, joten kilvet tulee tarvittaessa puhdistaa. Yleensä kilpien puhdistus tapahtuu ajoneuvon pesun yhteydessä. Kilpi voi kuitenkin vaatia erityistä puhdistamista. Silloin puhdistusmenetelmän valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä kilven valmistuksessa käytetyt materiaalit asettavat rajoituksia käytettäville puhdistusaineille.

Kilpien puhdistukseen voi käyttää:

 • tavanomaisia kotitalouteen tarkoitettuja puhdistusaineita (esim. astianpesuaine),
 • aromaattivapaata mineraalitärpättiäalifaattisia hiilivetyjä sisältäviä liuottimia (esim. moottorinpesuaine).

Kilpien puhdistukseen ei saa käyttää:

 • puhdistusaineita, jotka sisältävät aktiivista klooria,
 • liuottimia, jotka sisältävät huomattavia määriä alifaattisia alkoholeja, ketoneita tai estereitä tai aromaattisia liuotteita (esim. etanoli, asetoni, tolueeni, tinneri),
 • liuottimia, jotka sisältävät kloorattuja hiilivetyjä,
 • maalinpoistoon tarkoitettuja aineitabensiiniä,
 • lasinpesunestettä.
 

Rekisterikilpien historiaa

 • Suomen itsenäisyyden alussa 1917–1922 käytettiin erilaisia rekisterikilpiä kaupungeittain.
 • Vuosina 1922–1929 normaali kilpi oli valkopohjainen ja siinä oli läänitunnus ja enintään nelinumeroinen luku.
 • 1930–1940-luvuilla käytettiin vuosittaisia kilpiä: parittomina vuosina käytettiin mustia merkkejä valkoisella pohjalla ja parillisina vuosina valkoisia merkkejä mustalla pohjalla. Tunnuksessa oli läänitunnus, välimerkki ja enintään nelinumeroinen luku. Kilvessä vasemmalla oli sinetti ja vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa.
 • Vuonna 1950 vuosittaiset kilvet poistuivat. Normaalikilven tunnuksessa oli kaksi kirjainta, välimerkki ja enintään kolminumeroinen luku valkoisin merkein mustalla pohjalla. Ensimmäinen kirjain oli läänitunnus.
 • Vuonna 1960 kilpeen tehtiin valkoinen reunus. Kirjaimia oli kolme ja numeroita yksi tai kaksi.
 • Vuonna 1972 nykyinen kilpityyppi otettiin käyttöön.
 • Vuonna 1996 auton kilven kokoa pienennettiin. Vanhat mitat ovat 123 mm x 342 mm ja 123 mm x 397 mm.
 • Vuonna 2000 siirtokilpi muuttui siirtomerkiksi.
 • Vuonna 2001 otettiin käyttöön EU-kilvet autoihin, perävaunuihin sekä moottoripyöriin.
 • Vuonna 2008 moottoripyörille annettava tunnus muuttui. Ennen vuotta 2008 tunnus muodostui 2–3 kirjaimen perässä olevasta, enintään kolminumeroisesta luvusta. Vuoden 2008 jälkeen annetuissa tunnuksissa on enintään kolminumeroisen luvun jälkeen 2-3 kirjainta.
 • Vuonna 2012 auton pieni valkopohjainen kilpi korvasi auton vanhanmallisen rekisterikilven.
 • Vuonna 2013 aloitettiin perävaunujen korkeiden EU-kilpien valmistus.
 

Ajoneuvojen kansallisuustunnukset

Taulukko ajoneuvojen kansallisuustunnuksista löytyy täältä.

 

Suomessa käytettävät rekisterikilvet

Seuraavilla sivuilla esitellään Suomessa käytettäviä rekisterikilpiä.

Suomeen rekisteröidyille ajoneuvoille annetaan automaattisesti EU-rekisterikilvet. Ajoneuvolle voidaan halutessa tilata kilvet ilman EU-merkintää. Ajoneuvolle voi myös hakea maksullisen erityiskilven (ks. yllä), jonka rekisteritunnuksen voi itse valita.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rekisterikilpiasiat
Puhelin 029 534 5100 (pvm/mpm)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 10.04.2017