Siirtoluvan hakeminen
 

Siirtoluvan hakeminen

Siirtolupa myönnetään hakemuksesta. Hakemuksen voi täyttää rekisteröivällä katsastustoimipaikalla tai Tullin toimipisteessä. Hakemuksen voi täyttää myös etukäteen ja toimittaa sen rekisteröivälle katsastustoimipaikalle tai Tullin toimipisteeseen. Siirtolupa voidaan myöntää korkeintaan 7 päivää ennen luvan voimaan astumista.

Siirtolupahakemuksessa on ilmoitettava kaikki hakemuksessa vaaditut tiedot. Ajoneuvon valmistenumeron ilmoittaminen on ehdoton edellytys siirtoluvan saamiseksi. Ajoneuvon käyttötarkoituksen tulee täyttää rekisteröintiasetuksen tai autoverolain edellytykset. Ajoneuvolla ei saa olla maksamatonta ajoneuvoveroa. Hakijan tai asiamiehen henkilöllisyys tarkistetaan siirtoluvan hakemisen yhteydessä.

Siirtolupahakemus toimii samalla myös siirtoliikennevakuutushakemuksena. Siirtoliikennevakuutuksen voimassaolo on sidottu siirtoluvan voimassaoloon. Siirtoliikennevakuutuksen myöntää Liikennevakuutuskeskus (LVK). Siirtolupa on mahdollista myöntää myös ilman siirtoliikennevakuutusta. Tällöin hakijalla on oltava voimassa oleva jatkuva liikennevakuutus tai tarvittaessa hakijalle myydään uusi yksittäinen liikennevakuutus.

Liikennekäytöstä poistetulle ajoneuvolle tulee ottaa siirtoliikennevakuutus. Kilpailukäyttöön haettavassa siirtoluvassa voidaan kuitenkin käyttää myös ajoneuvon jatkuvaa liikennevakuutusta.

Yhteystiedot

Siirtovakuutus
Liikennevakuutuskeskus

 

Asiakaspalvelu ja yhteystiedot

 
 

 

Sivu päivitetty 31.08.2018