• FI

  • FI

Lopullinen poisto
 

Lopullinen poisto

Ajoneuvolle ajoneuvoliikennerekisteriin tehtävä lopullinen poisto päättää ajoneuvoverovelvollisuuden ja vakuutusmaksut. Myös rekisteritunnuksen voimassaolo päättyy. Lopullisesti poistettua ajoneuvoa ei voi ottaa enää liikennekäyttöön.

Lopullinen poisto romutustodistuksella

Romudirektiivin alaisen ajoneuvon eli henkilö- tai pakettiauton tai kolmipyöräisen mopon poistaminen rekisteristä on maksutonta. Romuajoneuvon omistaja voi toimittaa romuajoneuvonsa maksutta Suomen Autokierrätys Oy:n valtuutettuun romuajoneuvojen vastaanottopisteeseen romutettavaksi. Ajoneuvo voidaan toimittaa kilpineen. Vastaanottopiste tarkistaa luovuttajan oikeuden luovuttaa romuajoneuvo. Vastaanottopiste myöntää ajoneuvon luovuttajalle romutustodistuksen todistukseksi ajoneuvon lopullisesta poistamisesta. Vastaanottopiste huolehtii rekisteristä poistosta oman kierrätysoperaattorinsa kanssa, joten ajoneuvon luovuttajan ei tarvitse itse tehdä ilmoitusta romuajoneuvon rekisteristä poistamisesta.

Lopullinen poisto viranomaisselvityksellä

Mikäli romudirektiivin alainen ajoneuvo eli henkilö- tai pakettiauto tai kolmipyöräinen mopo on tuhoutunut esimerkiksi kolarissa tai tulipalossa, ajoneuvon omistaja voi pyytää lopullista poistoa Trafista. Omistajan tulee tällöin toimittaa Trafiin allekirjoittamansa pyyntö poistosta, jonka liitteenä on poliisin tai palo- ja pelastuslaitoksen antama viranomaisselvitys ajoneuvon tuhoutumisesta. Asiakirjat toimitetaan Trafin kirjaamoon.

Lopullinen poisto ulkomailla romutetulle tai tuhoutuneelle ajoneuvolle

Mikäli romudirektiivin alainen ajoneuvo eli henkilö- tai pakettiauto tai kolmipyöräinen mopo on romutettu tai tuhoutunut ulkomailla, ajoneuvon omistaja voi pyytää lopullista poistoa Trafista. Omistajan tulee tällöin toimittaa Trafiin allekirjoittamansa pyyntö poistosta, jonka liitteenä on ulkomainen romutustodistus tai viranomaisselvitys. Asiakirjat toimitetaan Trafin kirjaamoon.

Vakuutusyhtiön tai kunnan tekemät poistot

Vakuutusyhtiöt hoitavat lunastamiensa tuhoutuneiden ajoneuvojen lopulliset poistot toimittamalla ajoneuvot romuajoneuvojen vastaanottopisteeseen.

Lunastetut vaurioituneet ja anastetut ajoneuvot poistetaan liikennekäytöstä.

Kunnat toimittavat ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla omistukseensa siirtyneet romuajoneuvot lopullista poistoa varten virallisiin vastaanottopisteisiin. Muut kuin romuajoneuvot poistetaan liikennekäytöstä.

Romudirektiivin ulkopuolisten ajoneuvojen lopulliset poistot

Romudirektiivin soveltamisalaan kuulumattomien ajoneuvojen kuten kuorma- ja linja-autojen, mopojen, moottoripyörien, mönkijöiden, traktoreiden, työkoneiden sekä moottorikelkkojen lopulliset poistot tehdään Trafissa. Ajoneuvon omistajan tulee toimittaa Trafin kirjaamoon luotettava kirjallinen selvitys ajoneuvon tuhoutumisesta tai romuttamisesta. Selvitykseen tulee omistajan allekirjoituksen lisäksi kahden todistajan allekirjoitukset ja nimenselvennykset sekä osoitteet ja syntymäajat. Selvityksen liitteenä on oltava tuhoamisesta vastanneen tahon todistus, mikäli ajoneuvoa ei ilmoiteta itse puretuksi.

Muualla verkossa

 

Yhteystiedot

Rekisteröinnin neuvonta
Puhelin 029 534 5100 (pvm/mpm)
neuvonta(at)trafi.fi

 

 

 
 
Sivu päivitetty 05.08.2015