Rekisteröintivelvollisuus
 

Rekisteröintivelvollisuus ja rekisteri-ilmoituksen määräaika

Ajoneuvolain 64 §:n mukaan liikenteessä käytettävä moottoriajoneuvo on rekisteröitävä ja sille tapahtuvista muutoksista ilmoitettava rekisteriin.

Rekisteri-ilmoitus pitää tehdä rekisteröintitoimipisteessä mahdollisimman pian, viimeistään 7 päivän sisällä muutoksen tapahtumisesta. Muutospäivää ei lasketa mukaan määräaikaan (esim. jos muutos on tapahtunut keskiviikkona, ilmoituksen voi tehdä vielä seuraavan viikon keskiviikkona). Jos määräajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, ilmoituksen voi tehdä vielä seuraavana arkipäivänä. Myös liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon omistaja- ja haltijamuutoksista on tehtävä rekisteri-ilmoitus määräajassa. Ilmoitukset ajoneuvon liikennekäytöstäpoistosta ja liikennekäyttöönotosta tehdään aina kuluvana päivänä.

Rekisteröintivelvollisuus koskee liikenteessä käytettävää moottoriajoneuvoa tai siihen liitettävää perävaunua. Rekisteri-ilmoituksen laiminlyöjä syyllistyy ajoneuvorikkomukseen. Laiminlyönnin johdosta poliisi voi poistaa ajoneuvon rekisterikilvet sekä antaa sakkorangaistuksen.

Poikkeukset rekisteröintivelvollisuuteen

Rekisteröintivelvollisuus ei koske

• ajoneuvoa, jota käytetään yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä (tarkoittaa myös maasto- ja jalankulkuliikennettä) työmaalla, tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella
• muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa
• sadon tuottamiseen, sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettua tai varustettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria tai vastaavaa moottorityökonetta
• perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi L-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon
• muihin ajoneuvoihin kuin autoon kytkettävää hinattavaa laitetta
• rekeä.

Vaikka ajoneuvoa ei tarvitsisi rekisteröidä, täytyy sille joissain tilanteissa ottaa liikennevakuutus. Lisätietoja vakuuttamisvelvollisuudesta saa omasta vakuutusyhtiöstä tai Liikennevakuutuskeskuksesta.

Mönkijöiden rekisteröintivelvollisuudesta

Ajoneuvolainsäädäntö ei tunne mönkijä-nimistä ajoneuvolajia. Jos kansanomaiselta nimeltään mönkijäksi kutsuttu ajoneuvo on EY-tyyppihyväksytty johonkin seuraavista ajoneuvoluokista, koskee ajoneuvoa rekisterisöintivelvollisuus, kun sitä käytetään yleisessä tieliikenteessä:

• kolmipyöräinen mopo (L2e-luokan ajoneuvo)
• kolmipyörä (L5e)
• kevyt nelipyörä (L6e)
• nelipyörä (L7e).

Muunlaiset mönkijät ovat maastoajoneuvoja, eikä niitä siten voida rekisteröidä yleiseen tieliikenteeseen.

Täältä löydät lisää tietoa ajoneuvoluokista.

Yhteystiedot

Rekisteröinnin neuvonta
Puhelin 029 534 5100 (pvm/mpm)
asiakaspalvelu(at)trafi.fi

 
 
 

 

Sivu päivitetty 21.04.2016