Kansainväliset sopimukset
 

Kansainväliset sopimukset

 • Wienin tieliikennesopimus (SopS 30/1986)
  Wienissä vuonna 1968 tehty tieliikennettä koskeva yleissopimus. Korvaa sopimukseen liittyneissä maissa Genevessä vuonna 1949 tehdyn tieliikennettä koskevan yleissopimuksen (SopS 11/1959). Muutostiedot löytyvät tästä.
 • Geneven sopimus eli E-sääntösopimus (SopS 70/1976) Genevessä vuonna 1958 tehty yleissopimus, joka koskee moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista. Muutostiedot löytyvät tästä.
 • Ajoneuvoja ja niiden osia koskevat E-säännöt
  YK:n Euroopan talouskomissio UNECE:n yhteydessä tehdyt sopimukset
 • Gtr-sopimus eli globaalisopimus (SopS 54/2001)
  Genevessä vuonna 1998 tehty sopimus, joka koskee pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista. Muutostiedot löytyvät tästä.
 • Katsastussopimus (SopS 35/2001)
  Wienissä vuonna 1997 tehty sopimus, joka koskee määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymistä ja katsastusten vastavuoroista tunnustamista. Muutostiedot löytyvät tästä.
 • Normi 1 ja 2
  Katsastussopimukseen liitetty normi 1 ympäristöominaisuuksien tarkastamisesta määräaikaiskatsastuksessa sekä normi 2 liikenneturvallisuusominaisuuksien tarkastamisesta määräaikaiskatsastuksessa
 • CEMT-sopimus (SopS 52/1977)
  Brysselin vuonna 1953 tehty Euroopan kuljetusministerikonferenssia (CEMT) koskeva pöytäkirja
 • Interbus-sopimus (SopS 67/1983)
  Linja-autoilla tapahtuvaa satunnaista kansainvälistä liikennettä koskeva sopimus
 • SopS 51/86
  Sopimus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä ajokortin ja ajoneuvon rekisteröinnin keskinäisestä hyväksymisestä
 • ADR-sopimus (SopS 23/1979)
  Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus. Muutostiedot löytyvät tästä.
 • SopS 12/1967
  Yleissopimus kansainvälisessä tavarankuljetuksessa käytettävien ajoneuvojen verottamisesta
 • SopS 9/1967
  Yleissopimus kansainvälisessä matkustajakuljetuksessa käytettävien ajoneuvojen verottamisesta
 • SopS 22/1956
  Yleissopimus yksityiskäyttöisten kansainvälisessä liikenteessä olevien maantiekulkuneuvojen verottamisesta
 • SopS 17/1992
  Eurooppalainen SOPIMUS kansainvälisistä pääliikenneväylistä (AGR-sopimus)
  - Valtioneuvoston asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteen I muutoksesta (SopS 98/2017)
  - E45-tien ulottuvuuteen kohdistuvat muutokset
  - muistio

 

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 04.12.2017