Takaisinkutsut
 

Takaisinkutsut

Ajoneuvomallin valmistajan, valmistajan edustajan tai maahantuojan tulee ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiin valmistajan julkaisemasta takaisinkutsukampanjasta, jos auton, moottoripyörän ja muiden L-luokkaan kuuluvien ajoneuvojen sekä perävaunun ajoneuvomallissa tai osassa tällaista mallia olevista ajoneuvoista todetaan virhe tai poikkeama, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa liikenneturvallisuudelle tai huomattavaa haittaa ympäristölle taikka terveydelle. Lähtökohtaisesti tällainen vika tai puute on sellainen, että se johtaisi määräaikaiskatsastuksessa ajoneuvon hylkäykseen.

Ajoneuvon valmistaja, valmistajan edustaja ja maahantuoja ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että virhe tai poikkeama korjataan kaikkien Suomessa käytössä olevien ajoneuvojen osalta. Niiden on myös ilmoitettava Trafiin, kun ao. takaisinkutsukampanja on valmis ja kaikki ajoneuvot korjattu.

Mikäli korjausvelvoitteen piiriin kuuluvia ajoneuvoja ei saada valmistajan, valmistajan edustajan ja maahantuojan toimin korjautettua, Trafi lähettää korjaamattomien ajoneuvojen omistajille kehotuksen viedä ajoneuvonsa korjattavaksi.

Mikäli ajoneuvoa ei toimiteta korjattavaksi, Trafi tallentaa ajoneuvon rekisteritietoihin merkinnän keskeneräisestä takaisinkutsukampanjasta. Rekisterimerkintä estää ajoneuvon hyväksymisen seuraavassa määräaikaiskatsastuksessa

Trafi voi myös estää sellaisen ajoneuvon käytön, jota ei kehotuksista huolimatta viedä korjattavaksi, tekemällä ajoneuvolle liikennekäytöstä poistoa koskevan merkinnän rekisteriin, määräämällä ajoneuvon ajokieltoon tai muilla keinoin.

Jos kampanjaan kuuluva ajoneuvo hylätään katsastuksessa kampanjassa korjattavan vian tai puutteen takia, on valmistajan tai valmistajan edustajan annettava ajoneuvon omistajalle todistus, kun vika tai puute on korjattu.

Ajoneuvojen takaisinkutsukampanjat 2003–2010

Käynnissä olevat ja jo päättyneet Trafiin ilmoitetut takaisinkutsukampanjat

Trafi seuraa takaisinkutsukampanjoiden toteutumista ylläpitämällä takaisinkutsukampanjataulukkoa, joka sisältää sekä käynnissä olevat että päättyneet takaisinkutsukampanjat.

Taulukoista ilmenevät ne valmistajien edustajien Trafiin ilmoittamat kampanjat ja viat, jotka valmistajien näkemyksen mukaan aiheuttavat merkittävää vaaraa liikenneturvallisuudelle tai huomattavaa haittaa ympäristölle taikka terveydelle (ajoneuvolaki 1090/2002, 86 §). Vähäisempiä vikoja koskevista kampanjoista laki ei velvoita ilmoittamaan Trafiin.

Takaisin kutsuttavat ajoneuvot on yksilöity taulukossa kertomalla merkki, malli ja tyyppihyväksyntänumero. Se, koskeeko takaisinkutsu juuri tiettyä ajoneuvoa, voidaan selvittää vertaamalla edellä mainittuja yksilöintitietoja ajoneuvon rekisteröintitodistuksessa oleviin tietoihin tai ottamalla yhteyttä kampanjaa hoitavaan yritykseen.

Kaikissa yksittäistä takaisinkutsujakampanjaa koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä kampanjaa hoitavaan yritykseen, jonka puhelinnumero löytyy taulukosta.

Asiointipalvelut

 

Säädökset

 

Yhteystiedot

Puhelin 029 534 5000 (pvm/mpm)

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
PL 320
00101 Helsinki

 
 
 
Sivu päivitetty 19.12.2013