Takaisinkutsut
 

Takaisinkutsut

Ajoneuvon valmistajan on käynnistettävä takaisinkutsukampanja, jos sen valmistamassa ajoneuvomallissa (tai sen osassa) havaitaan korjaamista vaativa vakava virhe tai poikkeama.

Vakavaksi luokiteltu virhe tai poikkeama aiheuttaa vakavaa vaaraa liikenneturvallisuudelle tai huomattavaa haittaa ympäristölle tai terveydelle. Lähtökohtaisesti tällainen vika tai puute johtaisi ajoneuvon hylkäämiseen määräaikaiskatsastuksessa.

Ajoneuvon valmistaja voi järjestää myös vähäisempien virheiden tai puutteiden takia ns. huolto-/korjauskampanjoita.

Takaisinkutsukampanjat koskevat autoja, moottoripyöriä ja muita L-luokan ajoneuvoja tai perävaunuja sekä traktoreita, niiden perävaunuja ja vedettäviä, vaihdettavissa olevia laitteita.

Takaisinkutsukampanja ja ajoneuvon omistaja

Takaisinkutsukampanjaan kuuluvan ajoneuvon omistaja saa  kehotuksen toimittaa ajoneuvo korjattavaksi takaisinkutsukampanjaan kuuluvan vian tai puutteen vuoksi. Viat tai puutteet korjataan maksutta.

Jos omistaja ei toimita ajoneuvoa korjattavaksi, lähettää Trafi omistajalle erillisen kehotuksen ja tallentaa rekisteritietoihin merkinnän keskeneräisestä takaisinkutsukampanjasta. Merkintä estää ajoneuvon hyväksymisen katsastuksessa. Jos ajoneuvoa ei toimiteta kehotuksista huolimatta korjattavaksi, Trafi voi määrätä ajoneuvolle ajokiellon.

Trafin ylläpitää tietokantaa takaisinkutsukampanjoista

Trafi seuraa takaisinkutsukampanjoiden toteutumista ja ylläpitää tietokantaa Trafille ilmoitetuista takaisinkutsukampanjoista.

Tietokanta sisältää sekä käynnissä olevat että päättyneet takaisinkutsukampanjat.

 

 Takaisinkutsut

Takaisinkutsutietokanta

 

Säädökset

 

Yhteystiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
PL 320
00101 Helsinki

Trafin vaihde 029 534 5000 (pvm/mpm)

 
 
 

 

Sivu päivitetty 09.05.2018