Hankeavustus
 

Hankeavustus

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustus on tarkoitettu kunnille, kuntayhtymille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille alueellisiin ja paikallisiin tieliikenteen turvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin ja kokeiluihin sekä tieliikenteen turvallisuustutkimuksiin.

 

Vuoden 2018 hankeavustusten haku on päättynyt ja saajat on valittu. Tänä vuonna avustusta alueelliseen liikenneturvallisuustyöhön myönnettiin 11 hankkeelle yhteensä 198 500 euron arvosta.

Vuoden 2018 hakukierroksella toivottiin hankehakemuksia erityisesti seuraavista tieliikenteen turvallisuuden kannalta tärkeistä teemoista:

  • Koulumatkojen turvallisuus
  • Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus maankäytön suunnittelussa

Ensimmäisen teeman taustalla ovat monissa kunnissa ajankohtaiset koulumatkojen turvallisuuteen liittyvät huolet. Toisella teemalla halutaan tukea kävelyn ja pyöräilyn turvallista edistämistä. Erityisesti koulumatkojen turvallisuus innosti hakijoita, ja hakemuksista kävi ilmi, että uusien koulujen rakentaminen ja koululaisten saattoliikenteen ongelmat ovat ajankohtaisia monissa kunnissa. Avustusta saaneet hankkeet on listattu Hankkeet 2018 -sivulle.

 

Yleistä hankeavustuksesta

Hankeavustuksella halutaan tukea uudenlaisten toimintatapojen ja ideoiden kokeilua ja käyttöönottoa. Hankeavustuksella voidaan tukea myös liikennekäyttäytymisen, liikennejärjestelmän tai liikenteen turvallisuustiedon parantamiseen liittyvää soveltavaa tutkimusta, joka pureutuu erityisesti alueellisen ja paikallisen liikenneturvallisuustyön teemoihin. Hankeavustuksella ei ole tarkoitus rahoittaa liikenneturvallisuustyön vakiintunutta perustoimintaa.

Tavoitteena on tukea sellaisia kokeiluja ja tutkimuksia, joiden kokemuksista ja tuloksista muutkin kunnat ja toimijat voivat hyötyä.

Valtionavustusta voidaan myöntää 50 % tai 75 % hyväksyttävistä kustannuksista. Kokeilu- ja kehittämishankkeiden osalta hyväksyttävinä kustannuksina pidetään suunnittelusta, projektinhallinnasta ja toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tutkimushankkeiden osalta hyväksyttäviä kustannuksia ovat tutkimuskustannukset.

Hankeavustusta ei myönnetä kokeiluihin tai tutkimuksiin liittyvien liikenneinfrastruktuuri-investointien rahoittamiseen.

 


 

Hankeavustuksen hakeminen 2018

 

Hankkeen raportointi 2018

 

Ilmoittaudu postituslistalle

Jos haluat ajantasaista tietoa hankeavustuksesta, ilmoittaudu postituslistalle.

Etunimi *
Sukunimi *
Organisaatio *

 
 
 

 

Sivu päivitetty 13.09.2018