Hankkeet 2017
 

Hankkeet 2017

Trafi sai vuoden 2017 hankehaussa yhteensä 27 hanke-ehdotusta. Hankeavustuksia myönnettiin erityisesti seuraaviin tieliikenteen turvallisuuden kannalta tärkeisiin teemoihin:

  • Koulumatkojen turvallisuus
  • Liikenneturvallisuus osana kuntalaisten hyvinvointia.

Ensimmäisen teeman taustalla on monissa kunnissa ajankohtaiset koulumatkojen turvallisuuteen liittyvät huolet. Toisella teemalla halutaan tuottaa uutta tietoa poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyön tueksi ja löytää uusia tapoja juurruttaa liikenneturvallisuus eri toimialojen työhön.

Hankeavustus myönnettiin 13 hankkeelle

  HAKIJA HANKKEEN NIMI MYÖNNETTY AVUSTUS (€) HAKIJAN YHTEYS-
HENKILÖ
TRAFIN
YHTEYS-
HENKILÖ
1 Askolan kunta Askolan koulun koulureittien ja koululaisten liikenneturvallisuus 13 299 Esko Halmesmäki Riikka
Rajamäki
2 Espoon kaupunki Älykkäät tiedonkeruutavat liikennesuunnittelun apuna – Case Espoon koulureitit 15 314 Antti
Savolainen
Hanna
Strömmer
3 Forssan kaupunki Hidastaen turvallisuutta –
Uutta näkökulmaa hidasteratkaisuihin (HITU -hanke)
4 350 Anniina
Töttölä
Jussi
Pohjonen
4 Hyvinkään kaupunki Järjestelmällisyyttä ja yksinkertaisuutta koulumatkojen liikenneturvallisuuden edistämiseen helpon työkalun avulla 18 141 Marjukka
Aronen
Annu
Korhonen
5 Imatran kaupunki Koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantaminen Imatralla - Suojatiet ja some 8 260 Päivi
Pekkanen
Inkeri
Parkkari
6 Jyväskylän kaupunki Turvallisempi koulutie Jyväskylässä. Tutkimus vaihtuvien varoitus- ja nopeusrajoitusyhdistelmämerkkien vaikutuksesta ajonopeuksiin koulujen välittömässä läheisyydessä 21 000 Timo
Vuoriainen
Jussi
Pohjonen
7 Järvenpään kaupunki Suojateiden liikenneturvallisuuskampanjoiden vaikuttavuuskokeilu Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa 9 300 Sari
Piela
Mikko
Räsänen
8 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk TurVaa – Turvaa vaalien. Jakelulogistiikka koulujen ja päiväkotien ympäristössä

Hankkeen loppuraportti
12 500 Olli-Pekka
Brunila
Riikka
Rajamäki
9 Kirkkonummen kunta Turvalliset koulukuljetukset ja joukkoliikenne Kirkkonummella - Toimintamalleja koulukuljetuksella tehtävien koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantamiseksi 25 060 Tiina
Koivisto
Inkeri
Parkkari
10 Oulun kaupunki Koulumatkan tienylityksien turvallisuuden arviointi haja-asutusalueilla 10 200 Marjut
Nurmivuori
Annu
Korhonen
11 Vantaan kaupunki Läheltä piti -tilanteiden analysointimenetelmä 45 260 Olli
Tamminen
Mikko
Räsänen
12-13 Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry:n hankkeille "Liikennepartiolaiset" ja "Turvaa teille - äideille ja lapsille; liikennekasvatusta maahanmuuttajaäideille ja -lapsille" myönnettiin avustusta, mutta ne eivät käynnistyneet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hankkeen raportointi 2017

Hankekortti 2017 (docx)
Raportointiohje 2017 (pdf)
Raportointilomake 2017 (docx)
Kustannusarvio- ja seurantalomake 2017 (xlsx) 

 

 

Sivu päivitetty 12.09.2018