Yleisavustus
 

Yleisavustus

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan yleisavustus on tarkoitettu lailla säädettyjen tehtävien hoitajille eli Liikenneturvalle ja Liikennevakuutuskeskuksen yhteydessä toimivalle Onnettomuustietoinstituutille, sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselle.

 

 

Vuoden 2017 alusta yleisavustuksiin tarkoitettu määräraha määritellään vuosittain valtion talousarviossa. Rahoitus myönnetään valtionavustuksina ja valtionapuviranomaisena toimii Trafi. Aiemmin em. tahojen rahoituksesta määrärahoista päätti sosiaali- ja terveysministeriö.

Liikenneturvan pitkäjänteinen toiminta on monipuolista eri ikä- ja tienkäyttäjäryhmiin kohdistuvaa viestintää, koulutusta ja kasvatusta. Liikenneturva on tärkeä asiantuntijakumppani alueellisessa liikenneturvallisuustyössä, se tukee ja aktivoi kunnallista liikenneturvallisuustyötä valtaosassa Suomen kuntia. Liikenneturvan yhteistyö liikenteen ja kansalaistoiminnan järjestöjen kanssa on monipuolista.

Liikennevakuutuskeskuksen yhteydessä toimivan Onnettomuustietoinstituutin (OTI) organisoima tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien alueellisten tutkintalautakuntien toiminta tuottaa kansainvälisestikin arvioiden aivan erityistä tietopohjaa. Tutkituista onnettomuuksista koottua onnettomuustietorekisteriä hyödynnetään laajasti valtakunnallisen ja alueellisen työn tieliikenteen turvallisuustyön ja tutkimusten tarpeisiin. OTI huolehtii myös liikennevakuutuksesta korvattujen liikennevahinkojen raportoinnista.

Ahvenanmaan maakuntahallitus koordinoi ja toteuttaa eri liikkujaryhmiin kohdistuvaa liikenneturvallisuustyötä Ahvenanmaalla.

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 01.02.2017