Tutkimuslaitokset
 

Tutkimuslaitokset

Nimetty tutkimuslaitos voi suorittaa ajoneuvoille ja komponenteille direktiivien, asetuksien ja/tai E-sääntöjen mukaista testausta sekä valmistajien tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa.

Tyyppihyväksyntäviranomaisena Trafi nimeää ja ilmoittaa direktiivien mukaista testausta tekevät tutkimuslaitokset EU-komissiolle ja E-sääntöjen mukaista testausta tekevät tutkimuslaitokset Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille. Komissiolle ilmoitetut tutkimuslaitokset löydät täältä, YK:lle ilmoitetut tutkimuslaitokset täältä (ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.25) ja Suomen nimeämät ja ilmoittamat tutkimuslaitokset löytyvät täältä.

Tutkimuslaitosten arviointeja, testauksia ja tarkastuksia tarvitaan, kun ajoneuvolle tai komponentille haetaan tyyppihyväksyntää. Tutkimuslaitoksen testausselosteella voidaan myös osoittaa vaatimusten täyttyminen ajoneuvon yksittäishyväksynnän yhteydessä.

Tutkimuslaitokset jaetaan eri luokkiin niiden suorittaman toiminnan perusteella direktiivin 2007/46/EY mukaisesti:

  • luokka A = omissa, valmistajan tai kolmannen osapuolen tiloissa tehtävät testit
  • luokka B = valmistajan tai kolmannen osapuolen tiloissa tehtävien testien valvonta
  • luokka C = tuotannon vaatimustenmukaisuuteen ja valmistajan laadunhallintajärjestelmän valvontaan liittyvät tarkastukset
  • luokka D = tuotannon näytteiden tarkastus tai testaus tai tämän valvonta.

Viranomaisvaatimukset tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnassa

Viranomaisvaatimukset (versio 2.0)

 

 

Lisätietoja

Mika Loponen
Tehtävä: Ylitarkastaja
Sähköposti:
Puhelin: 029 5345 535
Fax: 09 6185 3609
 

Hakemukset ja muu materiaali

 
 
 

 

Sivu päivitetty 28.02.2018