Valvonta
 

Valvonta

Trafi valvoo tieliikenteen katsastustoimipaikkoja ja tieverkon haltijoita.

Katsastustoiminnan valvonnan suunnittelu, ohjaus ja riskiperusteisuus tukeutuvat suorituskykymittarin tuottamaan tietoon.

Valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota muun muassa:

 • säännösten ja määräysten noudattamiseen
 • katsastuspalvelujen laatuun
 • asiakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun.

Trafi valvoo katsastustoimintaa tekemällä valvonta- ja tarkastuskäyntejä sekä seuraamalla katsastustoimipaikkojen toimintaa tilastojen avulla.

Tarkastaminen kohdistuu

 • katsastuksen arvosteluperusteiden noudattamiseen
 • toiminnan suoritukseen
 • laatujärjestelmään
 • arkistointiin
 • ohjeistukseen
 • mittaus- ym. laitteiden toimintaan
 • riippumattomuuteen
 • vakavaraisuuteen.

Tarkastuksia teetetään myös Trafin toimeksiannosta esimerkiksi käyttämällä samaa testiautoa eri katsastustoimipaikoilla.

Lisäksi Trafi suorittaa ajoneuvojen tarkastuksia katsastustoimipaikkojen asiakkailta tulleiden tarkastuspyyntöjen perusteella. Katsastuspäätökseen tyytymätön voi hakea päätökseen oikaisua Trafista.

Lisäksi Trafi valvoo muun muassa auditoinneilla tieverkon haltijoiden johtamis- ja turvallisuudenhallintajärjestelmien toimivuutta ja infran hoitoa. Auditointien tarkoituksena on tuottaa riittä­vä näyttö siitä, että auditoitavan organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja hankkeiden turvallisuusmenettelyt täyttävät sekä kansainväliset että kansalliset vaatimukset ja että se on toimeenpantu riittävän tehokkaalla tavalla varmistaen tavoitteiden saavuttamisen.

Trafi valvoo matkustajan oikeuksia maaliikenteessä.

Trafin valvonta perustuu kansalliseen ja EU-tason lainsäädäntöön sekä muihin suomalaisia tieliikenteen organisaatioita velvoittaviin säännöksiin.

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 01.09.2016