Verotus
 

Verotus

Trafi kerää vuosittain valtion kassaan ajoneuvoveroa, ensirekisteröinnin jälkeistä autoveroa sekä polttoainemaksua yhteensä yli miljardi euroa.

Eduskunta päättää, mihin valtiolle kerättyjä verovaroja käytetään. Veroilla rahoitetaan mm. terveydenhuoltoa, koulutusta, julkisen hallinnon ylläpitoa, liikenneväyliä sekä muita yhteiskunnan rakenteita ja ihmisten tarvitsemia palveluja.

Ajoneuvovero

Ajoneuvovero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta.
Bensiinikäyttöisestä autosta maksetaan vain perusveroa. Muulla kuin bensiinillä (esim. dieselillä) toimivasta autosta maksetaan perusveron lisäksi käyttövoimaveroa. 

Ensirekisteröinnin jälkeinen autovero

Autoverolakia sovelletaan, jos ajoneuvon rakennetta, käyttötarkoitusta tai omistusta muutetaan siten, että muutoksen johdosta olisi autoverolain nojalla kannettava autoveroa.

Trafi hoitaa ajoneuvon uudelleenverottamisen osien vaihtamisen takia, samoin muiden rakennemuutosten yhteydessä (viritetyt mopot, ajoneuvolajin tai -ryhmän muutokset, pakettiautot). Lisäksi Trafille kuuluu taksiautojen autoveron alennusten ja invalidiautojen autoveron palautusten mahdollinen takaisinperintä.

Polttoainemaksu

Polttoainemaksulaissa on säännökset, jotka koskevat seuraamuksia moottoribensiiniä tai dieselöljyä lievemmin verotettujen polttoaineiden käytöstä sekä eräiden kaasumaisten polttoaineiden käytöstä ajoneuvoissa.

 
 

 

Sivu päivitetty 10.01.2018