Veron maksaminen
 

Ajoneuvoveron maksaminen

Maksamaton vero estää auton liikennekäyttöön oton

Maksamaton ajoneuvovero estää ajoneuvon liikenteeseen oton. Huomioithan, että maksun päivittyminen kestää 1—3 päivää, minä aikana voit tehdä liikenteeseen oton ainoastaan rekisteröintejä tekevällä katsastustoimipaikalla esittämällä
tositteen maksusta.

 

Ajoneuvovero maksetaan aina kyseisen ajoneuvon verolipun tiedoilla (oikea viitenumero, tilinumero, eräpäivä ja summa). Viitenumeroa on käytettävä aina, sillä se kohdistaa maksun oikealle ajoneuvolle. Virheellisen viitenumeron vuoksi ajoneuvo voi pahimmassa tapauksessa olla käyttökiellossa, vaikka ajoneuvovero olisi maksettu ennen eräpäivää. Viitenumero vaihtuu joka verolipulle.

Pankista riippuen maksun välittymisessä ajoneuvoliikennerekisteriin voi mennä muutama pankkipäivä. Maksusta tulostettua kuittia kannattaa pitää mukana ajossa viikon verran. Kuitilla voi todistaa esim. liikennevalvontatilanteessa maksaneensa ajoneuvoveron.

E-laskusopimus on aina asiakastunnuskohtainen. Varmistathan että hyväksyt oikean henkilön e-laskusopimuksen. Tunnuksen saat ajoneuvoverolipustasi, kirjautumalla Trafin sähköiseen asiointipalveluun (Omat tiedot/Ajoneuvoverot) tai soittamalla Trafin ajoneuvoveroneuvontaan.

 

Pankkiyhteydet 

Ajoneuvoveron voi maksaa seuraavien pankkien tileille:

IBAN- ja BIC-koodit:
FI79 1660 3000 1166 76 NDEAFIHH (NORDEA)
FI07 8000 1770 9281 83 DABAFIHH (Danske Bank)
FI28 5000 0120 3789 54 OKOYFIHH (OP)

alkuun

Maksutiedot ja maksutavat  

Ajoneuvoveron maksutapoja ovat e-lasku, suoramaksu, netposti, käteismaksu tai yrityksen verkkolasku.

Ajoneuvoveron maksutiedot, eli summan, viitenumeron, tilinumeron ja eräpäivän saat sähköisestä asiointipalvelustamme maksutta milloin tahansa. Voit kysyä maksutiedot myös ajoneuvoveroneuvonnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa voit tarkistaa auton erääntyneet ja erääntyvät ajoneuvoverotiedot veloituksetta. Tarkistusta varten tarvitset auton rekisteritunnuksen. Palvelu on käytössä ympäri vuorokauden.

alkuun


E-lasku

E-laskusopimuksen voit solmia omassa verkkopankissasi käyttämällä ajoneuvoverolipussasi olevaa asiakastunnusta. E-laskusopimus on aina asiakastunnuskohtainen. Varmistathan että hyväksyt oikean henkilön e-laskusopimuksen. Tunnuksen saat myös kirjautumalla Trafin sähköiseen asiointipalveluun (Omat tiedot/Ajoneuvoverot) tai soittamalla Trafin ajoneuvoveroneuvontaan.

E-laskusopimus astuu voimaan seuraavasta ajoneuvoverolipusta lähtien. Sopimus koskee verovelvollisen kaikkia ajoneuvoja.

Jos maksat ajoneuvoveron omassa verkkopankissasi e-laskuna ja haluat maksaa ajoneuvoverosi useammassa erässä, muista valita e-laskulipulta oikea ajoneuvoveroerän summa.

Lisätietoja saat pankistasi.

alkuun

 

 

Suoramaksu    

Ajoneuvoverolippu on mahdollista saada myös suoramaksuna. Lisätietoja suoramaksun käyttöönotosta saat omasta pankistasi.

Suoramaksusopimuksen solmimiseen omassa pankissasi tarvitset ajoneuvoverolippusi asiakastunnuksen. Suoramaksusopimus on aina asiakastunnuskohtainen. Tunnuksen saat kirjautumalla Trafin sähköiseen asiointipalveluun tai soittamalla Trafin ajoneuvoveroneuvontaan.

Suoramaksusopimus astuu voimaan seuraavasta ajoneuvoverolipusta lähtien. Sopimus koske verovelvollisen kaikkia ajoneuvoja.

Suoramaksu on tarkoitettu sellaiselle verovelvolliselle, joka ei käytä verkkopankkia. Suoramaksu korvaa nykyisen suoraveloituksen. Pankki maksaa sovitut laskut automaattisesti eräpäivänä. Trafi toimittaa verovelvolliselle erillisen ilmoituksen laskusta.

Ajoneuvoverolipun maksutiedot toimitetaan verovelvolliselle ennen eräpäivää ja tiedot lähetetään samanaikaisesti pankkiin, joka veloittaa summan tililtä automaattisesti eräpäivänä.

Lisätietoja saat pankistasi tai osoitteesta http://www.fkl.fi/teemasivut/suoramaksu

alkuun

 

Netposti

Voit saada sähköisen ajoneuvoverolipun myös Itella Oy:n tarjoaman NetPostin kautta. Kun maksat NetPostin kautta, virtuaalinen viivakoodi antaa valmiiksi tarvittavat ajoneuvoveron maksutiedot.

Lisätietoja NetPostista saat palvelun tarjoajalta www.posti.fi

alkuun 

 

Käteismaksu

Trafin maksuunpaneman veron voit maksaa käteisellä ilman lisäkuluja Danske Bankin kassapalveluja tarjoaviin konttoreihin.

Danske Bank

                                                                                  alkuun

 

Yrityksen verkkolasku  

Yrityksellä on mahdollisuus saada verolippu verkkolaskuna.

Verkkolaskutus astuu voimaan tallennuksen jälkeen seuraavasta ajoneuvoverolipusta lähtien. Sopimus koskee verovelvollisen kaikkia ajoneuvoja.

Jos maksat ajoneuvoveron verkkopankissa verkkolaskuna ja haluat maksaa ajoneuvoveron useammassa erässä, muista valita verkkolaskulta oikea ajoneuvoveroerän summa.

Verkkolaskuosoitteen voi ilmoittaa osoitteeseen kirjaamo (at) trafi.fi tai Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, 00101 HELSINKI.

alkuun

 

 

Verokausi

Ajoneuvoveron verokausi on 12 kuukautta. Verokausi päättyy jos auto myydään tai se poistetaan rekisteristä. Liikennekäyttöönoton yhteydessä alkaa aina uusi verokausi.

Autokaupan yhteydessä myyjä vastaa vielä luovutuspäivän verosta.

Lue lisää...

 

 

Erissä maksaminen

Ajoneuvoverolain (1281/2003) 18 §:n mukaan verovelvollisella on mahdollisuus maksaa vero yhden erän sijasta myös kahdessa tai neljässä erässä.

Eräisyyden voit valita seuraavilla tavoilla:

1. Maksamalla eräisyyttä vastaavan summan verolipun eräisyystaulukosta.
2. Sähköisessä asioinnissa (edellyttää tunnistautumista)
3. Ajoneuvoveroneuvonnassa p .029 534 5125 (pvm/mpm) arkisin klo 8.00–18.00

Eräisyysvalinta tulee tehdä ennen eräpäivää.

Eräisyyden muutoksen voi tehdä vain ajoneuvon verovelvollinen. Yhteisvastuulliset esim. jos ajoneuvolla on 1.haltija ja 2.haltija, voivat molemmat ilmoittaa eräisyyden muutoksesta.

Eräisyys on mahdollista vaihtaa kerran verokaudessa. Verokausi on vuoden mittainen ajanjakso. Eräisyyden muutos tulee ilmoittaa ennen uuden verokauden ensimmäistä eräpäivää. Alkuperäisen ajoneuvoverolipun eräpäivä ei muutu, vaikka eräisyyttä muutetaan. Jos eräpäivään on alle kaksi viikkoa, ota yhteyttä ajoneuvoveroneuvontaan.

Kun maksat erissä, huomioi kunkin erän viitenumero, jotta maksut kohdistuvat oikein kullekin erälipulle.

Eräisyysvalintataulukko näkyy aina verokauden ensimmäisellä verolipulla, jos vero maksetaan yhdessä erässä.

Kun vero maksetaan kahdessa tai neljässä erässä, näkyy eräisyysvalintataulukko vain ensimmäisen verokauden ensimmäisellä verolipulla.

Kun ajoneuvovero maksetaan kahdessa erässä, erien pituudet ovat 183 päivää ja 182 päivää (karkausvuonna 183 päivää). Kun ajoneuvovero maksetaan neljässä erässä, kolme ensimmäistä erää ovat pituudeltaan 91 päivää ja neljäs erä 92 päivää (karkausvuonna 93 päivää). 

Verolippu lähetetään verovelvolliselle 42 päivää ennen eräpäivää. 

alkuun

Maksutapalisä

Kun verovelvollinen maksaa ajoneuvoveron erissä, lisätään erien määrään kolmen euron suuruinen maksutapalisä. Liikenteen turvallisuusvirasto jakaa veron kahteen tai neljään erään verovelvollisen pyynnöstä, joka tulee tehdä ennen kunkin verokauden ensimmäistä veron eräpäivää.

Yhdessä erässä maksaminen pienentää veronkannon kustannuksia, joita aiheutuu muun muassa atk-ajoista, verolippujen ja muun aineiston tulostuksesta, kuorituksesta ja postituksesta sekä veronkantoon liittyvästä neuvonnasta ja muusta vastaavasta. Lähetettävien lippujen määrä vaikuttaa suoraan palvelutapahtumiin, kuten puhelinsoittoihin, sähköiseen asiointiin, maksuselvityksiin, oikaisuvaatimuksiin, valituksiin ja kirjeisiin.

Jos vero maksetaan useammassa erässä, aiheuttaa se veronsaajalle yhdessä erässä maksamiseen verrattuna korkotappiota, koska vero kertyy myöhemmin verokauden aikana. Lisäksi verotuksessa on otettava huomioon verovelvollisten välinen yhdenvertaisuus siten, että useammassa erässä veron maksavan verovelvollisen saaman maksuajan tuomaa korkohyötyä kompensoidaan osaksi maksutapalisällä.

alkuun

Minimimaksuunpano 10 euroa

Pienin maksuunpantava määrä verokaudelta on ajoneuvoverolain (1281/2003, 62 §) mukaan 10 euroa. Verokauden pituudella ei ole merkitystä. Jokainen maksaa ajoneuvoveroa vain omalta hallinta- tai omistajuusajaltaan. Tällöin 10 euron verolippuja saavat mm. henkilöt, jotka omistavat auton verrattaen lyhyen ajan tai myyvät sen aivan autokohtaisen verokautensa alussa.

Veron 10 euron vähimmäismäärä vastaa yleisessä verotusmenettelyssä noudatettua määrää. Tätä pienempää summaa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi maksuunpanna. Ei ole katsottu voitavan säätää, ettei veroa maksuunpantaisi lainkaan lyhyiltä omistusajoilta. Muutoin veroa olisi helppo kiertää siirtämällä autoa lyhyin väliajoin henkilöltä toiselle.

alkuun

Eräpäivä

Ajoneuvoveron eräpäivä on 42 päivän kuluttua verokauden alkamisesta tai verotuspäätöksen tekemisestä sen mukaan, kumpi niistä on myöhäisempi ajankohta.

Jos ajoneuvoverolippua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, verolipusta lähetetään maksumuistutus noin kahden viikon kuluessa eräpäivästä.

Eräpäivää ei voi siirtää. Eräpäivä ei muutu, vaikka alkuperäistä verolippua muutettaisiin (esim. vapautus tai auton myynti).

alkuun 

Erääntyminen 

Ajoneuvo on käyttökiellossa, jos ajoneuvovero on erääntynyt. Käyttökielto jatkuu siihen asti, kunnes ajoneuvovero on maksettu täysimääräisenä.

Maksumuistutus ei muuta tilannetta. Ajoneuvoveron voi maksaa normaaleihin maksupaikkoihin myös eräpäivän jälkeen.

Myöhässä maksetusta verosta pitää maksaa korkoa.
Korko on aina vähintään 3 euroa, ja se on maksettava, jos maksaa veron eräpäivän jälkeen. Viivekorko vuonna 2017 on 7,0 %.

Mikäli verosta on maksuunpantu viivekorkoa, suorituksesta kuittaantuu viivekoron osuus aina ensin maksetuksi ja loppu suorituksesta kohdistuu pääomalle. (Veronkantolaki 24 §). Näin ollen veron pääomaa jää edelleen suorittamatta ja ajoneuvo on maksamattoman veron vuoksi käyttökiellossa.

Korko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään asti, maksupäivä mukaan lukien. Verovelvollisen itse tai rahalaitoksen on laskettava viivekorko. Koron voi tarkistaa maksutta milloin tahansa sähköisestä asiointipalvelustamme, ajoneuvoveroneuvonnasta (ma-pe 8-18) P.029 534 5125 (pvm/mpm) tai korkolaskurista.

alkuun 

Laskutussopimus yritysasiakkaille 

Yrityksillä on mahdollisuus solmia Trafin kanssa laskutussopimus autojensa ajoneuvoverotuksesta. Sopimuksen perusteella yrityksen koko autokanta laskutetaan jälkikäteen sopimuksessa määrätyltä laskutusjaksolta verkkolaskuna. Laskussa on huomioitu kaikki laskutusjakson aikana tapahtuneet ensirekisteröinnit, liikennekäytöstäpoistot ja liikennekäyttöönotot, autojen myynnit ja ostot sekä rekisteristä poistot.

Laskutussopimuksen edut yritykselle:

 • ajan ja rahan säästyminen maksamisrutiineissa
 • veronmaksu jaksottuminen tasaisesti koko vuodelle
 • ei enää autokohtaisia verolippuja
 • vain yksi lasku kuukaudessa
 • lasku kätevästi verkkolaskuna
 • yksilöllisempää palvelua laskutussopimusasiakkaille tarkoitetun puhelinnumeron ja sähköpostin kautta.

Miten sopimus tehdään?

 1. Täyttäkää sähköinen ajoneuvoveron laskutussopimus -hakemus ja lähettäkää se Trafiin.
 2. Saatte postitse Trafista laskutussopimuksen allekirjoitettavaksenne.
 3. Postittakaa allekirjoitettu sopimus Trafiin.

Yleistä laskutussopimuksesta

Trafilla on ajoneuvoverolain nojalla mahdollisuus hyväksyä laskutusasiakkaaksi (jaksoverotettavaksi) verovelvollinen, jonka voidaan arvioida vastaavan keskimäärin vähintään 50 ajoneuvon verosta päivittäin 12 kuukauden aikana. Laskutusasiakkaaksi voidaan erityisistä syistä hyväksyä myös tätä pienemmästä verotettavien ajoneuvojen määrästä vastaava verovelvollinen.

Hyväksymiseen vaikuttavat mm. yrityksen ajoneuvojen määrä, yrityksen vakavaraisuus ja luotettavuus. Laskutussopimuksen piiriin soveltuvia yrityksiä ovat esimerkiksi autoliikkeet, joilla on paljon ajoneuvoja vaihto-omaisuutena sekä isot yritykset, joilla on paljon ajoneuvoja käyttöomaisuutena. (Ajoneuvoverolaki 26 §)

Laskutussopimus käytännössä

Laskutusasiakkaiksi hyväksytyille yrityksille lähetetään sopimuksessa määrätyltä laskutusjaksolta jälkikäteen verkkolasku niistä ajoneuvoista, joissa yritys on ollut verovelvollinen kyseisen kuukauden aikana. Yritys maksaa tällä yhdellä laskulla ajoneuvoveron päiväkohtaisesti kaikista laskutusjakson aikana rekisterissä olleista ajoneuvoistaan. Laskutus tapahtuu vain verkkolaskuna eikä laskua voida toimittaa postitse.

Yritys maksaa siis omistamistaan ajoneuvoista ajoneuvoveron jälkikäteen sopimuksessa määrätyltä laskutusjaksolta kalenterivuoden aikana. Kun laskussa otetaan huomioon kaikki ensirekisteröinnit, liikennekäytöstäpoistot ja liikennekäyttöönotot, ajoneuvojen myynnit ja ostot sekä rekisteristä poistot, yritys maksaa suoraan veron vain niiltä päiviltä, joilta se on verovelvollinen. Myös lyhyiltä hallinta- tai omistusajoilta vero laskutetaan päiväkohtaisesti eikä sopimusasiakkaille maksuunpanna autokohtaista 10 euron suuruista minimimäärää.

Yritys, jolla ei ole laskutussopimusta

 • saa jokaisesta autostaan erillisen verolipun ajoneuvokohtaisen verokauden mukaisesti
 • huolehtii jokaisen autonsa verolipun saapumisesta ja maksamisesta erikseen (auto on käyttökiellossa, jos erääntynyttä veroa on maksamatta)
 • maksaa veron etukäteen 12 kuukaudelta, vaikka tiedettäisiin että auto on yrityksellä vain lyhyen aikaa
 • saa aina erillisen veropalautuksen myynnin tai liikennekäytöstä poiston perusteella.

Vain autot joista yritys on verovelvollinen, voidaan liittää laskutussopimuksen piiriin. Jos ajoneuvolla on haltija, on haltija verovelvollinen. Laskutussopimukset tehdään yrityksen toimipaikoittain ellei yrityksen kaikkia ajoneuvoja ole rekisteröity suoraan päätoimipaikan nimiin.

Jos sopimuksen ehtoja ei noudateta tai jos sopimuksen edellytykset muutoin lakkaavat, Liikenteen turvallisuusvirasto voi purkaa sopimuksen. Maksun laiminlyönti on ehdoton sopimuksen purkamisperuste.
Sopimusehdot

Selkeä ja helppokäyttöinen lasku

Laskussa on eritelty laskutusjakson aikana yritykselle kuuluneista autoista seuraavat tiedot:

 • verotettava aika
 • verollisten päivien lukumäärä
 • kyseisen ajoneuvon veron määrä päivältä
 • kyseisen ajoneuvon veron määrä koko laskutusjaksolta.

Ajoneuvokohtaisten tietojen jälkeen on esitetty verojen yhteenlaskettu summa ja mahdollinen edelliseltä jaksolta hyvitettäväksi jäänyt veron määrä ja eräpäivänä maksettava summa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verokausi alkaa                                                     alkuun

1. päivästä, jolloin verovelvollisuus alkaa
2. edellisen verokauden päättymistä seuraavasta päivästä
3. päivänä, jona rekisteriin ilmoitetaan ajoneuvon laadun muutos verolliseksi ajoneuvoksi
4. päivänä, jona ajoneuvo muutoskatsastetaan tai rekisteröidään verolliseksi.

Kun ajoneuvo luovutetaan, luovutuksensaajan verokausi – silloin kun luovutuksensaaja ottaa vastattavakseen veron – alkaa rekisteriin merkityn edellisen omistajan verokauden päättymispäivää seuraavasta päivästä.

Verokausi päättyy

1. kuluvan verokauden 12 kuukauden ajanjakson viimeisenä päivänä tai päivänä, jona ajoneuvon verovelvollisuus päättyy
2. seuraavan verokauden alkamista edeltävänä päivänäpäivänä, jona rekisteriin ilmoitetaan ajoneuvon laadun muutos verottomaksi ajoneuvoksi
3. päivänä, jona ajoneuvo muutoskatsastetaan tai -rekisteröidään verottomaksi                                                          
                                                                                    alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 26.05.2017