Henkilö- ja maastohenkilöauto
 

Henkilö- ja maastohenkilöauto

Henkilöauto (M1-luokka)

Henkilöauto on henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle.

Henkilöauto, jonka omamassa on alle 6 000 kilogrammaa, on autoveron alainen ajoneuvo. Henkilöauton autoveron määrä on auton CO2-päästöistä (g/km) tai kokonaismassasta ja käyttövoimasta riippuen 5–50 prosenttia auton yleisestä vähittäismyyntiarvosta (autoverolain 6 § ja lain liitteen verotaulukko 1).

Henkilöauto, jonka omamassa on vähintään 6 000 kilogrammaa, on autoverosta vapaa ajoneuvo.

Maastohenkilöauton aiemmat autoveroluokat

- Autoverovapaa, kun maahantuotu ennen 1.11.1983

- Alennetun autoveron ajoneuvo, kun maahantuotu 1.11.1983-2.5.1993

- Täyden autoveron ajoneuvo, kun maahantuotu 3.5.1993 tai myöhemmin.

Verovapaudelle tai veronalennukselle ei ole säädetty kuoleutumisaikaa.

Tavallisen henkilöauton sekä 3.5.1993 ja sen jälkeen maahantuodun maastohenkilöauton muuttaminen

Tavallinen henkilöauto sekä 3.5.1993 ja sen jälkeen maahantuotu maastohenkilöauto ovat täysimääräisen autoveron alaisia ajoneuvoja, joten niiden ajoneuvoluokan muuttaminen ei aiheuta autoveroseuraamuksia.

Ennen 3.5.1993 maahantuodun maastohenkilöauton muuttaminen

Ennen 3.5.1993 maahantuodusta maastohenkilöautosta ei ole suoritettu täysimääräistä autoveroa.

Ajoneuvo verotetaan autoverolain 8 luvun säännösten mukaisesti, jos

  • autoverovapaa ajoneuvo muutetaan alennetun tai täyden autoveron alaiseksi ajoneuvoksi
  • jos alennetun autoveron alainen ajoneuvo muutetaan täyden autoveron alaiseksi ajoneuvoksi

Autoveroseuraamusta ei kuitenkaan tule jos ajoneuvo muutetaan takaisin samaan autoveroluokkaan, jossa se on jo aikaisemmin ollut.

Esimerkiksi uutena Suomeen ensirekisteröity alennetun autoveron maastohenkilöauto, joka on ensirekisteröinnin jälkeen muutettu autoverovapaaksi pakettiautoksi, voidaan ilman veroseuraamusta palauttaa takaisin muutoskatsastuksessa alennetun autoveron maastohenkilöautoksi.

Ajoneuvo verotetaan uudelleen niiden perusteiden mukaan, joita olisi sovellettava lajiltaan samanlaiseen käytettyyn ajoneuvoon ajankohtana, jona verovelvollisuus syntyi (useimmiten muutoskatsastushetki). Aiemmin ensiverotuksen yhteydessä suoritettua veroa ei huomioida ajoneuvon myöhemmässä verotuksessa.

Autoverolain (11.12.2015/1481) käytetyn ajoneuvon verotusta koskevan 8 a §:n mukaan Suomessa käytettynä verotettavan ajoneuvon autovero on se pienin määrä, joka autoveroa on jäljellä samanlaisena pidettävässä Suomessa rekisteröidyssä ajoneuvossa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että veroprosenttia arvioitaessa tulee selvittää aiemmin käytössä olleet veroprosentit ajoneuvon käyttöönottovuodesta alkaen. Trafi soveltaa verotuksessa näistä veroprosenteista alinta.

Autoveron maksuvelvollisuus -sivulta voit tarkistaa ajoneuvot, jotka ovat nykyisen voimassa olevan autoverolain nojalla autoverovapaita tai ajoneuvot, joista on suoritettava autoveroa.

 
 

 

Sivu päivitetty 10.10.2017