Matkailuauto
 

Matkailuauto

Matkailuauto on erikoiskäyttöön valmistettu M-luokan ajoneuvo, jonka sisällä olevissa majoitustiloissa on vähintään seuraavat tukevasti kiinni olevat varusteet (ajoneuvolaki 22 §):

  1. istuimia ja pöytä, joka voi olla helposti poistettavissa
  2. makuupaikkoja, jotka voidaan muuntaa istuimista
  3. keittomahdollisuus
  4. säilytystiloja.

Sellaisen matkailuauton, joka on verovapaa tai josta suoritetaan alennettua veroa, rakenteesta ja varusteista säädetään autoverolaissa tarvittaessa.

M1-luokan matkailuauto on autoverosta vapaa ajoneuvo, jos sen omamassa on vähintään 1 875 kiloa ja auton sisäkorkeus on vähintään 1,90 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 40 prosenttia asunto-osan pituudesta (ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 17 §:n 3 mom., 703/1998).

M-luokan ajoneuvo, jonka omamassa on vähintään 6 000 kilogrammaa, on autoverosta vapaa ajoneuvo.

Lisätietoja matkailuautosta löytyy täältä.

Matkailuauto, joka ei täytä autoverovapauden edellytyksiä, verotetaan kuten henkilöauto.

Ajoneuvo verotetaan autoverolain 8 luvun säännösten mukaisesti, jos autoverovapaa ajoneuvo muutetaan alennetun tai täyden autoveron alaiseksi ajoneuvoksi. Autoveroseuraamusta ei kuitenkaan tule jos ajoneuvo muutetaan takaisin samaan autoveroluokkaan, jossa se on jo aikaisemmin ollut.

Esimerkiksi uutena Suomeen ensirekisteröity alennetun autoveron pakettiauto, joka on ensirekisteröinnin jälkeen muutettu autoverovapaaksi matkailuautoksi, voidaan ilman veroseuraamusta palauttaa takaisin muutoskatsastuksessa alennetun autoveron pakettiautoksi.

Ajoneuvo verotetaan uudelleen niiden perusteiden mukaan, joita olisi sovellettava lajiltaan samanlaiseen käytettyyn ajoneuvoon ajankohtana, jona verovelvollisuus syntyi (useimmiten muutoskatsastushetki).

Autoverolain (11.12.2015/1481) käytetyn ajoneuvon verotusta koskevan 8 a §:n mukaan Suomessa käytettynä verotettavan ajoneuvon autovero on se pienin määrä, joka autoveroa on jäljellä samanlaisena pidettävässä Suomessa rekisteröidyssä ajoneuvossa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että veroprosenttia arvioitaessa tulee selvittää aiemmin käytössä olleet veroprosentit ajoneuvon käyttöönottovuodesta alkaen. Trafi soveltaa verotuksessa näistä veroprosenteista alinta.

Autoveron maksuvelvollisuus -sivulta voit tarkistaa ajoneuvot, jotka ovat nykyisen voimassa olevan autoverolain nojalla autoverovapaita tai ajoneuvot, joista on suoritettava autoveroa

 
 

 

Sivu päivitetty 10.10.2017