WLTP-päästömittaus
 

Autojen päästömittaus muuttuu

Uusien henkilöautojen päästömittaustapa muuttuu vähitellen vuoteen 2021 mennessä. Mittaustavan muutos ei vaikuta jo olemassa olevaan autokantaan.

Ensimmäiset henkilöautot, joilla on myös uuden mittaustavan mukaiset päästöarvot, tulevat liikenteeseen arvioiden mukaan loppuvuodesta 2017. Siirtymäaikana uusille henkilöautoille ilmoitetaan sekä vanhan että uuden mittaustavan mukaiset CO2-päästöt ajoneuvoliikennerekisteriin.

CO2-päästöjen mittaustapaa muutettiin, jotta CO2-arvo kertoisi entistä totuudenmukaisemmin auton päästöistä.

Mittaustavan muutoksen myötä yksittäisen auton CO2-arvo määräytyy mm. siihen hankittujen lisävarusteiden mukaan. Jatkossa jokaiselle autolle tuleekin oma, ns. personoitu ja totuudenmukaisempi, CO2-arvo.

Mittaustavan muutoksella ei ole ainakaan toistaiseksi vaikutusta ajoneuvoveroon, joka määräytyy pienimmän CO2-arvon mukaan.

Päästömittausmenetelmät

Nykyisin käytössä oleva laboratoriotesti NEDC (New European Driving Cycle) luotiin 1980-luvulla. Teknologian ja ajo-olosuhteiden kehittymisen myötä se on jäänyt ajastaan jälkeen. Euroopan Unioni onkin laatinut uuden testimenetelmän, joka tunnetaan nimellä Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). EU:n autoteollisuus kannattaa uudistusta ja se on ollut aktiivisesti mukana uuden päästömittaustestin kehittämisessä.

NEDC-testissä arvot määritellään teoreettisen ajotavan perusteella, kun taas WLTP-sykli pohjautuu eri puolilta maailmaa kerättyihin todellisiin lukemiin. Siksi se antaa paremman kuvan päivittäisistä ajoprofiileista.

WLTP-ajosyklissä on neljä osaa, joissa käytetään neljää eri keskinopeutta: hidas, keskinopea, nopea ja erittäin nopea. Jokaisessa osassa on erilaisia ajovaiheita, pysähdyksiä, kiihdytyksiä ja jarrutuksia. WLTP-menetelmässä testataan automallin keveimmän (polttoainetaloudellisimman) ja raskaimman (vähiten polttoainetaloudellisimman) version moottori ja voimansiirto.

Tiedote päästömittaustavan muuttumisesta. 

    Klikkaa kuvaa isommaksi. 

Laboratoriotestit eroavat oikeasta elämästä

Henkilöauton CO2-päästöt ovat suoraan verrannollisia polttoaineen kulutukseen. Esimerkiksi dieselauto, jonka CO2-päästöt ovat 95 g/km, kuluttaa noin 3,7 litraa polttoainetta sadalla kilometrillä. Bensiinikäyttöinen auto tuottaa samat CO2-päästöt kuluttaessaan neljä litraa sadalla kilometrillä.

Polttoainetehokkuus tai polttoainetaloudellisuus tarkoittaa ajetun matkan ja siinä kulutetun polttoainemäärän suhdetta.

Laboratoriotestin ensisijainen tarkoitus on antaa kuluttajille mahdollisuus vertailla luotettavasti eri automallien CO2-päästöjä ja polttoainetaloudellisuutta. Kaikki ajoneuvojen varustelua, testausta ja testitulosten käsittelyä koskevat vaatimukset on standardisoitu ja määritelty Euroopan Unionin lainsäädännössä. Tämä on tärkeää, koska näin luodaan säännöt, joita kaikkien autonvalmistajien ja muiden toimijoiden on noudatettava. Kuluttajat voivat vertailla automalleja ainoastaan, jos laboratoriotestit perustuvat standardisoituihin ja toistettaviin menettelyihin.

Laboratoriotesteissä voidaan vertailla eri automallien päästöjä ja niillä on myös tärkeä rooli menettelyissä, joilla autot saatetaan EU:n markkinoille. Ennen kuin ajoneuvot voidaan saattaa Euroopan Unionin markkinoille, kansallinen tutkimuslaitos testaa ne EU:n lainsäädännön mukaisesti tässä kuvattua laboratoriopohjaista testisykliä käyttäen. Kansallinen hyväksyntäviranomainen myöntää hyväksynnän näiden testien perusteella. Valmistaja voi jättää tyyppihyväksyntähakemuksen missä tahansa EU-maassa. Kun ajoneuvo on hyväksytty yhdessä EU-maassa, kaikki samanmalliset ajoneuvot voidaan rekisteröidä myös muualla Euroopan Unionissa. Testattavat ajoneuvot valitaan tuotantolinjoilta autoteollisuudessa sovellettavien tilastollisten otantamenetelmien mukaisesti. Testeissä varmistetaan, että ajoneuvot täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Laboratoriotestit lähenevät ajonaikaisia päästöjä

Autojen kulutus ei nouse uuden testin myötä

Uudet WLTP-arvot eivät käytännössä muuta autosi polttoainetaloudellisuutta. WLTP-menetelmää käytettäessä automallin kilometrikohtaiset hiilidioksidipäästöt tosin lisääntyvät. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että uusi testi on perusteellisempi ja pitkäkestoisempi ja antaa paremman kuvan nykytilanteesta kuin NEDC. Korkeampi CO2-arvo ei siis tarkoita korkeampaa polttoaineen kulutusta; uuden testausmenetelmän tuottamat CO2-luvut ovat vain entistä totuudenmukaisempia.

Miksi kahdella samannäköisellä autolla voi olla kahdet eri päästöarvot?

  Klikkaa kuvaa isommaksi.

Tällä hetkellä myytävien autojen CO2-päästöarvot on mitattu NEDC-menetelmällä. Siirtymävaihe NEDC-testauksesta WLTP-menetelmään käynnistyy syyskuussa 2017. Sitä ennen hyväksyttyjen autojen CO2-päästöt on mitattu NEDC-menetelmällä.

Kun uusi auto sertifioidaan siirtymävaiheen aikana WLTP-menetelmää käyttäen, sen virallisessa ajoneuvoasiakirjassa (vaatimustenmukaisuustodistus) CO2-päästöarvot ilmoitetaan sekä NEDC- että WLTP-mittausten mukaisesti. WLTP-menetelmä on uusi ja entistä perusteellisempi testisykli ja siksi se tuottaa korkeammat ja samalla totuudenmukaisemmat CO2-arvot ja kulutuslukemat.

Tämä tarkoittaa sitä, että syyskuun 2017 jälkeen (siirryttäessä NEDC-testauksesta WLTP-menetelmään) samalla autolla voi olla kaksi erilaista päästöarvoa. Tämä voi aiheuttaa sekaannusta ja vaikeuttaa automallien vertailua. Syyskuusta 2018 alkaen kaikilla uusilla autoilla on oltava WLTP-CO2 -päästöarvot. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että WLTP-tiedot sisällytetään ajoneuvon merkintöihin ja muuhun kuluttajainformaatioon asianmukaisella tavalla.

Uuden päästömittauksen verovaikutuksia tasoitetaan laskukaavalla

WLTP-menetelmän käyttöönoton ei pitäisi nostaa autoilun kustannuksia kiristämällä ajoneuvoverotusta, koska uusi testaustapa ei vaikuta ajoneuvojen suorituskykyyn. WLTP:n myötä autojen kilometrikohtaiset CO2-päästöarvot kyllä kasvavat, mikä johtuu yksinkertaisesti siitä, että uusi menetelmä on perusteellisempi kuin NEDC.

Syyskuun 2017 jälkeen NEDC-testatulla automallilla CO2-päästöt voivat olla 100 g/km, kun taas WLTP-testatulla automallilla lukema on 120 g/km.

Usein kysytyt kysymykset

WLTP-päästömittaus

 

 

 
 

 

Sivu päivitetty 01.11.2017