Uutinen
 

Työkaluja kiristyviin laivojen rikkipitoisuusmääräyksiin

23.11.2011 10.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja liikenne- ja viestintäministeriö järjestivät 18.11.2011 Itämeren alueen viranomaisille, varustamoille ja satamille suunnattun seminaarin, jossa käsiteltiin erilaisia keinoja sopeutua IMO:n kiristyviin laivapolttoaineiden rikkipitoisuusmääräyksiin.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja liikenne- ja viestintäministeriö järjestivät 18.11.2011 Itämeren alueen viranomaisille, varustamoille ja satamille suunnattun seminaarin, jossa käsiteltiin erilaisia keinoja sopeutua IMO:n kiristyviin laivapolttoaineiden rikkipitoisuusmääräyksiin.

Seminaarin avasi liikennemisteri Merja Kyllönen. Avauksessaan hän mm. ehdotti, että Itämeren alueesta voisi tulla mallialue nesteytetyn maakaasun eli LNG:n käyttämisessä laivojen polttoaineena.

Esillä puhdistusteknologiat ja vaihtoehtoiset polttoaineet

Alentuneisiin rikkipitoisuusvaatimuksiin voidaa päästä myös käyttämällä uutta tekniikka tai vaihtoehtoisia polttoaineita. Seminaarissa käsiteltiin kokemuksia rikkipesureiden eli scrubbereiden käytöstä. Esille tuotiin myös satamien näkökulma niihin.

Vaihtoehtoisista polttoaineista seminaarissa käsiteltiin LNG:tä ja biopolttoaineita sekä laivan polttoaineena että satamien infrastruktuurin kannalta.

Seminaarissa scrubbereiden valmistajat ja vaihtoehtoisten polttoaineiden toimittajat saivat myös jakaa tietoa ja esitellä tuottaitaan.

Talous ja rahoitus hoidettava

Uuden teknologian käyttöönotto maksaa, joten seminaarissa saatiin tietoa myös rahoitusvaihtoehdoista, kuten TEN-T:stä, Marco Polo'sta ja EU:n rakennerahastosta.

Jatkoa seminaarille toivotaan

Seminaarissa oli noin 110 osanottajaa - osa oli myös Itämeren alueen ulkopuolelta - ja keskustelua käytiin vilkkaasti.

Suomi esitti seminaarissa toiveen, että Itämeren alueen valtiot järjestäisivät kukin vuorollaan merenkulun TOOLBOX-seminaarin eri aiheista.

Lisätietoja

yksikönpäällikkö Anita Mäkinen, puh. 020 618 6590, anita.makinen(at)trafi.fi

Seminaarin ohjelma ja esitykset