Uutinen
 

Nuoret vesillä ja veden äärellä – viina mukana kuvioissa

25.5.2012 10.00

Vesillä liikkuminen ja veden äärellä oleskelu kuuluu lähes kaikkien nuorten elämään. Asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyy kuitenkin huolestuttavan paljon riskikäyttäytymistä ja alkoholin käyttöä selviää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin teettämästä selvityksestä, jossa tarkasteltiin nuorten käyttäytymistä ja asenteita vesillä liikkumisen turvallisuudesta.

Alkoholi liittyy läheisesti sekä rannalla oleskeluun, uimiseen että veneilyyn. Noin puolet selvitykseen vastanneista nuorista ilmoitti käyttävänsä ainakin joskus alkoholia rannalla, neljäsosa on uinut ja kolmasosa on ollut veneilemässä alkoholin vaikutuksen alaisena. Miehillä alkoholin käyttö oli naisia yleisempää.

Alkoholia veneillessä käyttävien riskikäyttäytyminen on systemaattisesti yleisempää kuin niiden, jotka eivät käytä alkoholia. He ovat myös olleet muita useammin onnettomuudessa tai läheltä piti -tilanteessa veneellä tai vesiskootterilla. Alkoholia käyttävät pitävät myös useammin omia vesiturvallisuuteen liittyviä taitojaan parempina kuin muut.

Nuoret miehet riskiryhmää - liivien käyttöä lisättävä

Erilainen uimiseen ja veneilyyn liittyvä riskikäyttäytyminen on nuorilla miehillä selvästi yleisempää kuin naisilla. Turvavarusteiden käytössä ja yleisesti turvallisuusasenteissa ero on selvä, mm. naiset käyttävät miehiä useammin pelastusliiviä ja miehet ovat naisia useammin sekä kipparina että matkustajana veneessä, jossa ei ole pelastusliivejä kaikille.

Vesiliikenneonnettomuuksissa kuolleista suurin osa on keski-ikäisiä miehiä. Nuorten miesten asenteita vesiturvallisuutta kohtaan tulisikin kaikin keinoin muuttaa turvallisuushakuisempaan suuntaan, jottei heistä tulisi aikanaan uusia merkintöjä onnettomuustilastoihin. Trafin mielestä pelastusliivien käyttöä tulisi kaikin keinoin lisätä sekä vapaaehtoisin että tarvittaessa myös lainsäädännöllisin keinoin.

-----
Nuoret ja vesillä liikkumisen turvallisuus -selvityksen kohderyhmänä olivat 15-25-vuotiaat nuoret. Tiedot haettiin ajokorttirekisteristä. Kyselyyn vastasi 738
nuorta ja vastausprosentti oli 13,4 %, joten tulokset ovat suuntaa antavia. Selvityksen on tehnyt YY-Optima Oy.

Tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan Trafin tutkimussivuilla www.trafi.fi/tutkimukset.

Tutkimus julkaistiin tänään 25.5. Eläköön nuoret -liikenneturvallisuuskampanjan tilaisuudessa Helsingin Merisatamassa.

Lisätietoja
johtava asiantuntija Inkeri Parkkari, puh. 040 182 6079, inkeri.parkkari(at)trafi.fi
erityisasiantuntija Ville Räisänen, puh. 020 618 6457, ville.raisanen(at)trafi.fi