Uutinen
 

Itserakennettu, alle 5-vuotias vene tai saunalautta tarvitsee myytäessä paperit

6.9.2012 13.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin suorittaman valvonnan yhteydessä on viime aikoina havaittu sekä vesillä että myynnissä olevan paljon itserakennettuja veneitä ja saunalauttoja. Trafi muistuttaakin, että jos alle 5 vuotta vanhan, itserakennetun veneen tai saunalautan haluaa myydä, täytyy sillä olla CE-merkki ja tarvittavat dokumentit.

Käytetyn veneen ostajan kannattaakin tarkistaa, että veneen paperit ovat kunnossa. Itserakennettujen veneiden ja saunalauttojen tulee täyttää huvivenedirektiivin vaatimukset, jos niiden käyttöönotosta on myyntihetkellä kulunut alle 5 vuotta. Niissä tulee siis olla asianmukaisesti kiinnitetty CE-merkintä ja niiden mukana tulee olla huvivenedirektiivin mukaiset dokumentit, eli käyttäjän käsikirja ja vaatimustenmukaisuuden vakuutus, molemmat suomeksi ja ruotsiksi.

Jos itserakennettua venettä tai saunalauttaa ei myydä, ei virallista dokumentaatiota tarvita. Dokumetit eivät myöskään ole myyntitilanteessa välttämättömiä silloin, kun vene tai lautta on ollut omassa käytössä vähintään 5 vuotta.

Veneen rakentaja voi laatia paperit itse

Veneen rakentaja voi useissa tapauksissa itse tehdä vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin ja laatia tarvittavat dokumentit. Veneestä on huvivenedirektiivin mukaan laadittava tekninen dokumentaatio, joka sisältää veneen piirustukset, laskelmat ja tarkastusten ja testien tulokset.

Jos veneen valmistaja ei pysty tai halua tehdä tätä itse, hän voi käyttää avustajaa, jolla on riittävä tietämys asiasta. Arviointi voidaan teettää myös osittain tai kokonaan huvivenedirektiivin mukaisella ilmoitetulla laitoksella.

Veneen oltava turvallinen - oli virallisia dokumentteja tai ei

Vaikka venettä tai lauttaa ei tarvitsisi CE-merkitä, tulee sen kuitenkin täyttää vesikulkuneuvoja koskevat yleiset vaatimukset. Vesiliikennelaissa ja -asetuksessa on säädöksiä, jotka koskevat sekä vesillä liikkujaa että vesikulkuneuvojen rakennetta, varusteita, kuntoa ja käyttöä.

Trafin suorittaman valvonnan yhteydessä on havaittu saunalauttoja ja veneitä, jotka eivät täytä näitä yleisiä vaatimuksia ja ovat siten vaaraksi käyttäjilleen, muille vesillä liikkujille tai ympäristölle. Trafin velvollisuus valvontaviranomaisena on estää tällaisten vesikulkuneuvojen käyttö.

Osa veneistä ja saunalautoista myös rekisteröitävä

Lautta tai vene on myös merkittävä vesikulkuneuvorekisteriin, jos sen moottoriteho on vähintään 15 kW (yli 20 hv) tai jos siinä on moottori tai purje ja rungon pituus on vähintään 5,5 metriä.

Lisätietoja huviveneiden CE-merkinnästä ja varusteista sekä veneilystä yleensä www.veneily.fi

Vesillä kulkemiseen tarkoitetut saunalautat ja veneet joita käytetään vapaa-ajan viettoon tai urheiluun ovat huviveneitä, joita koskevia säännöksiä löytyy huvivenedirektiivistä, huvivenelaista (621/2005) ja huviveneasetuksesta (748/2005).

Vesikulkuneuvoista yleensä säädellään vesiliikennelaissa (463/1996) ja vesiliikenneasetuksessa (124/1997).

Lisätietoja:
ylitarkastaja Juhani Pappila, puh. 020 618 6651, juhani.pappila(at)trafi.fi