Uutinen
 

Ilma-alushuoltajan kansallisia vaatimuksia koskeva ilmailumääräysluonnos lausunnolle

14.9.2012 15.00

Liikenteen turvallisuusvirasto on luonnostellut uuden ilmailumääräyksen PEL M3-4, joka koskee ilma-alushuoltajan kansallisia vaatimuksia.

Hankkeen tavoitteena on ollut päivittää vanhentuneita määräyksiä ja linjata ne EU-järjestelmän kanssa. Merkittävimpänä uudistuksena on harrastemekaanikon lupakirja. Luonnoksesta on tilaisuus lausua 26.10.2012 saakka.